Zasady przeprowadzania egzaminów online – informacje ogólne

Informacje dla Kandydatów na studia
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i studia podyplomowe
na rok akademicki 2021/2022

   
 • Wszyscy Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z procedurą przeprowadzania egzaminów wstępnych w trybie online na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. Jeżeli w tekście nie ma szczególnych wskazówek dotyczących programu na egzamin wstępny, obowiązuje treść zawarta w Informatorze rekrutacyjnym na rok akademicki 2021/2022.
 • Wypełnij podanie o przyjęcie na studia w systemie rekrutacji online
 • W ciągu kilku minut po wypełnieniu podania otrzymasz potwierdzenie na e-mail, że Twoje podanie zostało zarejestrowane (pamiętaj o sprawdzeniu folderu SPAM, tam też może trafić wiadomość po rejestracji).
 • Prześlij w terminie do 10 września na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skany dokumentów zgodnie z wymaganiami umieszczonymi na stronie www.amuz.lodz.pl
  UWAGA! Nazwy plików muszą być zgodne z instrukcją
 • Nagraj film zgodnie wytycznymi zamieszczonymi poniżej lub w opisie dotyczącym wybranej przez Ciebie specjalności.
 • Poczekaj na e-mail z dostępem do serwera. Wszyscy Kandydaci w dniach 11-13 września 2021 r. otrzymają na adres poczty elektronicznej podany w systemie rekrutacji unikalny login i hasło do serwera https://plikosfera.amuz.lodz.pl:45551/, należącego do Akademii Muzycznej w Łodzi. Na serwerze będą stworzone indywidualne konta dla każdego Kandydata.
 • Skopiuj nagrany film na serwer. Instrukcja umieszczania plików na serwerze jest dostępna w linkach poniżej:
    
  • Instrukcja umieszczania plików
   dla kandytatów, których nazwiska zaczynają się na literę A–Ł
   pobierz plik .pdf
  • Instrukcja umieszczania plików
   dla kandytatów, których nazwiska zaczynają się na literę M–Ż
   pobierz plik .pdf
 • Maksymalna przestrzeń dostępna dla każdego kandydata wynosi 5GB.
 • Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 • Zadania do opracowania i wykonania przez Kandydatów, wymagane na różnych etapach egzaminów wstępnych, będą dostępne na serwerze Akademii Muzycznej w Łodzi pod adresem przesłanym wraz z loginem i hasłem oraz instrukcją umieszczania nagrań.
 • W terminie wyznaczonego egzaminu, każdy Kandydat otrzyma wiadomość na wskazany w systemie rekrutacyjnym adres poczty elektronicznej z zaproszeniem na rozmowę do wydarzenia Google Meet. Po otrzymaniu linku należy zaakceptować zaproponowany termin oraz godzinę rozmowy video przez naciśnięcie „TAK”. E-mail będzie wyglądał jak rysunku poniżej.
  obrazek
  WAŻNE! Proszę nie korzystać z opcji łączenia się przy użyciu podanego numeru telefonu. Może to narazić użytkownika na koszty połączenia telefonicznego do USA!

 

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 
Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

KOMPOZYCJA, KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KIERUNKOWE
Kompozycja

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych partytur w wersji elektronicznej, ew. dodatkowo nagrań audio. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 r.

Partytury w wersji elektronicznej muszą być w postaci pliku pdf. Mogą być one wygenerowane z edytora tekstu nutowego, lub może być to również skan rękopisu. Do partytur można dołączyć odautorski komentarz opisujący dany utwór.

Pliki należy nazwać według schematu:
NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_egzaminkierunkowy.rozszerzenie pliku
(kolejne partytury należy oznaczyć numerem)
Kowalska_Anna_1234_kompozycja_egzaminkierunkowy1.pdf
Kowalska_Anna_1234_kompozycja_egzaminkierunkowy2.pdf
Kowalska_Anna_1234_kompozycja_egzaminkierunkowy3.pdf

lub
Nowak_Jan_567_kompozycjamuzyk filmowej_egzaminkierunkowy1.pdf
Nowak_Jan_567_kompozycjamuzykifilmowej_egzaminkierunkowy2.pdf
Nowak_Jan_567_kompozycjamuzykifilmowej_egzaminkierunkowy3.pdf

Dodatkowo można dołączyć pliki audio (mp3) z nagraniami utworów.

Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej

 
Kształcenie słuchu, harmonia

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

  Składowe egzaminu to:
 1. Czytanie a vista wskazanej partii w zadaniu wielogłosowym o rozszerzonej tonalności z towarzyszeniem nagrania.
 2. Śpiewanie gam durowych i molowych od "c" lub "cis", gamy chromatycznej, trójdźwięków i czterodźwięków septymowych z rozwiązaniami.
 3. Analiza harmoniczna wskazanego fragmentu utworu (funkcje, kadencje, itp.); omówienie wybranych zagadnień harmonii tonalnej, m.in. konstruowanie modulacji w zadanych tonacjach.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej po zakończeniu wszystkich egzaminów kierunkowych.

 
EGZAMIN PODSTAWOWY – formy i literatura muzyczna

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

KOMPOZYCJA, KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KONKURSOWE
Kompozycja

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych partytur w wersji elektronicznej, ew. dodatkowo nagrań audio. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 r.

Partytury w wersji elektronicznej muszą być w postaci pliku pdf. Mogą być one wygenerowane z edytora tekstu nutowego, lub może być to również skan rękopisu. Do partytur i można dołączyć odautorski komentarz opisujący dany utwór.

Pliki należy nazwać według schematu:
NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_egzaminkierunkowy.rozszerzenie pliku
(kolejne partytury należy oznaczyć numerem)
Kowalska_Anna_1234_kompozycja_egzaminkierunkowy1.pdf
Kowalska_Anna_1234_kompozycja_egzaminkierunkowy2.pdf
Kowalska_Anna_1234_kompozycja_egzaminkierunkowy3.pdf

lub
Nowak_Jan_567_kompozycjamuzyk filmowej_egzaminkierunkowy1.pdf
Nowak_Jan_567_kompozycjamuzykifilmowej_egzaminkierunkowy2.pdf
Nowak_Jan_567_kompozycjamuzykifilmowej_egzaminkierunkowy3.pdf

Pliki audio (mp3) z nagraniami utworów muszą być oznaczone w analogiczny sposób.

Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej.

 
Egzamin z zakresu teorii muzyki

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Egzamin będzie dotyczył zagadnień z zakresu teorii muzyki (kształcenie słuchu, harmonia, literatura muzyczna, historia muzyki, wiedza ogólnomuzyczna). Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

 
Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona online w formie wideokonferencji. Kandydaci dopuszczeni do tego etapu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

DYRYGENTURA SYMFONICZNA, DYRYGENTURA CHÓRALNA | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KIERUNKOWE
Dyrygentura

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań video. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 r. Na nagraniu video kandydat dyryguje przed kamerą z akompaniamentem nagrania audio wybranych utworów (z płyty cd, pliku w komputerze etc.).

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Wybrane utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata; kandydat powinien być filmowany en face; należy zadbać o dobrą jakość dźwięku pochodzącą z nagrania akompaniamentu.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_dyrygenturasymfoniczna_dyrygentura.mp4
  lub
  Kowalska_Anna_123_dyrygenturachoralna_dyrygentura.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej.

Emisja głosu (specjalność Dyrygentura Chóralna)

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań video. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 r.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym.
 3. Podkład fortepianowy, o którym mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie.
 4. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 5. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata oraz pianistę. Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości ok. 1,5 metra od źródła dźwięku.
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 8. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_1234_dyrygenturachoralna_emisjagłosu.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej.

Kształcenie słuchu, harmonia

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

  Składowe egzaminu to:
 1. Czytanie a vista wskazanej partii w zadaniu wielogłosowym o rozszerzonej tonalności z towarzyszeniem nagrania.
 2. Śpiewanie gam durowych i molowych od "c" lub "cis", gamy chromatycznej, trójdźwięków i czterodźwięków septymowych z rozwiązaniami.
 3. Analiza harmoniczna wskazanego fragmentu utworu (funkcje, kadencje, itp.); omówienie wybranych zagadnień harmonii tonalnej, m.in. konstruowanie modulacji w zadanych tonacjach.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej po zakończeniu wszystkich egzaminów kierunkowych.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE
Fortepian (Dyrygentura Symfoniczna, Dyrygentura Chóralna)

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań video. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 r.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Dopuszcza się wykonanie wybranych utworów przy pomocy nut.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata oraz jego ręce na klawiaturze.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_dyrygenturachoralna_fortepian.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
Gra na wybranym instrumencie (Dyrygentura Symfoniczna)

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań video. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 r.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Dopuszcza się wykonanie wybranych utworów przy pomocy nut.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_dyrygenturasymfoniczna_granawybranyminstrumencie.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
Formy i literatura muzyczna

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA, DYRYGENTURA CHÓRALNA | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KONKURSOWE
Dyrygentura

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań video. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 r. Na nagraniu video kandydat dyryguje przed kamerą z akompaniamentem nagrania audio wybranych utworów (z płyty cd, pliku w komputerze etc.).

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Wybrane utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata; kandydat powinien być filmowany en face; należy zadbać o dobrą jakość dźwięku pochodzącą z nagrania akompaniamentu.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_dyrygenturasymfoniczna_dyrygentura.mp4
  lub
  Kowalska_Anna_123_dyrygenturachoralna_dyrygentura.mp4 Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej

Emisja głosu (tylko specjalność Dyrygentura Chóralna)

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań video. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 r.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym.
 3. Podkład fortepianowy, o którym mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie.
 4. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 5. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata oraz pianistę. Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości ok. 1,5 metra od źródła dźwięku.
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 8. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku do jednego z dwóch wskazanych formatów wideo . Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_1234_dyrygenturachoralna_emisjagłosu.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej

Egzamin z zakresu teorii muzyki

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Egzamin będzie dotyczył zagadnień z zakresu teorii muzyki (kształcenie słuchu, harmonia, literatura muzyczna, historia muzyki, wiedza ogólnomuzyczna). Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona online w formie wideokonferencji. Kandydaci dopuszczeni do tego etapu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

TEORIA MUZYKI | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KIERUNKOWE
Kształcenie słuchu, harmonia

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

  Składowe egzaminu to:
 1. Czytanie a vista wskazanej partii w zadaniu wielogłosowym o rozszerzonej tonalności z towarzyszeniem nagrania.
 2. Śpiewanie gam durowych i molowych od "c" lub "cis", gamy chromatycznej, trójdźwięków i czterodźwięków septymowych z rozwiązaniami.
 3. Analiza harmoniczna wskazanego fragmentu utworu (funkcje, kadencje, itp.); omówienie wybranych zagadnień harmonii tonalnej, m.in. konstruowanie modulacji w zadanych tonacjach.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej po zakończeniu wszystkich egzaminów kierunkowych.

 
EGZAMIN PODSTAWOWY
Formy i literatura muzyczna

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

TEORIA MUZYKI | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KONKURSOWY Z ZAKRESU TEORII MUZYKI

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Egzamin będzie dotyczył zagadnień z zakresu teorii muzyki (kształcenie słuchu, harmonia, literatura muzyczna, historia muzyki, wiedza ogólnomuzyczna). Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona online w formie wideokonferencji. Kandydaci dopuszczeni do tego etapu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 15 września 2021 r. do godziny 12.00
  termin nadsyłania przez kandydatów plików – Kształcenie słuchu z harmonią
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KIERUNKOWE
Badanie predyspozycji manualnych i głosowych

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań video. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 r.
Na nagraniu video kandydat wykonuje ćwiczenia dyrygenckie przesłane na podany w formularzu rekrutacyjnym adres mailowy. Ćwiczenia zostaną przesłane w dniach ••••• 2021. Ćwiczenia te kandydat wykonuje przed kamerą bez akompaniamentu. Ponadto na tym samym nagraniu prezentuje dwa wybrane ćwiczenia wokalne ze zbioru N. Vaccai'a z akompaniamentem fortepianu.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym.
 3. Podkład fortepianowy, o którym mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie.
 4. Dopuszcza się wykonanie wybranych utworów przy pomocy nut.
 5. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata i akompaniatora; podczas dyrygowania> kandydat powinien być filmowany en face;
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 8. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_egzaminkierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_edukacjaartystyczna_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
Kształcenie słuchu z harmonią

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie nagrania video oraz ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania. Dwa dni przed wyznaczonym terminem rozmowy otrzymają również drogą mailową listę zadań z kształcenia słuchu oraz harmonii wraz z instrukcją ich wykonania i nagrania w formie pliku video. Następnie są zobowiązani przesłać gotowe nagranie do godz. 12.00 dnia poprzedzającego wyznaczony dzień egzaminu online.

Nagranie musi zawierać autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek zadaniu i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata oraz jego ręce na klawiaturze (ćwiczenia z harmonii).
 3. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 4. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 5. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 6. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 7. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_edukacjaartystyczna_ksharmonia.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszej części rekrutacji zostaną o tym powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej po przeprowadzeniu wszystkich egzaminów kierunkowych.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE
Fortepian

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań video. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 r.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Dopuszcza się wykonanie wybranych utworów przy pomocy nut.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata oraz jego ręce na klawiaturze.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_edukacjaartystyczna_fortepian.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
Gra na wybranym instrumencie

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań video. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 r.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Dopuszcza się wykonanie wybranych utworów przy pomocy nut.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_edukacjaartystyczna_granawybranyminstrumencie.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

EDUKACJA I ANIMACJA MUZYCZNA | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KONKURSOWE
Dyrygowanie

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań video. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 r.
Na nagraniu video kandydat dyryguje przed kamerą z akompaniamentem nagrania audio wybranych utworów (z płyty cd, pliku w komputerze etc.).

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Wybrane utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata; kandydat powinien być filmowany en face; należy zadbać o dobrą jakość dźwięku pochodzącą z nagrania akompaniamentu.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_edukacjaianimacjamuzyczna_dyrygowanie.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej.

Egzamin z emisji głosu

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań video. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 r..

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym.
 3. Podkład fortepianowy, o którym mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie.
 4. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 5. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata oraz pianistę. Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości ok. 1,5 metra od źródła dźwięku.
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 8. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_1234_edukacjaianimacjamuzyczna_emisjagłosu.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej.

 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona online w formie wideokonferencji. Kandydaci dopuszczeni do tego etapu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

RYTMIKA | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów pliku audio-wideo z rejestracją programu z fortepianu
 • 15 września 2021 r. do godz. 18.00
  termin nadsyłania przez kandydatów pliku audio-wideo z rejestracją programu z rytmiki
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY
Rytmika

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań audio-wideo.

Dwa dni przed datą egzaminu z rytmiki każdy kandydat otrzyma materiały umożliwiające realizację zadań egzaminacyjnych numer 1-3:

 1. Powtarzanie ruchem z jednotaktowym opóźnieniem tematów rytmicznych granych na fortepianie przez prowadzącego (łańcuch realizacji tematów rytmicznych w taktach 3/4, 4/4, 5/4, 6/8) – plik dźwiękowy wraz z wyjaśnieniem zadania.
 2. Reakcja ruchem na zmiany poszczególnych elementów dzieła muzycznego – plik dźwiękowy wraz z wyjaśnieniem zadania.
 3. Wykonanie kroków tanecznych prezentowanych przez pedagoga – plik audio-wideo wraz z wyjaśnieniem zadania.

Ostatnie zagadnienie egzaminacyjne – prezentację wcześniej przygotowanej dowolnej formy ruchowej do wybranego przez siebie utworu – każdy kandydat przygotowuje samodzielnie w dowolnym czasie.

Pliki audio-wideo z zarejestrowaną realizacją ćwiczeń należy przesłać do godz. 18.00 dnia poprzedzającego egzamin z rytmiki na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 r. Każde zadanie egzaminacyjne należy przesłać jako osobny plik.

