Szanowni Studenci,

bardzo proszę o śledzenie ewentualnych zmian w planach które będą zaznaczane czerwonym kolorem. Poszczególne specjalności znajdują się w zakładkach na dole formularza.

 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I PRODUKCJI MUZYCZNEJ

 
STUDIA STACJONARNE
 • ZAJĘCIA INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE
  Kompozycja | Kompozycja muzyki filmowej | Teoria muzyki | Dyrygentura pobierz plik .pdf
 • INDYWIDUALNE PRZYDZIAŁY DO PEDAGOGÓW
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej pobierz plik .pdf
 • INDYWIDUALNE PRZYDZIAŁY DO PEDAGOGÓW
  Rytmika | Rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia pobierz plik .pdf
 • INDYWIDUALNE PRZYDZIAŁY DO PEDAGOGÓW
  Realizacja dźwięku pobierz plik .pdf
 
STUDIA NIESTACJONARNE
 • MUZYKOTERAPIA
  TERMINY ZJAZDÓW pobierz plik .pdf
   
  Zjazdy odbywają się w trybie piątek | sobota | niedziela.
 • PLANY ZAJĘĆ – studia niestacjonarne I stopnia
  semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 III rok II rok I rok
  Uczelnia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planach zajęć

 

WYDZIAŁ WYKONAWSTWA INSTRUMENTALNEGO

 
STUDIA STACJONARNE
 • INDYWIDUALNE PRZYDZIAŁY DO PEDAGOGÓW
  Fortepian | Organy | Klawesyn | Instrumenty dawne pobierz plik .pdf
 • INDYWIDUALNE PRZYDZIAŁY DO PEDAGOGÓW
  Specjalność Fortepian | Studia II stopnia, moduł wirtuozowski
  Przedmiot – Wykonawstwo Muzyki Dawnej pobierz plik .pdf
 • PRZYDZIAŁY DO PEDAGOGÓW
  Studia orkiestrowe – instrumenty smyczkowe pobierz plik .pdf
 • INSTYTUT MUZYKI KAMERALNEJ
  INDYWIDUALNE PRZYDZIAŁY DO PEDAGOGÓW

  Podstawy kameralistyki | Nauka akompaniamentu pobierz plik .pdf
 • INSTYTUT MUZYKI KAMERALNEJ
  INDYWIDUALNE PRZYDZIAŁY DO PEDAGOGÓW

  Kameralistyka pobierz plik .pdf
 • KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH
  Zespoły kameralne pobierz plik .pdf

 

WYDZIAŁ SZTUK SCENICZNYCH

 
STUDIA STACJONARNE
 • studia I i II stopnia zobacz
 
STUDIA NIESTACJONARNE
 • CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA | TANIEC NOWOCZESNY | CHOREOGRAFIA | SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII
  TERMINY ZJAZDÓW pobierz plik .pdf
   
  Zjazdy odbywają się w trybie piątek | sobota | niedziela.
 • CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA
  PLANY ZAJĘĆ – studia niestacjonarne I stopnia
  semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 I rok
 • TANIEC NOWOCZESNY
  PLANY ZAJĘĆ – studia niestacjonarne I stopnia
  semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 II rok
 • SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII
  PLANY ZAJĘĆ – studia niestacjonarne II stopnia
  semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 I rok

Uczelnia zastrzega sobie prawo korekty planów zajęć

 

WYDZIAŁ JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ

 
STUDIA STACJONARNE
 • studia I i II stopnia zobacz
 
STUDIA NIESTACJONARNE
 • WOKALISTYKA ESTRADOWA
  TERMINY ZJAZDÓW pobierz plik .pdf
   
  Zjazdy odbywają się w trybie piątek | sobota | niedziela.
 • PLANY ZAJĘĆ – studia niestacjonarne I stopnia
  semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 III rok II rok I rok
  Uczelnia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planach zajęć
 • PLANY ZAJĘĆ – studia niestacjonarne II stopnia
  semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 II rok
  Uczelnia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planach zajęć

 

ZAJĘCIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

   
 • Fakultety, zajęcia międzywydziałowe, studium pedagogiczne i studium języków obcych zobacz
 • Zajęcia sportowe w ramach SWFiS pobierz plik .pdf

 

PLAN INDYWIDUALNE PEDAGOGÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

   
 • Plan indywidualne pedagogów w roku akademickim 2021/2022 zobacz