ROK AKADEMICKI 2021/2022

   
 • Zarządzenie nr 2/2022 JM Rektor z dnia 29 marca 2022
  w sprawie wprowadzenia zmian do organizacji roku akademickiego 2021/2022
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 3/2021 JM Rektor z dnia 20 stycznia 2021
  w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
   
SEMESTR ZIMOWY  
Zajęcia dydaktyczne 1.10.2021 – 27.01.2022
Sesja zimowa egzaminacyjna 28.01 – 6.02.2022
Sesja poprawkowa egzaminacyjna 14.02 – 20.02.2022
Ferie zimowe 23.12.2021 – 02.01.2022
Przerwa semestralna 7.02 – 13.02.2022
Dni wolne od pracy
(święta kościelne i państwowe)
1.11.2021, 11.11.2021, 6.01.2022
   
SEMESTR LETNI  
Zajęcia dydaktyczne 14.02 – 7.06.2022
Sesja letnia egzaminacyjna 8.06 – 18.06.2022
Sesja dyplomowa do 8.07.2022
Sesja poprawkowa egzaminacyjna
Sesja dyplomowa
19.09 – 25.09.2022
Ferie wiosenne 14.04 – 19.04.2022
Dni wolne od pracy
(święta kościelne i państwowe)
1.05.2022, 3.05.2022, 16.06.2022
   
EGZAMINY WSTĘPNE  
Studia stacjonarne I i II stopnia 20.06 – 2.07.2022
Studia niestacjonarne I i II stopnia 24.06 – 26.06.2022
Studia podyplomowe
Studia niestacjonarne
23.09 – 25.09.2022
Szkoła doktorska 22.09 – 24.09.2022