Nagranie musi zawierać:
Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka, i informację o zaprezentowanym w nagraniu zagadnieniu.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Nagranie całego ćwiczenia powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie całą sylwetkę kandydata; należy zadbać o dobrą jakość dźwięku pochodzącą z nagrania akompaniamentu.
 3. Przez cały czas trwania nagrania urządzenie rejestrujące musi znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 4. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 5. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 6. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 7. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwegzaminu_ numerZadaniaEgzaminacyjnego.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_123_rytmika_rytmika_1.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej w dniu egzaminu kierunkowego w godzinach popołudniowych.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE
Kształcenie słuchu

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo.
W trakcie ustnego egzaminu zbadane zostaną wiadomości i umiejętności z zakresu rozpoznawania struktur melicznych, rytmicznych i harmonicznych oraz sprawność w czytaniu nut głosem a vista.

Fortepian

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań audio-wideo. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 r. Cały program egzaminu należy nagrać i przesłać jako jeden plik.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Cały program musi być realizowany z pamięci.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata oraz jego ręce na klawiaturze.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenie rejestrujące musi znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaSpecjalności_nazwaEgzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_123_rytmika_fortepian.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

RYTMIKA W EDUKACJI I PROFILAKTYCE ZDROWIA | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KIERUNKOWE
Rytmika

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań audio-wideo.

Dwa dni przed datą egzaminu z rytmiki każdy kandydat otrzyma materiały (pliki dźwiękowe i przykłady nutowe wraz z opisem) umożliwiające realizację zadań egzaminacyjnych:

 1. Wykonanie rytmów wynikających z nieregularnego podziału taktów 4/4 i 9/8.
 2. Wykonanie polirytmii powstałej z nałożenia 2 i 3; 3 i 4; 4 i 5 jednakowych wartości rytmicznych w tym samym czasie.
 3. Realizacja ruchem polirytmii 2-głosowej, w której jeden plan stanowi ostinato.
 4. Swobodna improwizacja ruchowa do improwizacji fortepianowej.

Pliki audio-wideo z zarejestrowaną realizacją ćwiczeń należy przesłać do godz. 18.00 poprzedzającego egzamin z rytmik na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 r. Każde zadanie egzaminacyjne należy przesłać jako osobny plik.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu zagadnieniu.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Nagranie całego ćwiczenia powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie całą sylwetkę kandydata; należy zadbać o dobrą jakość dźwięku pochodzącą z nagrania akompaniamentu.
 3. Przez cały czas trwania nagrania urządzenie rejestrujące musi znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 4. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 5. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 6. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 7. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaSpecjalności_nazwaEgzaminu_ numerZadaniaEgzaminacyjnego.rozszerzeniePliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_123_rytmikaWEdukacjiIProfilaktyceZdrowia_rytmika_1.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
Improwizacja fortepianowa

Ocena kandydatów przeprowadzana zostanie przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań audio-video.

Dwa dni przed datą egzaminu z improwizacji fortepianowej każdy kandydat otrzyma materiały (opis zadań i przykłady nutowe) umożliwiające realizację zadań egzaminacyjnych:

 1. Swobodna improwizacja fortepianowa na materiale wybranej przez Komisję skali (np. całotonowej, dwunastotonowej, arabsko‑perskiej, pentatonicznej).
 2. Improwizacja oparta na systemie dur-moll w podanym stylu (np. klasycznym, romantycznym) i formie.
 3. Zilustrowanie narzuconego zagadnienia metrorytmicznego.
 4. Wykonanie akompaniamentu do podanej piosenki z repertuaru dziecięcego.

Pliki audio-wideo z zarejestrowaną realizacją ćwiczeń należy przesłać do godz. 18.00 dnia poprzedzającego egzamin z improwizacji fortepianowej na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 r. Każde zadanie egzaminacyjne należy przesłać jako osobny plik.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu zagadnieniu.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie każdego zadania powinno być wykonane z jednego ujęcia bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Program musi być realizowany bez pomocy nut, z wyjątkiem zadania nr 4 (wykonania akompaniamentu do piosenki z literatury dziecięcej), kiedy na pulpicie znajduje się wyłącznie zapis linii melodycznej piosenki.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata oraz jego ręce na klawiaturze i pulpit.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenie rejestrujące musi znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaSpecjalności_nazwaEgzaminu_ numerZadania.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_123_rytmikaWEdukacjiIProfilaktyceZdrowia_improwizacjaFortepianowa_1_ egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszego etapu egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej w dniu przeprowadzania egzaminów kierunkowych w godzinach popołudniowych.

 
EGZAMIN PODSTAWOWY
Rozmowa kwalifikacyjna

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo. Rozmowa z kandydatem będzie dotyczyła motywacji i oczekiwań związanych z kierunkiem studiów oraz wiedzy kandydata z zakresu rytmiki.

MUZYKA W MEDIACH | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KIERUNKOWE
Praca pisemna

Egzamin w formie swobodnej wypowiedzi pisemnej na jeden z trzech zaproponowanych tematów dotyczących wiedzy ogólnomuzycznej. Egzamin odbędzie się online, w ramach połączenia wideo ze wszystkimi kandydatami (wideokonferencja). Godzinę przed rozpoczęciem egzaminu kandydaci otrzymają za pomocą poczty elektronicznej link pozwalający na dołączenie do wideokonferencji i ewentualną instrukcję postępowania.
W czasie wideokonferencji wymagane jest takie ustawienie kamery, aby w trakcie całego egzaminu sylwetka kandydata była widoczna w szerszym planie umożliwiającym komisji obserwowanie pisania (ujęcie winno obejmować również dłonie piszącego).
Egzamin musi być pisany odręcznie, dlatego kandydat powinien zapewnić sobie kilka białych gładkich kartek A4 i długopis (piszący na niebiesko lub czarno) oraz możliwość zeskanowania/sfotografowania pracy. Wszystkie strony pracy powinny być ponumerowane i podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata. Po napisaniu egzaminu należy kartki zeskanować (lub zrobić zdjęcia) i przesłać komisji.

Pliki należy przesłać drogą mailową w ciągu 15 minut od zakończenia egzaminu na wskazany przez Komisję Egzaminacyjną adres. W treści maila należy wpisać: imię i nazwisko kandydata, numer kandydata nadany podczas elektronicznej rejestracji oraz nazwę egzaminu. Nie będą rozpatrywane prace napisane nieczytelnie, nieostre zdjęcia i skany oraz pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu. W czasie przeznaczonym na wysłanie pracy kandydat musi znajdować się w zasięgu kamery.

 
Rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin odbędzie się online, indywidualnie, w ramach jednego połączenia wideo z kandydatem. Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania. Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyć wiedzy o roli muzyki w kulturze, problematyki muzyki i mediów, zainteresowań muzycznych kandydata.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszej rekrutacji zostaną o tym powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej w dniu egzaminów.

 

EGZAMIN PODSTAWOWY
Egzamin pisemny z podstaw wiedzy o muzyce

Egzamin w formie pisemnej dotyczący wybranych zagadnień z zakresu zasad muzyki, nauki o muzyce i historii muzyki. Odbędzie się online, w ramach połączenia wideo ze wszystkimi kandydatami przystępującymi do egzaminu (wideokonferencja). Godzinę przed rozpoczęciem egzaminu kandydaci otrzymają za pomocą poczty elektronicznej link pozwalający na dołączenie do wideokonferencji i ewentualną instrukcję postępowania.
W momencie rozpoczęcia egzaminu kandydat otrzyma link do pobrania arkusza z zadaniami egzaminacyjnymi w postaci pliku *.pdf. Zadania należy rozwiązać na osobnej kartce/kartkach papieru nutowego oraz gładkich kartkach A4.
Egzamin musi być pisany odręcznie, dlatego kandydat powinien zapewnić sobie: kilka kartek papieru nutowego, białe gładkie kartki A4, długopis (piszący na niebiesko lub czarno) oraz możliwość zeskanowania/sfotografowania pracy.
W czasie wideokonferencji wymagane jest takie ustawienie kamery, aby w trakcie całego egzaminu sylwetka kandydata była widoczna w szerszym planie umożliwiającym komisji obserwowanie pisania (ujęcie winno obejmować również dłonie piszącego).
Wszystkie strony pracy z odpowiedziami powinny być ponumerowane i podpisane imieniem i nazwiskiem oraz numerem kandydata. Po napisaniu egzaminu należy kartki zeskanować (lub zrobić zdjęcia) i przesłać komisji.

Pliki należy przesłać drogą mailową w ciągu 15 minut od zakończenia egzaminu na wskazany przez Komisję Egzaminacyjną adres. W treści maila należy wpisać: imię i nazwisko kandydata, numer kandydata nadany podczas elektronicznej rejestracji oraz nazwę egzaminu. Nie będą rozpatrywane prace napisane nieczytelnie, nieostre zdjęcia i skany oraz pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu. W czasie przeznaczonym na wysłanie pracy kandydat musi znajdować się w zasięgu kamery.

MUZYKA W MEDIACH | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KONKURSOWE
Prezentacja prac z zakresu dziennikarstwa muzycznego

Zdających obowiązuje przedłożenie do oceny komisji co najmniej trzech tekstów o muzyce (np. sylwetka, wywiad, felieton, esej, artykuł popularnonaukowy, recenzja) w formie pisemnej lub nagrań autorskich audycji o tematyce muzycznej (audio lub wideo).

Ocena kandydatów w ramach egzaminu przeprowadzana jest przez komisję wyłącznie na podstawie przesłanych plików pdf i/lub materiałów audio i wideo. Pliki należy przesłać w dniach ••••• 2021 roku na wskazany przez Uczelnię adres/link, który Kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym, czyli po 31 maja 2021 r. Pliki należy przysłać w formacie *.pdf (pliki tekstowe), *.mp3 lub *.wav (audio), *.mp4 (wideo).

Pliki z pracami należy nazwać według schematu:
NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
Przykładowe nazwy plików:
Kowalska_Anna_1234_muzykawmediach_prezentacjaprac_1_3.pdf
Nowak_Jan_567_ muzykawmediach_prezentacjaprac_2_3.mp3

Ostatnia cyfra w nazwie pliku wskazuje liczbę przesłanych na egzamin prac, wcześniejsza jest numerem porządkowym danego pliku.

Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

Egzamin pisemny

Egzamin w formie wypowiedzi pisemnej dotyczącej problematyki muzyki w mediach na poziomie licencjata (do wyboru tematy z zakresu wiedzy o kulturze muzycznej, historii muzyki poważnej, historii muzyki rozrywkowej). Egzamin odbędzie się online, w ramach połączenia wideo ze wszystkimi kandydatami przystępującymi do egzaminu (wideokonferencja). Godzinę przed rozpoczęciem egzaminu kandydaci otrzymają za pomocą poczty elektronicznej link pozwalający na dołączenie do wideokonferencji i ewentualną instrukcję postępowania.

W czasie wideokonferencji wymagane jest takie ustawienie kamery, aby w trakcie całego egzaminu sylwetka kandydata była widoczna w szerszym planie umożliwiającym komisji obserwowanie pisania (ujęcie winno obejmować również dłonie piszącego).

Egzamin musi być pisany odręcznie, dlatego kandydat powinien zapewnić sobie kilka białych gładkich kartek A4 i długopis (piszący na niebiesko lub czarno) oraz możliwość zeskanowania/sfotografowania pracy. Wszystkie strony pracy powinny być ponumerowane i podpisane imieniem i nazwiskiem. Po napisaniu egzaminu należy kartki zeskanować (lub zrobić zdjęcia) i przesłać komisji.

Pliki należy przesłać drogą mailową w ciągu 15 minut od zakończenia egzaminu na wskazany przez Komisję Egzaminacyjną adres. W treści maila należy wpisać: imię i nazwisko kandydata, numer kandydata nadany podczas elektronicznej rejestracji oraz nazwę egzaminu. Nie będą rozpatrywane prace napisane nieczytelnie, nieostre zdjęcia i skany oraz pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu. W czasie przeznaczonym na wysłanie pracy kandydat musi znajdować się w zasięgu kamery.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszej rekrutacji zostaną o tym powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej w dniu egzaminów, po sprawdzeniu prac pisemnych.

Rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin odbędzie się online, indywidualnie, w ramach jednego połączenia wideo z kandydatem. Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ MUZYCZNĄ | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KIERUNKOWE
Praca pisemna

Egzamin w formie wypowiedzi pisemnej na jeden z trzech zaproponowanych tematów. Egzamin odbędzie się online, w ramach połączenia wideo ze wszystkimi kandydatami przystępującymi do egzaminu (wideokonferencja). Godzinę przed rozpoczęciem egzaminu kandydaci otrzymają za pomocą poczty elektronicznej link pozwalający na dołączenie do wideokonferencji i ewentualną instrukcję postępowania.

W czasie wideokonferencji wymagane jest takie ustawienie kamery, aby w trakcie całego egzaminu sylwetka kandydata była widoczna w szerszym planie umożliwiającym komisji obserwowanie pisania (ujęcie winno obejmować również dłonie piszącego).

Egzamin musi być pisany odręcznie, dlatego kandydat powinien zapewnić sobie kilka gładkich białych kartek A4 i długopis (piszący na niebiesko lub czarno) oraz możliwość zeskanowania/sfotografowania pracy. Wszystkie strony pracy powinny być ponumerowane i podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata. Po napisaniu egzaminu należy kartki zeskanować (lub zrobić zdjęcia) i przesłać komisji.

Pliki należy przesłać drogą mailową w ciągu 15 minut od zakończenia egzaminu na wskazany przez Komisję Egzaminacyjną adres. W treści maila należy wpisać: imię i nazwisko kandydata, numer kandydata nadany podczas elektronicznej rejestracji oraz nazwę egzaminu. Nie będą rozpatrywane prace napisane nieczytelnie, nieostre zdjęcia i skany oraz pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu. W czasie przeznaczonym na wysłanie pracy kandydat musi znajdować się w zasięgu kamery.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Egzamin odbędzie się online, indywidualnie, w ramach jednego połączenia wideo z kandydatem. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszej rekrutacji zostaną o tym powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej w dniu egzaminów.

 
EGZAMIN PODSTAWOWY
Kształcenie słuchu

Egzamin odbędzie się online, indywidualnie, w ramach jednego połączenia wideo z kandydatem. Kandydaci dopuszczeni do egzaminu podstawowego zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ MUZYCZNĄ | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KONKURSOWE
Szczegółowy projekt organizacji produkcji muzycznej

Zdających obowiązuje przedłożenie do oceny komisji szczegółowego projektu organizacji produkcji muzycznej wraz z kosztorysem i harmonogramem działań. Ocena kandydatów w ramach egzaminu przeprowadzana jest przez komisję wyłącznie na podstawie przesłanych plików pdf. Pliki należy przesłać w dniach ••••• 2021 roku na wskazany przez Uczelnię adres/link, który kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym, czyli po 31 maja 2021 roku.

Pliki z pracami należy nazwać według schematu:
NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
Przykładowe nazwy plików:
Kowalska_Anna_1234_produkcjamuzyczna_projektprodukcjimuzycznej.pdf

Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszych egzaminów zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej.

Rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin odbędzie się online, indywidualnie, w ramach jednego połączenia wideo z kandydatem. Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

REALIZACJA DŹWIĘKU | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  termin egzaminów wstępnych
 
EGZAMINY KIERUNKOWE
Kształcenie słuchu

Egzamin pisemny odbędzie się online, w ramach połączenia wideo ze wszystkimi kandydatami przystępującymi do egzaminu (wideokonferencja). Dzień przed egzaminem kandydaci otrzymają za pomocą poczty elektronicznej link do pobrania arkusza egzaminacyjnego w postaci pliku *.pdf. Arkusz egzaminacyjny należy wydrukować i mieć podczas egzaminu. W tej samej wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną kandydaci otrzymają link pozwalający na dołączenie do wideokonferencji w dzień egzaminu i ewentualną instrukcję postępowania. Każdy kandydat zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wiadomości.

W momencie rozpoczęcia egzaminu kandydat otrzyma link do pobrania pliku dźwiękowego w formacie *.wav. Plik należy pobrać, w czasie określonym przez komisję rozwiązać zadania na arkuszu (preferowany odsłuch słuchawkowy), następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie wypełnionego arkusza i przesłać komisji. Wszystkie strony pracy powinny być ponumerowane i podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.

