Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
Wydział Sztuk Scenicznych
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej