W pierwszym tygodniu października zajęcia z historii muzyki z mgr Aleksandrą Orczykowską nie odbędą się. Pierwsze zajęcia dla studentów 1. roku I st. edukacji artystycznej oraz 2. roku I st. muzykoterapii będą miały miejsce w czwartek 12 października 2023.

 

Studentów przydzielonych do mnie na zajęcia fortepianu zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę 4 października 2023, o godzinie 10.00 w sali 308 (budynek przy ulicy Żubardzkiej).
W przypadku trudności z pojawieniem się na ww. spotkaniu proszę kontaktować się ze mną telefonicznie pod numerem 505 425 616.

 

Szanowni Państwo
Studenci I roku studiów DRUGIEGO stopnia

Serdecznie zapraszam Studentów I roku studiów DRUGIEGO stopnia zainteresowanych uzyskaniem w trakcie studiów kwalifikacji pedagogicznych w ramach prowadzonego Studium Pedagogicznego na spotkanie w dniu 5 października 2023 roku (czwartek) o godzinie 12.30, sala 3.30.

Łączę wyrazy szacunku,
dr Ewa Kumik, prof. AM
Kierownik Studium Pedagogicznego

 

Szanowni Państwo
Studenci I roku studiów PIERWSZEGO stopnia

Serdecznie zapraszam Studentów I roku studiów PIERWSZEGO stopnia zainteresowanych uzyskaniem w trakcie studiów kwalifikacji pedagogicznych w ramach prowadzonego Studium Pedagogicznego na spotkanie w dniu 5 października 2023 roku (czwartek) o godzinie 11.00, sala 3.30.

Łączę wyrazy szacunku,
dr Ewa Kumik, prof. AM
Kierownik Studium Pedagogicznego

 

SZANOWNI PAŃSTWO
instrumentaliści II i III roku studiów PIERSZEGO stopnia – instrumenty dęte drewniane

Serdecznie zapraszam Studentów II i III roku studiów PIERWSZEGO stopnia (instrumenty dęte drewniane) na zajęcia z Metodyki przedmiotowej, realizowane w ramach Studium Pedagogicznego.
Pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim 2023/2024 odbędzie się 9 października 2023 roku o godz. 11.00 w sali nr -1.27 budynku Akademii przy ulicy Żubardzkiej 2a (przy al. Włókniarzy).

Z wyrazami szacunku
dr hab. Mariusz Barszcz
tel.: +48 603061169

 

Studentów przydzielonych do mojej klasy zapraszam na spotkanie organizacyjne 4 października 2023 do sali 3.4 na godzinę 9.00.

 

Szanowni Studenci,

wniosek o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 należy składać do dnia 5 października, do Pana Rafała Maciejewskiego.

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. poz. 704).
Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o dokładne zapoznanie się z wyżej wymienionymi aktami prawnymi.

 

Zapraszam studentów, którzy w roku akademickim 2023/2024, mają mieć zajęcia z:

 • Instrumentów i programów w muzyce komputerowej,
 • Warsztatów technik multimedialnych,

na spotkanie w czwartek, 5 października 2023, w godzinach 9-11, w sali 2.29 (Laboratorium dźwięku, ROKEiDM).

Jeżeli termin będzie dla kogoś niemożliwy – proszę pisać/dzwonić:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / +48 660 387 891

Zajęcia będą najprawdopodobniej w środy i czwartki.

 

Studenci zainteresowani zajęciami:

 • Propedeutyka muzyki elektroakustycznej,
 • Wprowadzenie do kompozycji komputerowej,
 • Muzyka elektroakustyczna,

proszeni są zgłaszanie się na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 4 października 2023.

Zapisy będą realizowane według daty/godziny zgłoszenia.
Pierwszeństwo mają studenci I roku.

 

Aktualizacja: 08 września 2023

   
 • RAMOWY PLAN KONCERTÓW
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 pobierz plik .pdf

 

KONCERT MUZYKI FILMOWEJ – 26 i 28 października 2023

 

 • Procedura przeciwdziałania dyskryminacji,
  molestowaniu seksualnemu, mobbingowi oraz stalkingowi

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  po korecie Senatu z dnia 19 czerwca 2023 roku pobierz plik .pdf

 

Szanowni Państwo,

decyzją Jej Magnificencji Rektor dr hab. Elżbiety Aleksandrowicz, prof. AM z powodu prac modernizacyjnych w Pałacu przy ul. Gdańskiej 32, od dnia 27 lutego do odwołania planowe zajęcia dydaktyczne oraz możliwość ćwiczenia zostają przeniesione:

 • z sali 41 do gabinetu Rektora (sala nr 30),
 • z sali 43 do gabinetu Kanclerza (sala nr 25).

W dniach 27 lutego – 5 marca 2023 r. zawieszone zostają zajęcia i możliwość ćwiczenia w sali 42 (w tym czasie sala będzie zamknięta).

 

Sanowni Państwo,

mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz.1485), stosuje się następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne:

 1. Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT Uczelnia nie jest obowiązana do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku, w związku z czym faktury VAT są wystawiane na żądanie.
 2. Faktura za usługi edukacyjne może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej tj. podmiot, z którym Uczelnia zawarła umowę dotyczącą warunków odpłatności za kształcenie na studiach.
 3. Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika nie zmienia faktu, że usługobiorcą pozostaje student.
 4. Wszystkie osoby (studenci/słuchacze), chcący otrzymać fakturę za studia mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym kwesturę, składając odpowiedni wniosek do końca danego miesiąca.
 5. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić wówczas zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.
 6. Wnioski można przesyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać osobiście w Dziale Nauczania Uczelni.
 7. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać co miesiąc.

mgr Katarzyna Kaźmierczak
Kwestor Akademii Muzycznej w Łodzi

 

 

Zapraszam do udziału w projekcie artystycznym (sem. I, 30 godz.) Orkiestra fakultatywna "Laboratorium", w poniedziałki w godzinach 16.15–18.30, w sali -1.27 w budynku przy ul. Żubardzkiej 2a, w następujących terminach:

 • 24 października 2022;
 • 14 listopada 2022;
 • 21 listopada 2022;
 • 5 grudnia 2022;
 • 12 grudnia 2022;
 • 9 stycznia 2023;
 • 16 stycznia 2023;
 • 23 stycznia 2023

prof. Jerzy Swoboda

 

Informujemy, że w roku akademickim 2022/2023 studenci oraz pracownicy mają możliwość odbycia w Akademii konsultacji psychologicznej. Konsultacja psychologiczna ma na celu rozpoznanie sytuacji trudnej oraz wspólne dobranie najlepszej formy wsparcia, dlatego jej charakter jest każdorazowo dopasowywany do zgłaszającego się. Zapraszamy osoby, które borykając się z wyzwaniami życiowymi, szukają pomocy w radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami i stresem, ale także chciałyby świadomie pokierować różnymi aspektami swojego osobistego rozwoju.

Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny (663-175-532) lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultacje będą prowadzone przez p. psycholog Aleksandrę Pawłowską.

 

Szanowni Studenci,

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz.U. poz. 704).

   
 • TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA pobierz

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o dokładne zapoznanie się z wyżej wymienionymi aktami prawnymi.

 
Stypendia są przyznawane na wniosek Rektora Uczelni zgodnie z wzorem określonym w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Wnioski należy składać do Pana Rafała Maciejewskiego do 10 października 2022 roku.

 

Samorząd Studencki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi poleca, przygotowany dla nowych koleżanek i kolegów, PORADNIK. Można znaleźć w nim odpowiedzi na pytania nurtujące osoby debiutujące w roli studenta. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą szybko zaadaptować się w nowej sytuacji. 🙂

Poradnik dla studentów

   
 • Więcej o Samorządzie zobacz
 • Oficjalna grupa studencka na Facebooku przejdź

 

Decyzją komisji Uczelnianego Konkursu na wykonanie koncertu lub cyklu pieśni z orkiestrą pod przewodnictwem prof. dr hab. Urszuli Kryger, do koncertu z Filharmonią Świętokrzyską zostali wybrani:

 • Marta Dettlaff
  klasa skrzypiec dr. hab. Łukasza Błaszczyka, prof. AM i dr Dominiki Przech
 • Jan Łomozik
  klasa wiolonczeli dr. Tomasza Darocha i dr. Wojciecha Fudali
 • Jerzy Swianiewicz
  klasa trąbki prof. dr. hab. Igora Cecocho

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), którego nasza Uczelnia jest członkiem, przygotowało przewodnik z narzędziami i sugestiami odnośnie nauczania online w uczelniach muzycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi przez AEC rozwiązaniami i skorzystania z nich.

Przewodnik dostępny jest w języku angielskim.

 

Szanowni Studenci,
zachęcamy do wypełnienia ankiety o jakości e-usług uczelni wyższych w Polsce. Czas wypełnienia ankiety to maksymalnie 3 minuty. Dla wygody szablon przystosowano do wyświetlania na smartfonach.

 

LEGIA AKADEMICKA to program skierowany do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, dziennych i zaocznych, to miejsce zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących przeżyć przygodę swojego życia, zdobyć niepowtarzalne doświadczenia i unikalne umiejętności, ukształtować swój charakter i hart ducha. Wszystko to przyda Ci się w codziennym życiu i w pracy, doda Ci pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zostań jednym z nas.

 

Szanowni Studenci,

ze względu na obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), bardzo proszę o przedkładanie kompletnych tekstów prac promotorom w terminie 21 dni przed planowanym terminem obrony, w celu poddania pracy badaniu antyplagiatowemu.
Zgodnie z zasadami JSA osobą uprawnioną do przeprowadzenia badania jest promotor.

 
Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 • Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zobacz