W czasie wideokonferencji wymagane jest takie ustawienie kamery, aby w trakcie całego egzaminu sylwetka kandydata była widoczna w szerszym planie umożliwiającym komisji obserwowanie pisania (ujęcie winno obejmować również dłonie piszącego). Dozwolone na biurku: ołówek i gumka.

Pliki należy przesłać drogą mailową w ciągu 15 minut od zakończenia egzaminu na wskazany przez Komisję Egzaminacyjną adres. W treści maila należy wpisać: imię i nazwisko kandydata, numer kandydata nadany podczas elektronicznej rejestracji oraz nazwę egzaminu. Nie będą rozpatrywane arkusze wypełnione nieczytelnie, nieostre zdjęcia i skany oraz pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu. W czasie przeznaczonym na wysłanie pracy kandydat musi znajdować się w zasięgu kamery.

Po sprawdzeniu pisemnego testu z kształcenia słuchu komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu ustnego dla wskazanych kandydatów. Egzamin odbędzie się online, indywidualnie, w ramach jednego połączenia wideo z kandydatem. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszej rekrutacji zostaną o tym powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, po zakończeniu egzaminu z kształcenia słuchu.

Test pisemny – część matematyczno-fizyczna

Egzamin pisemny odbędzie się online, w ramach połączenia wideo ze wszystkimi kandydatami przystępującymi do egzaminu (wideokonferencja). Kandydaci otrzymają za pomocą poczty elektronicznej link pozwalający na dołączenie do wideokonferencji i ewentualną instrukcję postępowania.

W momencie rozpoczęcia egzaminu kandydat otrzyma link do pobrania arkusza z zadaniami egzaminacyjnymi w postaci pliku *.pdf. Zadania należy rozwiązać na osobnej kartce/kartkach, dlatego kandydat powinien zapewnić sobie białe gładkie kartki A4. Następnie należy zeskanować lub zrobić zdjęcie pracy i przesłać komisji. Wszystkie strony pracy z rozwiązaniami powinny być ponumerowane i podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.

W czasie wideokonferencji wymagane jest takie ustawienie kamery, aby w trakcie całego egzaminu sylwetka kandydata była widoczna w szerszym planie umożliwiającym komisji obserwowanie pisania (ujęcie winno obejmować również dłonie piszącego). Dozwolone na biurku: długopis, ołówek, gumka i kalkulator (nie telefon).

Pliki należy przesłać drogą mailową w ciągu 15 minut od zakończenia egzaminu na wskazany przez Komisję Egzaminacyjną adres. W treści maila należy wpisać: imię i nazwisko kandydata, numer kandydata nadany podczas elektronicznej rejestracji oraz nazwę egzaminu. Nie będą rozpatrywane zadania napisane nieczytelnie, nieostre zdjęcia i skany oraz pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu. W czasie przeznaczonym na wysłanie pracy kandydat musi znajdować się w zasięgu kamery.

Test pisemny – część słuchowa

Egzamin pisemny odbędzie się online, w ramach połączenia wideo ze wszystkimi kandydatami przystępującymi do egzaminu (wideokonferencja). W trakcie egzaminu potrzebny dobry odsłuch stereofoniczny (preferowany odsłuch słuchawkowy). W związku z tym dwa dni przed egzaminem kandydaci otrzymają pocztą elektroniczną link do pobrania testowego pliku dźwiękowego w celu sprawdzenia i dopasowania odsłuchu.

W momencie rozpoczęcia egzaminu kandydaci otrzymają link do pobrania egzaminacyjnego pliku dźwiękowego w formacie *.wav oraz zadań egzaminacyjnych w postaci pliku *.pdf. Zadania należy rozwiązać odręcznie na osobnej kartce/kartkach, dlatego kandydat powinien zapewnić sobie białe gładkie kartki A4. Następnie należy zeskanować lub zrobić zdjęcie pracy i przesłać komisji. Wszystkie strony pracy z rozwiązaniami powinny być ponumerowane i podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.

W czasie wideokonferencji wymagane jest takie ustawienie kamery, aby w trakcie całego egzaminu sylwetka kandydata była widoczna w szerszym planie umożliwiającym komisji obserwowanie pisania (ujęcie winno obejmować również dłonie piszącego). Dozwolone na biurku: długopis, ołówek i gumka.

Pliki należy przesłać drogą mailową w ciągu 15 minut od zakończenia egzaminu na wskazany przez Komisję Egzaminacyjną adres. W treści maila należy wpisać: imię i nazwisko kandydata, numer kandydata nadany podczas elektronicznej rejestracji oraz nazwę egzaminu. Nie będą rozpatrywane zadania napisane nieczytelnie, nieostre zdjęcia i skany oraz pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu. W czasie przeznaczonym na wysłanie pracy kandydat musi znajdować się w zasięgu kamery.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszej rekrutacji zostaną o tym powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, po sprawdzeniu prac pisemnych z części matematyczno-fizycznej i słuchowej.

Rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin ustny, odbędzie się online, indywidualnie, w ramach jednego połączenia wideo z kandydatem. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

Na czas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powinni zapewnić sobie dobry odsłuch stereofoniczny, ponieważ w ramach egzaminu otrzymają link do pobrania pliku dźwiękowego w formacie *.wav jako zadania egzaminacyjnego do odsłuchania.

► Kandydaci dopuszczeni do egzaminów podstawowych zostaną o tym powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE
Egzamin z wiedzy ogólnomuzycznej

Egzamin ustny, odbędzie się online, indywidualnie, w ramach jednego połączenia wideo z kandydatem. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

Egzamin z gry na instrumencie

Ocena kandydatów w ramach egzaminu przeprowadzana jest przez komisję wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań wideo. Pliki należy przesłać w dniach ••••• 2021 roku na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym, czyli po 31 maja 2021 roku. Należy przysłać 15-minutowy program (zróżnicowane utwory) wraz z autoprezentacją oraz zapowiedzią utworów.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Dopuszcza się nagranie każdego utworu osobno i scalenie ich w jeden plik. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu. W ramach każdego z utworów niedopuszczalny jest montaż zarówno obrazu, jak i dźwięku. Istnieje możliwość użycia dodatkowych mikrofonów zewnętrznych celem poprawy jakości dźwięku i podłożenia dźwięku synchronicznie pod obraz.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym.
 3. Podkład fortepianowy, o którym mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie.
 4. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 5. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
 6. Plik z pracą należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowe nazwy plików:
  Kowalska_Anna_1234_realizacjadzwieku_granainstrumencie.mp4
 7. Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

REALIZACJA DŹWIĘKU | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KONKURSOWE
Prezentacja nagrań

Ocena kandydatów w ramach egzaminu przeprowadzana jest przez komisję wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań. Pliki należy przesłać w dniach ••••• 2021 roku na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym, czyli po 31 maja 2021 roku.

Zdających obowiązuje przedłożenie do oceny komisji trzech autorskich nagrań o różnej instrumentacji (wraz z partyturami, jeśli są dostępne). Opcjonalnie jedno z nagrań można zastąpić prezentacją (do wyboru): fragmentu warstwy dźwięku do filmu, fragmentu słuchowiska lub scenki dźwiękowej na wybrany przez kandydata temat.

Nagrania autorskie/słuchowisko/scenkę dźwiękową należy wysłać w formacie wave bez stratnej kompresji danych. Film należy wysłać w formacie H264 (*.mov) lub MPEG-4 (*.mp4). Można też wysłać osobno dźwięk w postaci wave 2.0 lub 5.1 (z podpisanymi trackami mono) plus video Quick Time Movie.

Pliki z pracami należy nazwać według schematu:
NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
Przykładowe nazwy plików:
Kowalska_Anna_1234_realizacjadzwieku_prezentacjanagran_1.wav
Przykładowa nazwa pliku przesyłanej partytury:
Kowalska_Anna_1234_realizacjadzwieku_partytura_prezentacjanagran_1.pdf

Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

Egzamin ustny

Wybrane zagadnienia z przedmiotów kierunkowych (elektroakustyka, technika studyjna, znajomość metod mikrofonowania, solfeż barwy, język angielski specjalistyczny), analiza błędów w nagraniu z partyturą, analiza jakości nagrania fonograficznego.

Egzamin odbędzie się online, indywidualnie, w ramach jednego połączenia wideo z kandydatem. Dzień przed egzaminem kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania oraz link do pobrania zdjęcia/skanu nut, które należy wydrukować i mieć podczas egzaminu.

Kandydaci powinni zapewnić sobie dobry odsłuch stereofoniczny, ponieważ w trakcie egzaminu otrzymają link do pobrania pliku dźwiękowego w formacie *.wav jako zadania egzaminacyjnego do odsłuchania. Potrzebne: kartka i ołówek.

► Kandydaci dopuszczeni do dalszej rekrutacji zostaną o tym powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej po przeprowadzeniu egzaminów ustnych wszystkich kandydatów.

 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Egzamin ustny, odbędzie się online, indywidualnie, w ramach jednego połączenia wideo z kandydatem. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

MUZYKOTERAPIA | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów pliku audio-wideo z rejestracją programu z wybranego instrumentu bądź śpiewu do egzaminu kierunkowego – badanie predyspozycji wokalno-instrumentalnych
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KIERUNKOWE
Badanie predyspozycji oraz umiejętności słuchowych i ruchowych
(część praktyczna i teoretyczna)

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań audio-video oraz pliku tekstowego.
Trzy dni przed datą egzaminu (we wtorek, dnia 22 czerwca 2021 roku) o godzinie 8.00 każdy kandydat otrzyma materiały umożliwiające realizację zadań egzaminacyjnych.

Pliki audio-video z zarejestrowaną realizacją ćwiczeń należy przesłać najpóźniej w dniu egzaminu (czyli piątek dnia 25 czerwca 2021 roku) do godziny 8.00 na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu zagadnieniu.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Nagranie całego ćwiczenia powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie całą sylwetkę kandydata; należy zadbać o dobrą jakość dźwięku pochodzącą z nagrania akompaniamentu.
 3. Przez cały czas trwania nagrania urządzenie rejestrujące musi znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 4. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 5. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 6. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 7. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę specjalności_nazwęegzaminu_ numerZadaniaEgzaminacyjnego_egzaminkierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_123_muzykoterapia_BadaniePredyspozycjiSłuchowo-ruchowych_1_egzaminkierunkowy.mp4
  Kowalska_Anna_123_ muzykoterapia_BadaniePredyspozycjiSłuchowo-ruchowych_3_egzaminkierunkowy.mp4

  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
Badanie predyspozycji wokalno-instrumentalnych
samodzielne wykonanie jednego utworu instrumentalnego i jednego utworu wokalnego

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań audio-video. Pliki należy przesłać w dniach ••••• 2021 roku na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym.

Nagranie powinno zawierać dwa utwory zróżnicowane stylistycznie zaprezentowane: pierwszy – na dowolnym instrumencie muzycznym, drugi – wokalnie (śpiew). Nagrania wokalne mogą być wykonane w formie a capella bądź z akompaniamentem.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Cały program musi być realizowany z pamięci.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata oraz jego ręce na klawiaturze.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenie rejestrujące musi znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę specjalności_nazwę egzaminu_egzaminpodstawowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_123_muzykoterapia_BadaniePredyspozycjiWokalno-instrumentalnych_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
Badanie predyspozycji percepcyjno-analitycznych w formie pracy pisemnej

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych plików tekstowych.

Trzy dni przed datą egzaminu o godzinie 8.00 (czyli we wtorek, dnia 22 czerwca 2021 roku) każdy kandydat otrzyma materiały umożliwiające realizację zadań egzaminacyjnych.

Pliki tekstowe z realizacją zadań percepcyjno-analitycznych należy przesłać najpóźniej w dniu egzaminu do godziny 8:00 (czyli do dnia 25 czerwca 2021 roku) na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym.

Plik tekstowy z zadaniami należy nazwać według schematu:
NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę specjalności_nazwę egzaminu_egzaminpodstawowy.rozszerzenie pliku
Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
Kowalska_Anna_123_muzykoterapia_BadaniePredyspozycjiPercepcyjno-analitycznych_egzaminkierunkowy.mp4
Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej w dniu przeprowadzania egzaminów kierunkowych w godzinach popołudniowych.

 
EGZAMIN PODSTAWOWY
Rozmowa kwalifikacyjna

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania. Rozmowa z kandydatem będzie dotyczyła motywacji i oczekiwań związanych z kierunkiem studiów, dotychczasowych doświadczeń z muzyką, zainteresowań muzycznych, dotychczasowych doświadczeń muzykoterapeutycznych oraz ogólnej wiedzy kandydata z zakresu muzykoterapii.

MUZYKOTERAPIA | studia niestacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r. (do godz. 8.00 rano)
  termin nadsyłania przez kandydatów pliku audio-wideo z rejestracją programu z wybranego instrumentu bądź śpiewu do egzaminu kierunkowego – badanie predyspozycji wokalno-instrumentalnych
 • 13-15 września 2021 r. (do godz. 8.00 rano)
  termin nadsyłania przez kandydatów pliku audio-wideo z rejestracją zadań do egzaminu kierunkowego – badanie predyspozycji i umiejętności słuchowo-ruchowych
 • 13-15 września 2021 r. (do godz. 8.00 rano)
  termin nadsyłania przez kandydatów pliku audio-wideo z rejestracją zadań do egzaminu kierunkowego – badanie predyspozycji percepcyjno-analitycznych
 • 17-18 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMINY KIERUNKOWE
Badanie predyspozycji oraz umiejętności słuchowych i ruchowych
(część praktyczna i teoretyczna)

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań audio-video oraz pliku tekstowego.
W poniedziałek, dnia 13.09.2021 w godzinach 8.00-10.00 każdy kandydat otrzyma materiały umożliwiające realizację zadań egzaminacyjnych.

Pliki audio-video z zarejestrowaną realizacją ćwiczeń należy przesłać najpóźniej do dnia 15 września (środa) do godziny 8:00 na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu zagadnieniu.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Nagranie całego ćwiczenia powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie całą sylwetkę kandydata; należy zadbać o dobrą jakość dźwięku pochodzącą z nagrania akompaniamentu.
 3. Przez cały czas trwania nagrania urządzenie rejestrujące musi znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 4. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 5. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 6. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 7. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę specjalności_nazwęegzaminu_ numerZadaniaEgzaminacyjnego_egzaminkierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_123_muzykoterapia_BadaniePredyspozycjiSłuchowo-ruchowych_1_egzaminkierunkowy.mp4
  Kowalska_Anna_123_ muzykoterapia_BadaniePredyspozycjiSłuchowo-ruchowych_3_egzaminkierunkowy.mp4

  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
Badanie predyspozycji wokalno-instrumentalnych
samodzielne wykonanie jednego utworu instrumentalnego i jednego utworu wokalnego

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań audio-video. Pliki należy przesłać w dniach 13-15 września 2021 roku na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym.

Nagranie powinno zawierać dwa utwory zróżnicowane stylistycznie zaprezentowane: pierwszy – na dowolnym instrumencie muzycznym, drugi - wokalnie (śpiew). Nagrania wokalne mogą być wykonane w formie a capella bądź z akompaniamentem.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły utworów.

Wymogi dotyczące nagrania:

 1. Całe nagranie powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Cały program musi być realizowany z pamięci.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było wyraźnie sylwetkę kandydata oraz jego ręce na klawiaturze.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenie rejestrujące musi znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę specjalności_nazwę egzaminu_egzaminpodstawowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_123_muzykoterapia_BadaniePredyspozycjiWokalno-instrumentalnych_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
Badanie predyspozycji percepcyjno-analitycznych

Jest to egzamin sprawdzający umiejętności spontanicznego wyrażania myśli, umiejętności analityczne kandydata, dotyczące analizy dzieła muzycznego oraz jego umiejętności percepcyjne kandydata.

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną wyłącznie na podstawie przesłanego pliku tekstowego.

W poniedziałek, dnia 13.09.2021 w godzinach 8.00-10.00 każdy kandydat otrzyma materiały umożliwiające realizację zadań egzaminacyjnych.

Pliki tekstowe z realizacją zadań percepcyjno-analitycznych należy przesłać najpóźniej do dnia 15 września (środa) do godziny 8:00 na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym.

Plik tekstowy z zadaniami należy nazwać według schematu:
NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę specjalności_nazwęegzaminu_egzaminpodstawowy.rozszerzenie pliku
Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
Kowalska_Anna_123_muzykoterapia_BadaniePredyspozycjiPercepcyjno-analitycznych_egzaminkierunkowy.mp4
Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

► Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o tym za pomocą poczty elektronicznej w dniu przeprowadzania egzaminów kierunkowych w godzinach popołudniowych, czyli dnia 17 września 2021 r.

 
EGZAMIN PODSTAWOWY
Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa odbędzie się w sobotę, dnia 18.09.2021 od godz. 9.00.

Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie ustnego egzaminu przeprowadzonego online w formie wideokonferencji. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania. Rozmowa z kandydatem będzie dotyczyła motywacji i oczekiwań związanych z kierunkiem studiów, dotychczasowych doświadczeń z muzyką, zainteresowań muzycznych, dotychczasowych doświadczeń muzykoterapeutycznych oraz ogólnej wiedzy kandydata z zakresu muzykoterapii.

 
Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

FORTEPIAN | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – I etap

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 roku.

  Nagranie musi zawierać:
 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu i wykonywane części (w przypadku utworów wieloczęściowych)

Program egzaminu kierunkowego

 1. J. S. Bach – Preludium i fuga („Das Wohltemperierte Klavier“).
 2. Allegro sonatowe i kontrastująca część sonaty klasycznej
 3. Etiuda F. Chopina z op. 10 lub op. 25
  (z wyłączeniem E–dur op. 10 nr 3, es–moll op. 10 nr 6, cis–moll op. 25 nr 7).
 4. Utwór F. Chopina.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek instrumentalistyka w specjalności fortepian w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata (oraz akompaniującego pianisty, jeżeli dotyczy).
  Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości ok. 1,5 metra od źródła dźwięku.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_fortepian_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE
Czytanie nut a’vista – egzamin online
Samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online

Egzaminy odbędą się online, indywidualnie, za pomocą połączenia wideo z kandydatem. Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminów w II etapie zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online

Każdy kandydat przed przystąpieniem do egzaminu powinien zaopatrzyć się w komputer, słuchawki i dobre łącze internetowe. Test online poprzedzony zostanie połączeniem video z kandydatem w celu potwierdzenia jego tożsamości.
Test odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem (konieczna przeglądarka Chrome). Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do testu z kształcenia słuchu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

FORTEPIAN | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – I etap

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 roku.

Program egzaminu zgodny z informatorem rekrutacyjnym 2021/2022.

  Nagranie musi zawierać:
 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu i wykonywane części (w przypadku utworów wieloczęściowych).

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek instrumentalistyka w specjalności fortepian w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata (oraz akompaniującego pianisty, jeżeli dotyczy).
  Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości ok. 1,5 metra od źródła dźwięku.
 4. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 5. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 6. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 7. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 8. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_fortepian_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE – rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

KLAWESYN, ORGANY, MUZYKA KOŚCIELNA, INSTRUMENTY DAWNE studia stacjonarne I stopnia

 
SPECJALNOŚCI

Wszystkie specjalności prowadzone w Instytucie Fortepianu, Organów, Muzyki Kościelnej, Klawesynu i Instrumentów Dawnych
klawesyn, organy, skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia.

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY (I etap egzaminów)
wszystkich specjalności prowadzonych w Instytucie Fortepianu, Organów, Muzyki Kościelnej, Klawesynu i Instrumentów Dawnych

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo oraz skanów niezbędnych dokumentów przesłanych zgodnie z wytycznymi dla egzaminów na studia I stopnia w opublikowanym na stronie Akademii Informatorze dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022.
Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 sierpnia.

  Nagranie musi zawierać:
 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu wraz z podaniem wykonywanej jego części.
 3. Komisja może poprosić o dosłanie w pliku pdf. skanów części lub wszystkich materiałów nutowych wykorzystywanych przez Kandydata.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunku Instrumentalistyka we wszystkich specjalnościach prowadzonych w Instytucie Fortepianu, Organów, Muzyki Kościelnej, Klawesynu i Instrumentów Dawnych (klawesyn, organy, skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia) w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym klawesynistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z nagraną odrębnie partią akompaniującą (także ewentualnie na instrumencie elektronicznym).
 3. Partię towarzyszącą, o której mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie. W wyjątkowych przypadkach Akademia może pomóc w przygotowaniu partii towarzyszącej po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez kandydata. Do zgłoszenia zapotrzebowania na przygotowanie partii towarzyszącej kandydat zobowiązany jest dołączyć materiał nutowy w pliku *.pdf.
 4. Odnośnie do wykonania utworów z nut lub też z pamięci obowiązują zasady wyznaczone przez opublikowany na stronie Akademii Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022.
 5. W przypadku specjalności klawesyn możliwe jest wykonanie egzaminu na fortepianie.
 6. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata oraz osobę wykonująca partię towarzyszącą. Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości 1,5 metra od źródła dźwięku. W przypadku specjalności organy urządzenie nagrywające powinno być umieszczone przynajmniej 5 metrów od źródła dźwięku.
 7. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 8. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 9. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 10. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 11. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_fortepian_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Wszystkie wymagania programowe dla egzaminów na studia I stopnia, wyszczególnione w opublikowanym na stronie Akademii Informatorze dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022 pozostają niezmienione.

 
EGZAMINY PODSTAWOWE (II etap egzaminów wstępnych)

Egzaminy podstawowe odbędą się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do tego etapu egzaminów zostaną, powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

Egzaminy podstawowe składać się będą z dwóch części:

 1. Samodzielnego przygotowania utworu – odnośny utwór będzie przesłany kandydatowi na 10 min. przed rozpoczęciem egzaminu. Egzamin polegał będzie na omówieniu zagadnień wykonawczych utworu w ramach odpowiedzi na zadawane przez Komisję pytania.
 2. Czytanie nut a'vista – egzamin będzie polegał na wykonaniu przedstawionego Kandydatowi utworu lub jego wskazanego fragmentu. W przypadku organów i klawesynu utwór może być wykonane na dowolnym instrumencie klawiszowym w ramach połączenia wideo.
 
Badanie umiejętności z kształcenia słuchu

Każdy kandydat przed przystąpieniem do egzaminu powinien zaopatrzyć się w komputer, słuchawki i dobre łącze internetowe. Test online poprzedzony zostanie połączeniem video z kandydatem w celu potwierdzenia jego tożsamości.
Test odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem (konieczna przeglądarka Chrome). Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do testu z kształcenia słuchu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

KLAWESYN, ORGANY, MUZYKA KOŚCIELNA, INSTRUMENTY DAWNE studia stacjonarne II stopnia

 
SPECJALNOŚCI

Wszystkie specjalności prowadzone w Instytucie Fortepianu, Organów, Muzyki Kościelnej, Klawesynu i Instrumentów Dawnych
klawesyn, organy, skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia.

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo oraz skanów niezbędnych dokumentów przesłanych zgodnie z wytycznymi dla egzaminów na studia II stopnia w opublikowanym na stronie Akademii Informatorze dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 roku.

  Nagranie musi zawierać:
 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje:
  swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu wraz z podaniem wykonywanej jego części.
 3. Komisja może poprosić o dosłanie w pliku pdf. skanów części lub wszystkich materiałów nutowych wykorzystywanych przez Kandydata.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunku Instrumentalistyka we wszystkich specjalnościach prowadzonych w Instytucie Fortepianu, Organów, Muzyki Kościelnej, Klawesynu i Instrumentów Dawnych (klawesyn, organy, skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia) w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym klawesynistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z nagraną odrębnie partią akompaniującą (także ewentualnie na instrumencie elektronicznym).
 3. Partię towarzyszącą, o której mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie. W wyjątkowych przypadkach Akademia może pomóc w przygotowaniu partii towarzyszącej po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez kandydata. Do zgłoszenia zapotrzebowania na przygotowanie partii towarzyszącej kandydat zobowiązany jest dołączyć materiał nutowy w pliku *.pdf.
 4. Odnośnie do wykonania utworów z nut lub też z pamięci obowiązują zasady wyznaczone przez opublikowany na stronie Akademii Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022.
 5. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata oraz osobę wykonująca partię towarzyszącą.
  Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości 1,5 metra od źródła dźwięku. W przypadku specjalności organy urządzenie nagrywające powinno być umieszczone przynajmniej 5 metrów od źródła dźwięku.
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 8. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_fortepian_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Wszystkie wymagania programowe dla egzaminów na studia II stopnia, wyszczególnione w opublikowanym na stronie Akademii Informatorze dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022 pozostają niezmienione.

 
EGZAMIN PODSTAWOWY – rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

 
Tegoroczni absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) Akademii Muzycznych w Polsce mogą na potrzeby egzaminu przedstawić nagranie wideo licencjackiego egzaminu dyplomowego.

INSTRUMENTY SMYCZKOWE | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – I etap

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 roku.

  Nagranie musi zawierać:
 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu i wykonywane części (w przypadku utworów wieloczęściowych).
Program egzaminu kierunkowego dla poszczególnych specjalności

SKRZYPCE

 1. Dowolna etiuda lub kaprys
 2. Dwie części wybranej partity lub sonaty na skrzypce solo Johanna Sebastiana Bacha
  (w przypadku Partity h-moll dwie części + Double)
 3. Pierwsza część koncertu (7–10 minut) lub fragmenty drugiej i trzeciej części (7–10 minut)

ALTÓWKA

 1. J. S. Bach – dwie części z dowolnej suity wiolonczelowej (w transkrypcji na altówkę solo) lub J. S. Bach – dwie części dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo (w transkrypcji na altówkę solo).
 2. Dowolna etiuda lub kaprys
 3. Koncert (część I lub II i III, 7–10 minut)
 4. Program wykonuje się na altówce. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na wykonanie programu na skrzypcach na wniosek kandydata deklarującego chęć podjęcia studiów w specjalności – gra na altówce (przy spełnieniu pozostałych warunków zawartych w regulaminie rekrutacyjnym).

WIOLONCZELA

 1. Dowolna etiuda lub kaprys
 2. J. S. Bach - dwie części z dowolnej Suity na wiolonczelę solo
 3. Jedna część sonaty (do 10 minut) lub pierwsza część koncertu (7–10 minut) albo fragmenty drugiej i trzeciej części (7–10 minut)

KONTRABAS

 1. Dowolna gama (sposobami staccato i legato)
 2. Dowolna etiuda lub kaprys
 3. Pierwsza część koncertu (7–10 minut)

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek instrumentalistyka w specjalnościach skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym lub nagrania bez udziału pianisty.
 3. Podkład fortepianowy, o którym mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie.
 4. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 5. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata (oraz akompaniującego pianisty, jeżeli dotyczy).
  Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości ok. 1,5 metra od źródła dźwięku.
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 8. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Kod kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_fortepian_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE
Czytanie nut a’vista – egzamin online
Samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online

Egzaminy odbędą się online, indywidualnie, za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminów w II etapie zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.
Kandydaci otrzymają materiały nutowe pocztą elektroniczną na godzinę przed wyznaczonym połączeniem video.

Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online

Każdy kandydat przed przystąpieniem do egzaminu powinien zaopatrzyć się w komputer, słuchawki i dobre łącze internetowe. Test online poprzedzony zostanie połączeniem video z kandydatem w celu potwierdzenia jego tożsamości.
Test odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem (konieczna przeglądarka Chrome). Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do testu z kształcenia słuchu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

INSTRUMENTY SMYCZKOWE | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne

Tegoroczni absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) Akademii Muzycznych w Polsce mogą na potrzeby egzaminu przedstawić nagranie wideo licencjackiego egzaminu dyplomowego.

 
EGZAMIN KIERUNKOWY – I etap

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 roku.

Program egzaminu zgodny z informatorem rekrutacyjnym 2021/2022.

  Nagranie musi zawierać:
 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu i wykonywane części (w przypadku utworów wieloczęściowych)

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek instrumentalistyka w specjalnościach skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym lub nagrania bez udziału pianisty.
 3. Podkład fortepianowy, o którym mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie.
 4. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 5. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata (oraz akompaniującego pianisty, jeżeli dotyczy).
  Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości ok. 1,5 metra od źródła dźwięku.
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 8. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Kod kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_fortepian_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE – rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

INSTRUMENTY DĘTE | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – I etap

Specjalność FLET

 1. dwie części koncertu lub dwie części sonaty – nagranie wideo;
 2. utwór kontrastujący stylistycznie lub utwór solowy - nagranie wideo;
 3. Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.

Specjalność OBÓJ

 1. dwie części koncertu lub dwie części sonaty – nagranie wideo;
 2. utwór kontrastujący stylistycznie lub utwór solowy – nagranie wideo;
 3. Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.

Specjalność KLARNET

 1. dwie części koncertu lub dwie części sonaty – nagranie wideo;
 2. utwór kontrastujący stylistycznie lub utwór solowy – nagranie wideo;
 3. Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.

Specjalność FAGOT

 1. jedna część koncertu oraz jedna cześć sonaty – nagranie wideo;
 2. utwór kontrastujący stylistycznie lub utwór solowy – nagranie wideo;
 3. Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.

Specjalność SAKSOFON

 1. dwie części koncertu lub dwie cześci sonaty – nagranie wideo;
 2. utwór kontrastujący stylistycznie lub utwór solowy – nagranie wideo;
 3. Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.

Specjalność RÓG

 1. dwie części koncertu lub dwie cześci sonaty – nagranie wideo;
 2. utwór kontrastujący stylistycznie lub utwór solowy – nagranie wideo;
 3. Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.

Specjalność TRĄBKA

 1. dwie części koncertu lub dwie cześci sonaty – nagranie wideo;
 2. utwór kontrastujący stylistycznie lub utwór solowy – nagranie wideo;
 3. Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.

Specjalność PUZON

 1. dwie części koncertu lub dwie cześci sonaty – nagranie wideo;
 2. utwór kontrastujący stylistycznie lub utwór solowy – nagranie wideo;
 3. Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.

Specjalność TUBA

 1. dwie części koncertu lub dwie cześci sonaty – nagranie wideo;
 2. utwór kontrastujący stylistycznie lub utwór solowy – nagranie wideo;
 3. Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.

Kandydaci mogą posiłkować się nagraniami z domowego archiwum lub egzaminu dyplomowego, ale nagrania nie mogą być dokonane przed rokiem 2021.

Ocena kandydatów przeprowadzana będzie przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym.

Nagrania muszą zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka;
 2. Informację o zaprezentowanych w nagraniu utworach zawierających: imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu oraz wykonywane części

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagrania wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek – Instrumentalistyka, specjalność – flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi muszą spełniać następujące kryteria:
 1. Nagranie każdego utworu musi być wykonane z jednego ciągłego ujęcia (autoprezentacja, informacje o kompozytorze i prezentowanym utworze oraz część/części prezentowanego dzieła). Niedopuszczalne jest dzielenie nagrania na fragmenty/części. Każdy utwór może być osobnym nagraniem (plikiem).
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym lub nagrania bez udziału pianisty.
 3. Podkład fortepianowy kandydat organizuje we własnym zakresie. W wyjątkowych przypadkach Akademia może pomóc w przygotowaniu podkładu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez kandydata. Do zgłoszenia zapotrzebowania na podkład fortepianowy kandydat zobowiązany jest dołączyć materiał nutowy w pliku *.PDF.
 4. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było pełną sylwetkę kandydata oraz pianistę. Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości:
  4.1. dla instrumentów dętych drewnianych minimum 1,5 metra od źródła dźwięku.
  4.2. dla instrumentów dętych blaszanych minimum 3 metry od źródła dźwięku.
 5. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 6. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania (montaż, efekty, edycja audio i wideo).
 7. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania audio-wideo (kamera, rejestrator audio-wideo, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania audio-wideo, urządzenie rejestrujące z zewnętrznymi mikrofonami itp.).
 8. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 9. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwęspecjalności_NazwiskoKompozytora _egzaminkierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest zazwyczaj automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię, specjalność, nazwisko kompozytora i nazwa egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_flet_Chaminade_egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_obój_Bozza_egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_klarnet_ Massager _egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_fagot_ Dutilleux_egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_róg_ Proust_egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_saksofon_ Caplet_egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_trąbka_ Telemann_egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_puzon_ Larsson _egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_tuba_ Lebedjev_egzaminkierunkowy.mp4

  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE – II etap

Specjalność FLET

 1. Powtórzenie repertuaru z pierwszego etapu – egzamin online;
  Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.
 2. Prezentacja gam zaproponowanych przez komisję – egzamin online.
 3. Czytanie nut a’vista oraz samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online.
 4. Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online.

Specjalność OBÓJ

 1. Powtórzenie repertuaru z pierwszego etapu – egzamin online;
  Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.
 2. Prezentacja gam zaproponowanych przez komisję – egzamin online.
 3. Czytanie nut a’vista oraz samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online.
 4. Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online.

Specjalność KLARNET

 1. Powtórzenie repertuaru z pierwszego etapu – egzamin online;
  Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.
 2. Prezentacja gam zaproponowanych przez komisję – egzamin online.
 3. Czytanie nut a’vista oraz samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online.
 4. Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online.

Specjalność FAGOT

 1. Powtórzenie repertuaru z pierwszego etapu – egzamin online;
  Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.
 2. Prezentacja gamy B-dur oraz c-moll – egzamin online.
 3. Czytanie nut a’vista oraz samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online
 4. Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online.

Specjalność SAKSOFON

 1. Powtórzenie repertuaru z pierwszego etapu – egzamin online;
  Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.
 2. Prezentacja gam zaproponowanych przez komisję – egzamin online.
 3. Czytanie nut a’vista oraz samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online.
 4. Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online.

Specjalność RÓG

 1. Powtórzenie repertuaru z pierwszego etapu – egzamin online; Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.
 2. Prezentacja gamy As-dur – egzamin online.
 3. Czytanie nut a’vista oraz samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online.
 4. Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online.

Specjalność TRĄBKA

 1. Powtórzenie repertuaru z pierwszego etapu – egzamin online; Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.
 2. Prezentacja gamy D-dur – egzamin online.
 3. Czytanie nut a’vista oraz samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online.
 4. Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online.

Specjalność PUZON

 1. Powtórzenie repertuaru z pierwszego etapu – egzamin online;
  Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.
 2. Prezentacja gam zaproponowanych przez komisję – egzamin online.
 3. Czytanie nut a’vista oraz samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online.
 4. Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online.

Specjalność TUBA

 1. Powtórzenie repertuaru z pierwszego etapu – egzamin online; Jedna pozycja z proponowanego repertuaru musi być wykonana przez kandydata z pamięci.
 2. Prezentacja gamy B-dur – egzamin online.
 3. Czytanie nut a’vista oraz samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online.
 4. Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online.

Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online
Każdy kandydat przed przystąpieniem do egzaminu powinien zaopatrzyć się w komputer, słuchawki i dobre łącze internetowe. Test online poprzedzony zostanie połączeniem video z kandydatem w celu potwierdzenia jego tożsamości.
Test odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem (konieczna przeglądarka Chrome). Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do testu z kształcenia słuchu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

Z racji na brak możliwości kontaktu „na żywo” kandydata z komisją w ramach II etapu egzaminu może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna na tematy związane z planami zawodowymi i artystycznymi kandydata oraz sprawami związanymi z podjęciem studiów w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

INSTRUMENTY DĘTE | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – I etap

Specjalność FLET – nagranie wideo;
Specjalność OBÓJ – nagranie wideo;
Specjalność KLARNET – nagranie wideo;
Specjalność FAGOT – nagranie wideo;
Specjalność SAKSOFON – nagranie wideo;
Specjalność RÓG – nagranie wideo;
Specjalność TRĄBKA – nagranie wideo;
Specjalność PUZON – nagranie wideo;
Specjalność TUBA – nagranie wideo;

Tegoroczni absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) Akademii Muzycznych w Polsce mogą na potrzeby egzaminu przedstawić nagranie wideo licencjackiego egzaminu dyplomowego.

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w innym roku, mogą posiłkować się nagraniami z domowego archiwum lub egzaminu, ale nagrania nie mogą być dokonane przed rokiem 2021.

Ocena kandydatów przeprowadzana będzie przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 roku.

Nagrania muszą zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka;
 2. Informację o zaprezentowanych w nagraniu utworach zawierających: imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu oraz wykonywane części

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagrania wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek – Instrumentalistyka, specjalność – flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi muszą spełniać następujące kryteria:
 1. Nagranie każdego utworu musi być wykonane z jednego ciągłego ujęcia (autoprezentacja, informacje o kompozytorze i prezentowanym utworze oraz część/części prezentowanego dzieła). Niedopuszczalne jest dzielenie nagrania na fragmenty/części. Każdy utwór może być osobnym nagraniem (plikiem).
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym lub nagrania bez udziału pianisty.
 3. Podkład fortepianowy kandydat organizuje we własnym zakresie. W wyjątkowych przypadkach Akademia może pomóc w przygotowaniu podkładu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez kandydata. Do zgłoszenia zapotrzebowania na podkład fortepianowy kandydat zobowiązany jest dołączyć materiał nutowy w pliku *.PDF.
 4. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było pełną sylwetkę kandydata oraz pianistę. Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości:
  4.1. dla instrumentów dętych drewnianych minimum 1,5 metra od źródła dźwięku.
  4.2. dla instrumentów dętych blaszanych minimum 3 metry od źródła dźwięku.
 5. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 6. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania (montaż, efekty, edycja audio i wideo).
 7. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania audio-wideo (kamera, rejestrator audio-wideo, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania audio-wideo, urządzenie rejestrujące z zewnętrznymi mikrofonami itp.).
 8. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 9. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwęspecjalności_NazwiskoKompozytora _egzaminkierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest zazwyczaj automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię, specjalność, nazwisko kompozytora i nazwa egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_flet_Chaminade_egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_obój_Bozza_egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_klarnet_ Massager _egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_fagot_ Dutilleux_egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_róg_ Proust_egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_saksofon_ Caplet_egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_trąbka_ Telemann_egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_puzon_ Larsson _egzaminkierunkowy.mp4
  Nowak_Jan_567_tuba_ Lebedjev_egzaminkierunkowy.mp4

  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE – rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

AKORDEON, GITARA, HARFA | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – I etap

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 roku.

Nagrania muszą zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu i wykonywane części (w przypadku utworów wieloczęściowych)
Program egzaminu kierunkowego

AKORDEON

 1. Utwór kompozytora z okresu baroku zawierający fugę 3– lub 4-głosową.
 2. D. Scarlatti – sonata.
 3. Oryginalny utwór cykliczny lub wariacje (w całości).
 4. Dwa utwory dowolne, w tym jeden o charakterze wirtuozowskim;
  Jeden spośród utworów dowolnych musi być kompozycją oryginalną na akordeon

GITARA

 1. Jedna sonata.
 2. Dwie etiudy o różnych problemach technicznych.
 3. Utwór z okresu baroku (zalecany J. S. Bach).
 4. Dwa utwory dowolne.

HARFA

 1. Część I koncertu na harfę.
 2. Etiuda koncertowa.
 3. Utwór barokowy.
 4. Sonata, suita lub fantazja do wyboru.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek instrumentalistyka w specjalnościach akordeon, gitara, harfa w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym lub nagrania bez udziału pianisty.
 3. Podkład fortepianowy, o którym mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie.
 4. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 5. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata (oraz akompaniującego pianisty, jeżeli dotyczy). Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości ok. 1,5 metra od źródła dźwięku.
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 8. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_egzaminkierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_gitara_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

Czytanie nut a’vista – egzamin online

Samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online

Egzaminy odbędą się online, indywidualnie, za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminów w II etapie zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online

Każdy kandydat przed przystąpieniem do egzaminu powinien zaopatrzyć się w komputer, słuchawki i dobre łącze internetowe. Test online poprzedzony zostanie połączeniem video z kandydatem w celu potwierdzenia jego tożsamości.
Test odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem (konieczna przeglądarka Chrome). Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do testu z kształcenia słuchu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

AKORDEON, GITARA, HARFA | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – I etap

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo. Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line czyli po 31 maja 2021 roku.

Program egzaminu zgodny z Informatorem rekrutacyjnym 2021/2022.

Nagranie musi zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu i wykonywane części (w przypadku utworów wieloczęściowych)

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek instrumentalistyka w specjalnościach akordeon, gitara, harfa w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym lub nagrania bez udziału pianisty.
 3. Podkład fortepianowy, o którym mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie.
 4. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 5. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata (oraz akompaniującego pianisty, jeżeli dotyczy). Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości ok. 1,5 metra od źródła dźwięku.
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 8. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_egzaminkierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_gitara_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE – rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

PERKUSJA | studia stacjonarne I stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – I etap

Wymogi dotyczące programu egzaminu kierunkowego w specjalności perkusja są zgodne z wytycznymi umieszczonymi w INFORMATORZE dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i ewentualnym brakiem dostępu kandydatów do któregoś z instrumentów perkusyjnych możliwa jest modyfikacja wymogów (np. rezygnacja z prezentacji nagrania na którymś z niedostępnych dla kandydatów instrumentów) po wcześniejszej konsultacji online i decyzji Kierownika Zakładu Perkusji.

Nadrzędną ideą Akademii i Zakładu Perkusji jest umożliwienie kandydatom zaprezentowanie jak najlepiej przygotowanego programu i wykazanie się wszechstronnością techniczną i muzyczną, dlatego też dopuszcza się przedstawienie nagrań dokonanych podczas dyplomu szkoły muzycznej II stopnia z roku 2021.

Ocena kandydatów przeprowadzana będzie przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo (wraz z wersją nut w PDF). Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym, czyli po 31 maja 2021 roku.

Nagrania muszą zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka. Wymóg autoprezentacji nie dotyczy nagrań z dyplomów szkół muzycznych II stopnia.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu utworze/utworach zawierającą: imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu oraz wykonywane części. Wymóg nie dotyczy nagrań z dyplomów szkół muzycznych II stopnia.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek instrumentalistyka w specjalności perkusja w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Z racji na specyfikę i różnorodność wykorzystywanego instrumentarium oraz możliwości lokalowych kandydata (ilość miejsca na ustawienie instrumentów) dopuszcza się rejestrowanie każdego utworu oddzielnie (każdy utwór może być osobnym plikiem). Nagranie poszczególnych utworów musi być wykonane z jednego ciągłego ujęcia (autoprezentacja, informacje o kompozytorze i prezentowanym utworze oraz część/części) prezentowanego dzieła). W przypadku nagrania z dyplomu szkoły muzycznej II stopnia, nagranie może składać się z dwóch części (np. jeżeli podczas dyplomu była przerwa).
 2. Utwory z akompaniamentem mogą być realizowane z akompaniatorem lub z wykorzystaniem podkładu (nagrania akompaniamentu), lub ścieżki dźwiękowej w przypadku utworów z warstwą elektroniczną. Dopuszcza się wykonanie utworu z akompaniamentem w wersji „solowej” bez instrumentu towarzyszącego (nie dotyczy utworów z warstwą elektroniczną).
 3. Podkład fortepianowy lub warstwę elektroniczną o których mowa w punkcie 2. kandydat zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. W wyjątkowych przypadkach Akademia może pomóc w przygotowaniu podkładu fortepianowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez kandydata. Do zgłoszenia zapotrzebowania na podkład fortepianowy kandydat zobowiązany jest dołączyć dobrej (czytelnej) jakości materiał nutowy w formacie PDF.
 4. Odległość urządzenia rejestrującego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było pełną sylwetkę kandydata wraz z instrumentem (oraz akompaniatora w przypadku utworów z akompaniamentem). Ze względu na jakość dźwięku urządzenie rejestrujące powinno być umieszczone w odległości 1,5–2,0 m od instrumentu/instrumentów. W przypadku nagrań z dyplomu nieistotna jest odległość umieszczenia rejestratorów od instrumentów, nagranie musi być jednakże dobrej jakości raz prezentować pełną sylwetkę kandydata wraz z instrumentem.
 5. Nagrania muszą być wolne od dźwięków niebędących częścią utworu (np. głośne odgłosy dochodzące z ulicy, głośna praca urządzeń domowych, odgłosy zwierząt), oraz przesterowań wynikających z niewłaściwego ustawienia parametrów urządzenia rejestrującego. Maksymalna dynamika wydobywana z instrumentów powinna być dostosowana do możliwości technicznych rejestratorów.
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenie rejestrujące musi znajdować się w tym samym miejscu i położeniu (nie dotyczy nagrań z dyplomu).
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania (montaż, efekty, edycja audio i wideo).
 8. Nagranie może być zrealizowane dowolnym urządzeniem do rejestracji audio-wideo (kamera, rejestrator audio-wideo smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania audio-wideo, urządzenie rejestrujące z zewnętrznymi mikrofonami itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwęspecjalności_TytułUtworu_egzaminkierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji. W przypadku złożonego (z kilku słów) tytułu utworu podajemy tylko pierwsze słowo z tytułu.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_1234_perkusja_Preludium_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE – II etap

Czytanie nut a’vista – egzamin online

Samodzielne przygotowanie utworu – egzamin online

Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do drugiego etapu egzaminu zostaną powiadomieni (za pomocą poczty elektronicznej) o dacie i godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

Odpowiedzi na pytania i wskazówki dotyczące spraw technicznych, organizacyjnych oraz instrumentarium zostaną udzielone podczas konsultacji online z Kierownikiem Zakładu Perkusji.

W związku z zaistniała sytuacją epidemiczną i częstym brakiem dostępu kandydatów do wybranych instrumentów oraz stanem posiadania własnego instrumentarium perkusyjnego, w ramach konsultacji zostaną ustalone indywidualne wymogi dotyczące niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu instrumentarium.

Z racji na brak możliwości kontaktu „na żywo” kandydata z komisją w ramach II etapu egzaminu może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna na tematy związane z planami zawodowymi i artystycznymi kandydata, zagadnieniami ogólnomuzycznymi oraz sprawami związanymi z podjęciem studiów w Akademii.

Badanie umiejętności z kształcenia słuchu – test online

Każdy kandydat przed przystąpieniem do egzaminu powinien zaopatrzyć się w komputer, słuchawki i dobre łącze internetowe. Test online poprzedzony zostanie połączeniem video z kandydatem w celu potwierdzenia jego tożsamości.
Test odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem (konieczna przeglądarka Chrome). Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do testu z kształcenia słuchu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

PERKUSJA | studia stacjonarne II stopnia

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – Perkusja

Wymogi dotyczące programu egzaminu kierunkowego w specjalności perkusja są zgodne z wytycznymi umieszczonymi w INFORMATORZE dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i ewentualnym brakiem dostępu kandydatów do któregoś z instrumentów perkusyjnych możliwa jest modyfikacja wymogów (np. rezygnacja z prezentacji nagrania na którymś z niedostępnych dla kandydatów instrumentów) po wcześniejszej konsultacji online i decyzji Kierownika Zakładu Perkusji.

Tegoroczni absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) Akademii Muzycznych mogą na potrzeby egzaminu przedstawić dobrej jakości nagranie wideo licencjackiego egzaminu dyplomowego (nagranie dokonane w 2021 r.).

Ocena kandydatów przeprowadzana będzie przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo (wraz z wersją nut w PDF). Pliki należy przesłać na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym, czyli po 31 maja 2021 roku.

Nagrania muszą zawierać:

 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka. Wymóg autoprezentacji nie dotyczy nagrań z dyplomów licencjackich.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu utworze/utworach zawierającą: imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu oraz wykonywane części. Wymóg nie dotyczy nagrań z dyplomów licencjackich.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek instrumentalistyka w specjalności perkusja w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Z racji na specyfikę i różnorodność wykorzystywanego instrumentarium oraz możliwości lokalowych kandydata (ilość miejsca na ustawienie instrumentów) dopuszcza się rejestrowanie każdego utworu oddzielnie (każdy utwór może być osobnym plikiem). Nagranie poszczególnych utworów musi być wykonane z jednego ciągłego ujęcia (autoprezentacja, informacje o kompozytorze i prezentowanym utworze oraz część/części) prezentowanego dzieła). W przypadku nagrania z dyplomu licencjackiego nagranie może składać się z dwóch części (np. jeżeli podczas dyplomu była przerwa).
 2. Utwory z akompaniamentem mogą być realizowane z akompaniatorem lub z wykorzystaniem podkładu (nagrania akompaniamentu), lub ścieżki dźwiękowej w przypadku utworów z warstwą elektroniczną.
 3. Podkład fortepianowy lub warstwę elektroniczną o których mowa w punkcie 2. kandydat zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. W wyjątkowych przypadkach Akademia może pomóc w przygotowaniu podkładu fortepianowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez kandydata. Do zgłoszenia zapotrzebowania na podkład fortepianowy kandydat zobowiązany jest dołączyć dobrej (czytelnej) jakości materiał nutowy w formacie PDF.
 4. Odległość urządzenia rejestrującego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było pełną sylwetkę kandydata wraz z instrumentem (oraz akompaniatora w przypadku utworów z akompaniamentem). Ze względu na jakość dźwięku urządzenie rejestrujące powinno być umieszczone w odległości 1,5–2,0 m od instrumentu/instrumentów. W przypadku nagrań z dyplomu nieistotna jest odległość umieszczenia rejestratorów od instrumentów, nagranie musi być jednakże dobrej jakości raz prezentować pełną sylwetkę kandydata wraz z instrumentem.
 5. Nagrania muszą być wolne od dźwięków niebędących częścią utworu (np. głośne odgłosy dochodzące z ulicy, głośna praca urządzeń domowych, odgłosy zwierząt), oraz przesterowań wynikających z niewłaściwego ustawienia parametrów urządzenia rejestrującego. Maksymalna dynamika wydobywana z instrumentów powinna być dostosowana do możliwości technicznych rejestratorów.
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenie rejestrujące musi znajdować się w tym samym miejscu i położeniu (nie dotyczy nagrań z dyplomu).
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania (montaż, efekty, edycja audio i wideo).
 8. Nagranie może być zrealizowane dowolnym urządzeniem do rejestracji audio-wideo (kamera, rejestrator audio-wideo smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania audio-wideo, urządzenie rejestrujące z zewnętrznymi mikrofonami itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwęspecjalności_TytułUtworu_egzaminkierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji. W przypadku złożonego (z kilku słów) tytułu utworu podajemy tylko pierwsze słowo z tytułu.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Kowalska_Anna_1234_perkusja_Preludium_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

Tegoroczni absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) Akademii Muzycznych w Polsce mogą na potrzeby egzaminu przedstawić dobrej jakości nagranie wideo licencjackiego egzaminu dyplomowego.

 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – online

Kandydaci zostaną powiadomieni (za pomocą poczty elektronicznej) o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące zagadnienia:

 • Motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów.
 • Ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata.
 • Oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją.
 • Planów zawodowych kandydata.

 
Wydział Sztuk Scenicznych

   
 • Uchwała Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Wydziału Sztuk Scenicznych
  w sprawie zasad punktacji na egzaminach na specjalność wokalno-aktorską pobierz plik .pdf

SPECJALNOŚĆ WOKALNO-AKTORSKA | studia stacjonarne I stopnia

W związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwia przeprowadzenie egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność wokalno-aktorska w dotychczas praktykowanej formie, a jednocześnie mając na uwadze zgodność postępowania rekrutacyjnego z regulaminem rekrutacyjnym obowiązującym w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów, wprowadza się następujące zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych na Wydziale Sztuk Scenicznych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność wokalno-aktorska:

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów nagrań
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów nagrań – badanie predyspozycji ruchowych
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY

Śpiew solowy

Ocena kandydatów zarówno w I jak i w II etapie egzaminu ze śpiewu solowego przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo. (obraz + dźwięk). Pliki należy przesłać do dnia ••••• 2021 roku na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 roku.

  Nagranie musi zawierać:
 1. autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje:
  • swoje imię i nazwisko
  • wiek (ukończone lata)
  • nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
  • informację o wykształceniu muzycznym kandydata (czy kandydat uczył się lub ukończył jakąś placówkę kształcenia muzycznego, określenie placówki/szkoły muzycznej, nazwę instrumentu głównego, na którym uczył się kandydat, liczbę ukończonych klas lub informację o braku wykształcenia muzycznego)
  • informację o okresie i formie nauki śpiewu (należy podać ile lat lub miesięcy kandydat uczył się śpiewu i czy w formie zorganizowanej – np. w szkole muzycznej – czy w formie prywatnych lekcji/konsultacji lub że kandydat nie uczył się śpiewu w ogóle; nie należy podawać ewentualnego nazwiska pedagoga, u którego uczył się kandydat)
  • Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie (zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu – w przypadku arii operowych należy wskazać postać wykonującą arię, tytuł opery oraz numer aktu, z którego pochodzi aria)
 2. trzy nagrane utwory wokalne z akompaniamentem fortepianowym.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność wokalno-aktorska w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie (tzn. autoprezentacja kandydata oraz trzy utwory wokalne z akompaniamentem fortepianowym) musi być wykonane „na żywo” jako jedno ujęcie. Oznacza to, że wszystkie części nagrania muszą być dokonane bez wyłączania lub zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym. Podkład musi zawierać wyłącznie partię fortepianu. Niedopuszczalne są podkłady z dograną linią melodyczną lub podkłady orkiestrowe.
 3. Podkład fortepianowy, o którym mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie. W wyjątkowych przypadkach Akademia może pomóc w przygotowaniu podkładu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez kandydata. Do zgłoszenia zapotrzebowania na podkład fortepianowy kandydat zobowiązany jest dołączyć materiał nutowy w pliku *.pdf.
 4. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 5. Pierwszy i drugi z nagranych utworów będą stanowić podstawę oceny kandydata w I etapie egzaminu. Drugi i trzeci z nagranych utworów będą stanowić podstawę oceny kandydata w II etapie egzaminu.
 6. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata oraz cały fortepian i grającego pianistę. W przypadku nagrań dokonywanych z podkładem fortepianowym ujęcie powinno być tak wykadrowane, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata a szerokość planu wynosiła nie mniej niż 3 metry.
 7. Jeżeli nagranie robione jest za pomocą osobnych urządzeń nagrywających obraz i dźwięk, urządzenie nagrywające dźwięk (mikrofon) powinno być w tej samej odległości od kandydata co urządzenie nagrywające obraz. Niedopuszczalne jest używanie mikrofonów usytuowanych w bezpośredniej bliskości twarzy kandydata.
 8. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 9. Niedopuszczalna jest poprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał audiowizualny, w szczególności montaż i korekcja audio/wideo.
 10. Nagrania można dokonać dowolnym urządzeniem rejestrującym wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.), zapewniającym jakość nagrania opisaną w punkcie 11.
 11. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 12. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_wokalny_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

Badanie predyspozycji ruchowych
Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.
Nagranie wideo powinno spełniać wymagania przedstawione w kryteriach dla egzaminu ze śpiewu solowego z tym, że:

 1. W autoprezentacji kandydat podaje tylko swoje imię i nazwisko
 2. Zamiast utworów wokalnych na nagraniu znajdą się wykonane ćwiczenia o charakterze ruchowo-tanecznym. Dokładny przewodnik pokazujący jakie ćwiczenia i w jaki sposób należy wykonać oraz podkład muzyczny, do którego ćwiczenia mają zostać wykonane zostaną przesłane kandydatom na adres mailowy na 5 dni przed rozpoczęciem egzaminów.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata przez cały czas wykonywania ćwiczenia.
 4. Pozostałe kryteria techniczne nagrania pozostają takie same jak w przypadku nagrania na egzamin ze śpiewu solowego.
 5. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_wokalny_predyspozycjeruchowe.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 6. Nagrania spełniające powyższe kryteria powinny być przesłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia II etapu egzaminu ze śpiewu solowego na wskazany przez Uczelnię adres elektroniczny po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 roku.

Podstawy gry aktorskiej
Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminu z podstaw gry aktorskiej zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania. Na egzamin należy przygotować pamięciowo jeden krótki wiersz i krótką prozę (3 minuty lub 1 strona).

Badanie predyspozycji słuchowych
Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do badania predyspozycji słuchowych zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

SPECJALNOŚĆ WOKALNO-AKTORSKA | studia stacjonarne II stopnia

W związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwia przeprowadzenie egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność wokalno-aktorska w dotychczas praktykowanej formie, a jednocześnie mając na uwadze zgodność postępowania rekrutacyjnego z regulaminem rekrutacyjnym obowiązującym w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów, wprowadza się następujące zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych na Wydziale Sztuk Scenicznych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność wokalno-aktorska:

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów nagrań
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN WSTĘPNY

Śpiew solowy

Ocena kandydatów na egzaminu ze śpiewu solowego przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo. (obraz + dźwięk). Pliki należy przesłać do dnia ••••• 2021 roku na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 roku.

  Nagranie musi zawierać:
 1. autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje:
  • swoje imię i nazwisko
  • wiek (ukończone lata)
  • nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
  • informację o wykształceniu muzycznym kandydata (czy kandydat uczył się lub ukończył jakąś placówkę kształcenia muzycznego, określenie placówki/szkoły muzycznej, nazwę instrumentu głównego, na którym uczył się kandydat, liczbę ukończonych klas lub informację o braku wykształcenia muzycznego)
  • informację o okresie i formie nauki śpiewu (należy podać ile lat lub miesięcy kandydat uczył się śpiewu i czy w formie zorganizowanej – np. w szkole muzycznej – czy w formie prywatnych lekcji/konsultacji lub że kandydat nie uczył się śpiewu w ogóle; nie należy podawać ewentualnego nazwiska pedagoga, u którego uczył się kandydat)
  • Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie (zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu – w przypadku arii operowych należy wskazać postać wykonującą arię, tytuł opery oraz numer aktu, z którego pochodzi aria)
 2. cztery nagrane utwory wokalne z akompaniamentem fortepianowym.

Tegoroczni absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) Akademii Muzycznych w Polsce w specjalności wokalnej lub wokalno-aktorskiej mogą na potrzeby egzaminu przedstawić nagranie wideo licencjackiego recitalu dyplomowego, określając jednoznacznie, które cztery utwory spośród prezentowanych podczas recitalu wskazują jako utwory, których wykonanie ma być ocenione przez komisję egzaminacyjną. Wskazanie tych utworów powinno być dokonane w wiadomości mailowej, do której dołączone będzie nagranie recitalu.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność wokalno-aktorska w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie (tzn. autoprezentacja kandydata oraz trzy utwory wokalne z akompaniamentem fortepianowym) musi być wykonane „na żywo” jako jedno ujęcie. Oznacza to, że wszystkie części nagrania muszą być dokonane bez wyłączania lub zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” z towarzyszącym pianistą, dopuszcza się możliwość sporządzenia nagrania z podkładem fortepianowym. Podkład musi zawierać wyłącznie partię fortepianu. Niedopuszczalne są podkłady z dograną linią melodyczną lub podkłady orkiestrowe.
 3. Podkład fortepianowy, o którym mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie. W wyjątkowych przypadkach Akademia może pomóc w przygotowaniu podkładu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez kandydata. Do zgłoszenia zapotrzebowania na podkład fortepianowy kandydat zobowiązany jest dołączyć materiał nutowy w pliku *.pdf.
 4. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 5. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata oraz cały fortepian i grającego pianistę. W przypadku nagrań dokonywanych z podkładem fortepianowym ujęcie powinno być tak wykadrowane, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata a szerokość planu wynosiła nie mniej niż 3 metry.
 6. Jeżeli nagranie robione jest za pomocą osobnych urządzeń nagrywających obraz i dźwięk, urządzenie nagrywające dźwięk (mikrofon) powinno być w tej samej odległości od kandydata co urządzenie nagrywające obraz. Niedopuszczalne jest używanie mikrofonów usytuowanych w bezpośredniej bliskości twarzy kandydata.
 7. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 8. Niedopuszczalna jest poprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał audiowizualny, w szczególności montaż i korekcja audio/wideo. W przypadku przedstawianych nagrań licencjackiego recitalu dyplomowego przez tegorocznych absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) Akademii Muzycznych w Polsce w specjalności wokalnej lub wokalno-aktorskiej dopuszcza się wyłącznie możliwość domontowania na początku istniejącej rejestracji recitalu autoprezentacji kandydata.
 9. Nagrania można dokonać dowolnym urządzeniem rejestrującym wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.), zapewniającym jakość nagrania opisaną w punkcie 10.
 10. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 11. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_numerkandydata_wokalny_egzamin.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

MUSICAL | studia stacjonarne I stopnia

W związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwia przeprowadzenie egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność :musical w dotychczas praktykowanej formie, a jednocześnie mając na uwadze zgodność postępowania rekrutacyjnego z regulaminem rekrutacyjnym obowiązującym w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów, wprowadza się następujące zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych na Wydziale Sztuk Scenicznych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność musical.

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 1–10 września 2021 r.
  rejestracja kandydatów,
  przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tekstów do egzaminu: badanie predyspozycji aktorskich
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów nagrań (utwory wokalne i etiuda ruchowa w dowolnym stylu) oraz programu egzaminu z predyspozycji wokalnych na adres elektroniczny wskazany przez Uczelnię po zakończeniu rejestracji online.
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne

O dopuszczeniu do poszczególnych etapów egzaminu kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej.

 
EGZAMIN KIERUNKOWY nr 1 – badanie predyspozycji wokalnych

Ocena kandydatów w I etapie egzaminu z badania predyspozycji wokalnych przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie musi zawierać:
 1. autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje:
  • swoje imię i nazwisko
  • wiek (ukończone lata)
  • nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
  • informację o wykształceniu muzycznym kandydata
   (czy kandydat uczył się lub ukończył jakąś placówkę kształcenia muzycznego, określenie placówki/szkoły muzycznej, nazwę instrumentu głównego, na którym uczył się kandydat, liczbę ukończonych klas lub informację o braku wykształcenia muzycznego)
  • informację o okresie i formie nauki śpiewu
   (należy podać ile lat lub miesięcy kandydat uczył się śpiewu i czy w formie zorganizowanej – np. w szkole muzycznej – czy w formie prywatnych lekcji/konsultacji lub że kandydat nie uczył się śpiewu w ogóle; nie należy podawać> ewentualnego nazwiska pedagoga, u którego uczył się kandydat)
  • Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie (zawierającą imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu – w przypadku songów musicalowych należy wskazać postać wykonującą song oraz tytuł musicalu, z którego pochodzi)
 2. dwa nagrane utwory wokalne z akompaniamentem fortepianowym lub podkładem muzycznym

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność: musical w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie (tzn. autoprezentacja kandydata oraz dwa utwory wokalne z akompaniamentem fortepianowym lub z podkładem muzycznym) musi być wykonane jako jedno ujęcie. Oznacza to, że wszystkie części nagrania muszą być dokonane bez wyłączania lub zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. W przypadku korzystania z podkładu muzycznego podczas nagrania, niedopuszczalne są podkłady z dograną linią melodyczną.
 3. Podkład muzyczny, kandydat organizuje we własnym zakresie.
 4. Obydwa utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 5. Dwa nagrane utwory będą stanowić podstawę oceny kandydata w I etapie egzaminu.
 6. Na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka kandydata.
 7. Jeżeli nagranie robione jest za pomocą osobnych urządzeń nagrywających obraz i dźwięk, urządzenie nagrywające dźwięk (mikrofon) powinno być w tej samej odległości od kandydata co urządzenie nagrywające obraz, a nagranie powinno być tak wyważone dynamicznie, aby akompaniament nie zdominował głosu solowego.
 8. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 9. Niedopuszczalna jest poprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał audiowizualny, w szczególności montaż i korekcja audio/wideo.
 10. Nagrania można dokonać dowolnym urządzeniem rejestrującym wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.), zapewniającym jakość nagrania opisaną w punkcie.
 11. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 12. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_musical-śpiew_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

Osoby dopuszczone do kolejnego etapu przystąpią do egzaminu kierunkowego nr 2 – badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich

 
EGZAMIN KIERUNKOWY nr 2 – badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich

Egzamin kierunkowy nr 2 podzielony jest na część dotyczącą badania predyspozycji ruchowych oraz na część dotyczącą badania predyspozycji aktorskich.

Badanie predyspozycji ruchowych – prezentacja 2-minutowej etiudy ruchowej w dowolnym stylu
Podczas tej części egzaminu oceniana będzie prezentacja 2-minutowej etiudy ruchowej w dowolnym stylu (ocena na podstawie przesłanych materiałów wideo)

Kryteria techniczne nagrania pozostają takie same jak w przypadku nagrania na egzamin z badania predyspozycji wokalnych z tym, że :

 1. W autoprezentacji kandydat podaje tylko swoje imię i nazwisko
 2. Zamiast utworów wokalnych będzie zawierać nagranie 2-minutowej etiudy ruchowej w dowolnym stylu.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata przez cały czas wykonywania etiudy.
 4. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_musical_predyspozycjeruchowe.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

Badanie predyspozycji ruchowych – prezentacja zadanych ćwiczeń z zakresu techniki tańca klasycznego
Prezentacja ćwiczeń odbędzie się on-line za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Wszyscy kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do pierwszego egzaminu kierunkowego (badanie predyspozycji wokalnych), na 5 dni przed rozpoczęciem egzaminu badanie predyspozycji ruchowych otrzymają drogą mailową dokładny przewodnik, dotyczący przygotowania zestawu ćwiczeń, wymaganych w 2 części egzaminu badanie predyspozycji ruchowych. Materiał filmowy zawarty w przewodniku, będzie pokazywał wybrane ćwiczenia i sposób w jaki należy je wykonać. Do materiałów dołączony zostanie podkład muzyczny, do którego będą wykonywane ćwiczenia.
Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia . Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i instrukcję postępowania.
W uzasadnionych przypadkach komisja może poprosić kandydata o wykonanie dodatkowych ćwiczeń on-line. Podczas wykonywania ćwiczeń wymagany jest dopasowany strój ćwiczebny umożliwiający obserwację sylwetki podczas wykonywanych ćwiczeń oraz miękkie obuwie.

Badanie predyspozycji aktorskich
Egzamin odbędzie się on-line za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminu badającego ich predyspozycje aktorskie zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i instrukcję postępowania.
Na egzamin należy przygotować pamięciowo jeden wiersz i fragment prozy (od. 2,5 - 3 min). Podczas egzaminu online kandydat może być poproszony przez członków komisji o wykonanie zadania aktorskiego w oparciu o przygotowane teksty.
Kandydat zobowiązany jest do przesłania wraz z dokumentami rekrutacyjnymi w formacie pdf. drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (najpóźniej do dnia 31 maja 2021) przygotowywanych na egzamin tekstów wraz z podaniem tytułu i nazwiska autora.

 
EGZAMIN PODSTAWOWY nr 1 – badanie predyspozycji słuchowych

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo. Wszystkie informacje pozwalające dołączyć do spotkania znajdą się w wiadomości mailowej.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminu badającego predyspozycje słuchowe, otrzymają drogą mailową zaproszenie na spotkanie informacyjne (online) dotyczące przebiegu egzaminu oraz link z opisem i materiałem do przygotowania na egzamin. Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia, a także otrzymają link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo oraz instrukcję postępowania. W trakcie egzaminu sprawdzane będą m.in. pamięć muzyczna, poczucie tonalne, poczucie rytmu, słuch harmoniczny. Stopień trudności zadań będzie dopasowany do doświadczenia muzycznego kandydatów.

 
EGZAMIN PODSTAWOWY nr 2 – praca pisemna kierunkowa

Egzamin w formie swobodnej wypowiedzi pisemnej na jeden z trzech zaproponowanych tematów dotyczących wiedzy ogólnomuzycznej. Czas na wypowiedź pisemną - 30 minut. Egzamin odbędzie się online, w ramach połączenia wideo ze wszystkimi kandydatami (wideokonferencja). Godzinę przed rozpoczęciem egzaminu kandydaci otrzymają za pomocą poczty elektronicznej link pozwalający na dołączenie do wideokonferencji i ewentualną instrukcję postępowania.
Egzamin musi być pisany odręcznie, dlatego kandydat powinien zapewnić sobie kilka białych gładkich kartek A4 i długopis (piszący na niebiesko lub czarno) oraz możliwość zeskanowania/sfotografowania pracy. Wszystkie strony pracy powinny być ponumerowane i podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.
 
Plik z pracą należy nazwać według schematu:
NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwaspecjalności_nazwaegzaminu.rozszerzenie pliku
Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
Przykładowe nazwy plików:
Kowalska_Anna_1234_musical_pracapisemna.pdf
(Oznaczenie w przypadku, gdy wszystkie strony tekstu zostaną połączone w jeden plik.)
lub
Nowak_Jan_567_ musical_ pracapisemna _1_3.jpg
Nowak_Jan_567_ musical_ pracapisemna_2_3.jpg
(W przypadku gdy poszczególne strony zostaną wysłane jako oddzielne skany/zdjęcia, w nazwach plików należy wprowadzić oznaczenia cyfrowe wskazujące numer strony, np. 1_4, 2_4, 3_4. Ostatnia cyfra w nazwie pliku wskazuje liczbę wszystkich stron pracy).
 
Pliki należy przesłać w ciągu 15 minut od zakończenia egzaminu na wskazany przez Uczelnię adres/link, który kandydat otrzyma po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym, czyli po 31 maja. Nie będą rozpatrywane prace napisane nieczytelnie, nieostre zdjęcia i skany oraz pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu. W czasie przeznaczonym na wysłanie pracy kandydat musi znajdować się w zasięgu kamery.

MUSICAL | studia stacjonarne II stopnia

W związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwia przeprowadzenie egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność :musical w dotychczas praktykowanej formie, a jednocześnie mając na uwadze zgodność postępowania rekrutacyjnego z regulaminem rekrutacyjnym obowiązującym w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów, wprowadza się następujące zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych na Wydziale Sztuk Scenicznych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność musical.

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 1–10 września 2021 r.
  rejestracja kandydatów,
  przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tekstów w formacie pdf. na egzamin: badanie predyspozycji aktorskich
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów nagrań (utwory wokalne i etiuda ruchowa w dowolnym stylu) oraz programu egzaminu z predyspozycji wokalnych na adres elektroniczny wskazany przez Uczelnię po zakończeniu rejestracji online.
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne

O dopuszczeniu do poszczególnych etapów egzaminu kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej.

 
EGZAMIN WSTĘPNY – badanie predyspozycji wokalnych

Ocena kandydatów na egzaminie badanie predyspozycji wokalnych przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie musi zawierać:
 1. autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje:
  • swoje imię i nazwisko
  • wiek (ukończone lata)
  • nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
  • informację o wykształceniu muzycznym kandydata
   (czy kandydat uczył się lub ukończył jakąś placówkę kształcenia muzycznego, określenie placówki/szkoły muzycznej, nazwę instrumentu głównego, na którym uczył się kandydat, liczbę ukończonych klas lub informację o braku wykształcenia muzycznego)
  • informację o okresie i formie nauki śpiewu
   (należy podać ile lat lub miesięcy kandydat uczył się śpiewu i czy w formie zorganizowanej – np. w szkole muzycznej – czy w formie prywatnych lekcji/konsultacji lub nazwę uczelni, w której kandydat ukończył studia licencjackie w specjalności wokalnej lub wokalno-aktorskiej lub że kandydat nie uczył się śpiewu w ogóle; nie należy podawać> ewentualnego nazwiska pedagoga, u którego uczył się kandydat)
  • informacje o zaprezentowanym w nagraniu programie (imię i nazwisko kompozytora, tytuł musicalu, postać wykonującą song w danym musicalu)
 2. dwa nagrane songi musicalowe z akompaniamentem fortepianowym lub podkładem muzycznym.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność: musical w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie (tzn. autoprezentacja kandydata oraz dwa utwory wokalne z akompaniamentem fortepianowym lub z podkładem muzycznym) musi być wykonane jako jedno ujęcie. Oznacza to, że wszystkie części nagrania muszą być dokonane bez wyłączania lub zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Pozostałe wymogi opisane poniżej (w szczególności opisane w punktach 4 - 7 i 9 - 10) –pozostają bez zmian.
 3. Niedopuszczalne są podkłady z dograną linią melodyczną.
 4. Podkłady kandydat organizuje we własnym zakresie.
 5. Obydwa utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 6. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata.
 7. Jeżeli nagranie robione jest za pomocą osobnych urządzeń nagrywających obraz i dźwięk, urządzenie nagrywające dźwięk (mikrofon) powinno być w tej samej odległości od kandydata co urządzenie nagrywające obraz.
 8. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 9. Niedopuszczalna jest poprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał audiowizualny, w szczególności montaż i korekcja audio/wideo.
 10. Nagrania można dokonać dowolnym urządzeniem rejestrującym wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.), zapewniającym jakość nagrania opisaną w punkcie 11.
 11. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 12. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_musical-śpiew_egzamin.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMIN WSTĘPNY – badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich

Egzamin wstępny – badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich podzielony jest na część dotyczącą badania predyspozycji ruchowych oraz na część dotyczącą badania predyspozycji aktorskich.

Badanie predyspozycji ruchowych – prezentacja 2-minutowej etiudy ruchowej w dowolnym stylu
Podczas tej części egzaminu oceniana będzie prezentacja 2-minutowej etiudy ruchowej w dowolnym stylu (ocena na podstawie przesłanych materiałów wideo)

Kryteria techniczne nagrania pozostają takie same jak w przypadku nagrania na egzamin z badania predyspozycji wokalnych z tym, że :

 1. W autoprezentacji kandydat podaje tylko swoje imię i nazwisko
 2. Zamiast utworów wokalnych będzie zawierać nagranie 2-minutowej etiudy ruchowej w dowolnym stylu.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata przez cały czas wykonywania etiudy
 4. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_musical_predyspozycjeruchowe.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

Badanie predyspozycji ruchowych – prezentacja kompozycji tanecznej z zakresu techniki tańca klasycznego
Wszyscy kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do pierwszego egzaminu kierunkowego (badanie predyspozycji wokalnych), na 5 dni przed rozpoczęciem egzaminu badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich otrzymają drogą mailową dokładny przewodnik, dotyczący przygotowania kompozycji tanecznej na bazie techniki klasycznej, wymaganej w 2 części egzaminu badanie predyspozycji ruchowych. Materiał filmowy zawarty w przewodniku będzie prezentował przykładową kompozycję taneczną oraz prawidłowy sposób jej wykonania. Do materiałów dołączony zostanie podkład muzyczny, do którego będą wykonywane kompozycje.
Kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i instrukcję postępowania.
Prezentacja ćwiczeń odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
W uzasadnionych przypadkach komisja może poprosić kandydata o wykonanie dodatkowych ćwiczeń on-line. Podczas wykonywania ćwiczeń wymagany jest dopasowany strój ćwiczebny umożliwiający obserwację sylwetki podczas wykonywanych ćwiczeń oraz miękkie obuwie.

Badanie predyspozycji aktorskich
Egzamin odbędzie się on-line za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminu badającego ich predyspozycje aktorskie zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i instrukcję postępowania.
Na egzamin należy przygotować pamięciowo jeden wiersz i fragment prozy (od 2,5 - 3 min). Podczas egzaminu on-line kandydat może być poproszony przez członków komisji o wykonanie zadania aktorskiego w oparciu o przygotowane teksty.
Kandydat zobowiązany jest do przesłania wraz z dokumentami rekrutacyjnymi w formacie pdf. drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (najpóźniej do dnia 31 maja 2021) przygotowywanych na egzamin tekstów wraz z podaniem tytułu i nazwiska autora.

 
EGZAMIN WSTĘPNY – rozmowa kwalifikacyjna
  dotycząca
 • motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów;
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata;
 • oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją;
 • planów zawodowych kandydata.

CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA | studia stacjonarne I stopnia

W związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwia przeprowadzenie egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność: choreografia i techniki tańca w dotychczas praktykowanej formie, a jednocześnie mając na uwadze zgodność postępowania rekrutacyjnego z regulaminem rekrutacyjnym obowiązującym w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów, wprowadza się następujące zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – Badanie predyspozycji choreograficznych

Ocena kandydatów przeprowadzana jest na podstawie zaprezentowanej własnej choreografii przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie musi zawierać:
 1. autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje:
  • swoje imię i nazwisko
  • wiek (ukończone lata)
  • nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
  • informację o wykształceniu i doświadczeniu tanecznym kandydata
  • formę studiów na którą zdaje (stacjonarne lub niestacjonarne)
 2. własną 1-minutową prezentację ruchową

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na specjalność: choreografia i techniki tańca w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie (tzn. autoprezentacja kandydata oraz zaprezentowana minutowa choreografia) musi być zarejestrowana jako jedno ujęcie. Oznacza to, że wszystkie części nagrania muszą być dokonane bez wyłączania lub zatrzymywania urządzenia nagrywającego.
 2. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata.
 3. Niedopuszczalna jest poprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał audiowizualny, w szczególności montaż i korekcja audio/wideo.
 4. Nagrania można dokonać dowolnym urządzeniem rejestrującym wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.), zapewniającym jakość nagrania opisaną w punkcie 5.
 5. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 6. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_chitt_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – Badanie predyspozycji ruchowych
EGZAMIN PODSTAWOWY – Badanie muzykalności

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie wideo powinno spełniać wymagania przedstawione w kryteriach dla egzaminu z choreografii z tym, że:
 1. W autoprezentacji kandydat podaje tylko swoje imię i nazwisko.
 2. Materiał będzie zawierać nagranie wykonanych ćwiczeń o charakterze ruchowo-tanecznym. Dokładny przewodnik pokazujący jakie ćwiczenia i w jaki sposób mają zostać wykonane zostaną przesłane kandydatom na adres mailowy w dniu 11 czerwca 2021 r.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata przez cały czas wykonywania ćwiczenia.
 4. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_nrKandydata_chitt_predyspozycjeruchowe_muzykalność.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku do jednego z dwóch wskazanych formatów wideo . Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_chitt_predyspozycjeruchowe_muzykalność.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 5. Nagrania spełniające powyższe kryteria powinny być przesłane w nieprzekraczalnym terminie ••••• 2021 r. na wskazany przez Uczelnię adres elektroniczny po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021.
 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o dacie i z określonym przedziałem czasu w jakim należy oczekiwać na połączenie. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA | studia niestacjonarne I stopnia

W związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwia przeprowadzenie egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność: choreografia i techniki tańca w dotychczas praktykowanej formie, a jednocześnie mając na uwadze zgodność postępowania rekrutacyjnego z regulaminem rekrutacyjnym obowiązującym w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów, wprowadza się następujące zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 14-15 czerwca 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 16–20 czerwca 2021 r.
  egzaminy kierunkowy i podstawowy
 • 22–24 czerwca 2021 r.
  rozmowa kwalifikacyjna
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – Badanie predyspozycji choreograficznych

Ocena kandydatów przeprowadzana jest na podstawie zaprezentowanej własnej choreografii przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie musi zawierać:
 1. autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje:
  • swoje imię i nazwisko
  • wiek (ukończone lata)
  • nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
  • informację o wykształceniu i doświadczeniu tanecznym kandydata
  • formę studiów na którą zdaje (stacjonarne lub niestacjonarne)
 2. własną 1-minutową prezentację ruchową

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na specjalność: choreografia i techniki tańca w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie (tzn. autoprezentacja kandydata oraz zaprezentowana minutowa choreografia) musi być zarejestrowana jako jedno ujęcie. Oznacza to, że wszystkie części nagrania muszą być dokonane bez wyłączania lub zatrzymywania urządzenia nagrywającego.
 2. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata.
 3. Niedopuszczalna jest poprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał audiowizualny, w szczególności montaż i korekcja audio/wideo.
 4. Nagrania można dokonać dowolnym urządzeniem rejestrującym wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.), zapewniającym jakość nagrania opisaną w punkcie 5.
 5. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 6. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_chitt_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – Badanie predyspozycji ruchowych
EGZAMIN PODSTAWOWY – Badanie muzykalności

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie wideo powinno spełniać wymagania przedstawione w kryteriach dla egzaminu z choreografii z tym, że:
 1. W autoprezentacji kandydat podaje tylko swoje imię i nazwisko.
 2. Materiał będzie zawierać nagranie wykonanych ćwiczeń o charakterze ruchowo-tanecznym. Dokładny przewodnik pokazujący jakie ćwiczenia i w jaki sposób mają zostać wykonane zostaną przesłane kandydatom na adres mailowy w dniu 11 czerwca 2021 r.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata przez cały czas wykonywania ćwiczenia.
 4. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_nrKandydata_chitt_predyspozycjeruchowe_muzykalność.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_chitt_predyspozycjeruchowe_muzykalność.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 5. Nagrania spełniające powyższe kryteria powinny być przesłane w nieprzekraczalnym terminie ••••• 2021 r. na wskazany przez Uczelnię adres elektroniczny po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 r.
 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

CHOREOGRAFIA | studia stacjonarne II stopnia

W związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwia przeprowadzenie egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność: choreografia w dotychczas praktykowanej formie, a jednocześnie mając na uwadze zgodność postępowania rekrutacyjnego z regulaminem rekrutacyjnym obowiązującym w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów, wprowadza się następujące zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – Badanie predyspozycji choreograficznych

Ocena kandydatów przeprowadzana jest na podstawie zaprezentowanej własnej choreografii przed komisją egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie musi zawierać:
 1. autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje:
  • swoje imię i nazwisko
  • wiek (ukończone lata)
  • nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
  • informację o wykształceniu i doświadczeniu tanecznym kandydata
  • formę studiów na którą zdaje (stacjonarne lub niestacjonarne)
 2. własną 2-minutową prezentację ruchową

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunku choreografia w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie (tzn. autoprezentacja kandydata oraz zaprezentowana dwuminutowa choreografia) musi być zarejestrowana jako jedno ujęcie. Oznacza to, że wszystkie części nagrania muszą być dokonane bez wyłączania lub zatrzymywania urządzenia nagrywającego.
 2. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata.
 3. Niedopuszczalna jest poprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał audiowizualny, w szczególności montaż i korekcja audio/wideo.
 4. Nagrania można dokonać dowolnym urządzeniem rejestrującym wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.), zapewniającym jakość nagrania opisaną w punkcie 5.
 5. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 6. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_choreografia_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

Nagrania spełniające powyższe kryteria powinny być przesłane w nieprzekraczalnym terminie ••••• 2020 r. na wskazany przez Uczelnię adres elektroniczny po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 r.

 
EGZAMIN WSTĘPNY – Badanie predyspozycji ruchowych

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie wideo powinno spełniać wymagania przedstawione w kryteriach dla egzaminu z choreografii z tym, że:
 1. W autoprezentacji kandydat podaje tylko swoje imię i nazwisko.
 2. Materiał będzie zawierać nagranie wykonanych ćwiczeń o charakterze ruchowo-tanecznym. Dokładny przewodnik pokazujący jakie ćwiczenia i w jaki sposób mają zostać wykonane zostaną przesłane kandydatom na adres mailowy w dniu 24 czerwca 2021 r.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata przez cały czas wykonywania ćwiczenia.
 4. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_nrKandydata_choreografia_predyspozycjeruchowe.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_choreografia_predyspozycjeruchowe.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

Nagrania spełniające powyższe kryteria powinny być przesłane w nieprzekraczalnym terminie ••••• 2020 r. na wskazany przez Uczelnię adres elektroniczny po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 r.

 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

CHOREOGRAFIA | studia niestacjonarne II stopnia

W związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwia przeprowadzenie egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność: choreografia w dotychczas praktykowanej formie, a jednocześnie mając na uwadze zgodność postępowania rekrutacyjnego z regulaminem rekrutacyjnym obowiązującym w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów, wprowadza się następujące zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy kierunkowy i podstawowy
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – Badanie predyspozycji choreograficznych

Ocena kandydatów przeprowadzana jest na podstawie zaprezentowanej własnej choreografii przed komisją egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie musi zawierać:
 1. autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje:
  • swoje imię i nazwisko
  • wiek (ukończone lata)
  • nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
  • informację o wykształceniu i doświadczeniu tanecznym kandydata
  • formę studiów na którą zdaje (stacjonarne lub niestacjonarne)
 2. własną 2-minutową prezentację ruchową

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunku choreografia w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie (tzn. autoprezentacja kandydata oraz zaprezentowana dwuminutowa choreografia) musi być zarejestrowana jako jedno ujęcie. Oznacza to, że wszystkie części nagrania muszą być dokonane bez wyłączania lub zatrzymywania urządzenia nagrywającego.
 2. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata.
 3. Niedopuszczalna jest poprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał audiowizualny, w szczególności montaż i korekcja audio/wideo.
 4. Nagrania można dokonać dowolnym urządzeniem rejestrującym wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.), zapewniającym jakość nagrania opisaną w punkcie 5.
 5. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 6. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_choreografia_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

Nagrania spełniające powyższe kryteria powinny być przesłane w nieprzekraczalnym terminie ••••• 2021 r. na wskazany przez Uczelnię adres elektroniczny po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 r.

 
EGZAMIN WSTĘPNY – Badanie predyspozycji ruchowych

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie wideo powinno spełniać wymagania przedstawione w kryteriach dla egzaminu z choreografii z tym, że:
 1. W autoprezentacji kandydat podaje tylko swoje imię i nazwisko.
 2. Materiał będzie zawierać nagranie wykonanych ćwiczeń o charakterze ruchowo-tanecznym. Dokładny przewodnik pokazujący jakie ćwiczenia i w jaki sposób mają zostać wykonane zostaną przesłane kandydatom na adres mailowy w dniu 24 czerwca 2021 r.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata przez cały czas wykonywania ćwiczenia.
 4. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_nrKandydata_choreografia_predyspozycjeruchowe.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_choreografia_predyspozycjeruchowe.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.

Nagrania spełniające powyższe kryteria powinny być przesłane w nieprzekraczalnym terminie ••••• 2021 r. na wskazany przez Uczelnię adres elektroniczny po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 r.

 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

TANIEC NOWOCZESNY | studia niestacjonarne I stopnia

W związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwia przeprowadzenie egzaminów wstępnych na kierunku Sztuki sceniczne – specjalność: taniec nowoczesny w dotychczas praktykowanej formie, a jednocześnie mając na uwadze zgodność postępowania rekrutacyjnego z regulaminem rekrutacyjnym obowiązującym w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów, wprowadza się następujące zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy kierunkowy i podstawowy
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – Badanie predyspozycji choreograficznych

Ocena kandydatów przeprowadzana jest na podstawie zaprezentowanej własnej choreografii przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie musi zawierać:
 1. autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje:
  • swoje imię i nazwisko
  • wiek (ukończone lata)
  • nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
  • informację o wykształceniu i doświadczeniu tanecznym kandydata
 2. własną 1-minutową choreografię na bazie tańca nowoczesnego

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na specjalność: taniec nowoczesny w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie (tzn. autoprezentacja kandydata oraz minutowa choreografia musi być zarejestrowana jako jedno ujęcie. Oznacza to, że wszystkie części nagrania muszą być dokonane bez wyłączania lub zatrzymywania urządzenia nagrywającego.
 2. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata.
 3. Niedopuszczalna jest poprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał audiowizualny, w szczególności montaż i korekcja audio/wideo.
 4. Nagrania można dokonać dowolnym urządzeniem rejestrującym wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.), zapewniającym jakość nagrania opisaną w punkcie 5.
 5. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 6. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_taniecnowoczesny_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – Badanie predyspozycji ruchowych
EGZAMIN PODSTAWOWY – Badanie muzykalności

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie wideo powinno spełniać wymagania przedstawione w kryteriach dla egzaminu z predyspozycji choreograficznych z tym, że:
 1. W autoprezentacji kandydat podaje tylko swoje imię i nazwisko
 2. Materiał będzie zawierał nagranie wykonanych ćwiczeń o charakterze ruchowo-tanecznym. Dokładny przewodnik pokazujący jakie ćwiczenia i w jaki sposób mają zostać wykonane zostaną przesłane kandydatom na adres mailowy w dniu 11 czerwca 2021 r.
 3. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata przez cały czas wykonywania ćwiczenia.
 4. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_nrKandydata_taniecnowoczesny_predyspozycjeruchowe_muzykalność.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_taniecnowoczesny_predyspozycjeruchowe_muzykalność.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 5. Nagrania spełniające powyższe kryteria powinny być przesłane w nieprzekraczalnym terminie ••••• 2021 r. na wskazany przez Uczelnię adres elektroniczny po zakończeniu rejestracji online czyli po 31 maja 2021 r.
 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII | studia stacjonarne II stopnia

W związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwia przeprowadzenie egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność: somatyka w tańcu i terapii w dotychczas praktykowanej formie, a jednocześnie mając na uwadze zgodność postępowania rekrutacyjnego z regulaminem rekrutacyjnym obowiązującym w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów, wprowadza się następujące zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – Badanie predyspozycji ruchowych i obserwacji ruchu

Ocena kandydatów przeprowadzana jest na podstawie zaprezentowanej własnej choreografii przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie musi zawierać:
 1. autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje:
  • swoje imię i nazwisko
  • wiek (ukończone lata)
  • nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
  • informację o wykształceniu i doświadczeniu somatycznym i ruchowym kandydata
 2. materiał zawierał będzie nagranie wykonanych ćwiczeń o charakterze ruchowo-zadaniowym. Dokładny przewodnik pokazujący jakie ćwiczenia i w jaki sposób mają zostać wykonane zostaną przesłane kandydatom na adres mailowy w dniu 24 czerwca 2021 r.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na specjalność: somatyka w tańcu i terapii w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie (tzn. autoprezentacja kandydata oraz rejestracja wykonanych ćwiczeń musi być zarejestrowana jako jedno ujęcie. Oznacza to, że wszystkie części nagrania muszą być dokonane bez wyłączania lub zatrzymywania urządzenia nagrywającego.
 2. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata.
 3. Niedopuszczalna jest poprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał audiowizualny, w szczególności montaż i korekcja audio/wideo.
 4. Nagrania można dokonać dowolnym urządzeniem rejestrującym wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.), zapewniającym jakość nagrania opisaną w punkcie 5.
 5. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 6. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_nrKandydata_somatyka_predyspozycjeruchowe.rozszerzenie plik
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_somatyka_predyspozycjeruchowe.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII | studia niestacjonarne II stopnia

W związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwia przeprowadzenie egzaminów wstępnych na kierunek Sztuki sceniczne – specjalność: somatyka w tańcu i terapii w dotychczas praktykowanej formie, a jednocześnie mając na uwadze zgodność postępowania rekrutacyjnego z regulaminem rekrutacyjnym obowiązującym w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów, wprowadza się następujące zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów plików
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY – Badanie predyspozycji ruchowych i obserwacji ruchu

Ocena kandydatów przeprowadzana jest na podstawie zaprezentowanej własnej choreografii przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo.

  Nagranie musi zawierać:
 1. autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje:
  • swoje imię i nazwisko
  • wiek (ukończone lata)
  • nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat
  • informację o wykształceniu i doświadczeniu somatycznym i ruchowym kandydata
 2. materiał zawierał będzie nagranie wykonanych ćwiczeń o charakterze ruchowo-zadaniowym. Dokładny przewodnik pokazujący jakie ćwiczenia i w jaki sposób mają zostać wykonane zostaną przesłane kandydatom na adres mailowy w dniu 24 czerwca 2021 r.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na specjalność: somatyka w tańcu i terapii w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie (tzn. autoprezentacja kandydata oraz rejestracja wykonanych ćwiczeń musi być zarejestrowana jako jedno ujęcie. Oznacza to, że wszystkie części nagrania muszą być dokonane bez wyłączania lub zatrzymywania urządzenia nagrywającego.
 2. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było całą sylwetkę kandydata.
 3. Niedopuszczalna jest poprodukcyjna ingerencja w nagrany materiał audiowizualny, w szczególności montaż i korekcja audio/wideo.
 4. Nagrania można dokonać dowolnym urządzeniem rejestrującym wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.), zapewniającym jakość nagrania opisaną w punkcie 5.
 5. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 6. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_nrKandydata_somatyka_predyspozycjeruchowe.rozszerzenie plik
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku. Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_somatyka_predyspozycjeruchowe.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do egzaminu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o konkretnej godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.

 
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

INSTRUMENTY JAZZOWE | studia stacjonarne I stopnia

 • 13-15 września 2021 r.
  przesyłanie nagrań wideo na wskazany przez Uczelnię adres /link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line.
   Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 • 17-19 września 2021 r. – egzaminy wstępne
  Egzaminy odbędą się przez aplikację Zoom w określonej wcześniej kolejności według grafiku umieszonego na stronie www.amuz.lodz.pl
 
WYMAGANIA NA EGZAMIN ONLINE
1. Instrument główny.

Przesłanie trzech zróżnicowanych utworów pod względem tempa, harmonii w formacie audio-wideo (wymagana dobra jakość materiałów oraz dokładne pokazanie aparatu rąk lub sylwetki kandydata). Prezentacja powinna zawierać grę z sekcją rytmiczną lub z podkładem (np.: Ireal, Aebersold lub inne). Kandydat prezentuje wykonanie tematu, improwizację, akompaniament (bas, perkusja) z pamięci oraz w wypadku instrumentów harmonicznych, wymagana prezentacja akompaniamentu lub solo akordami. Dobrze widziane są standardy jazzowe, ale również inny repertuar oraz autorskie kompozycje. Kandydat zobowiązany jest do przesłania zapisu nutowego wykonywanych utworów.

2. A vista.

Komisja przesyła link z podkładem (YouTube lub Ireal) do wybranego standardu jazzowego przez aplikację Zoom, kandydat ma 5 min na przygotowanie tematu zgodnego z zapisem, improwizację, akompaniament (bas). W przypadku instrumentów harmonicznych zaprezentowanie akompaniamentu.
Na specjalności „perkusja" kandydat otrzymuje nuty w formacie pdf z zapisem rytmicznym oraz podanym tempem prezentacji. Kandydat ma 5 min na przygotowanie prezentacji z metronomem.

3. Po egzaminie obędzie się rozmowa online z kandydatem.

INSTRUMENTY JAZZOWE | studia stacjonarne II stopnia

 • 13-15 września 2021 r.
  przesyłanie nagrań wideo na wskazany przez Uczelnię adres /link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji on-line.
   Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 • 17-19 września 2021 r. – egzaminy wstępne
  Egzaminy odbędą się przez aplikację Zoom w określonej wcześniej kolejności według grafiku umieszonego na stronie www.amuz.lodz.pl
 
WYMAGANIA NA EGZAMIN ONLINE
1. Instrument główny.

Przesłanie trzech zróżnicowanych utworów pod względem tempa, harmonii w formacie audio-wideo (wymagana dobra jakość materiałów oraz dokładne pokazanie aparatu rąk lub sylwetki kandydata). Prezentacja powinna zawierać grę z sekcją rytmiczną lub z podkładem (np.: Ireal, Aebersold lub inne. Kwalifikują się również wykonania koncertowe.) Kandydat prezentuje wykonanie tematu, improwizację, akompaniament/grę sekcyjną (specjalności tj. perkusja, bas) etc. Dopuszczalny jest autorski repertuar, w którym również może znajdować się jeden utwór solo. Kandydat zobowiązany jest do przesłania zapisu nutowego wykonywanych utworów.

2. Po egzaminie obędzie się rozmowa online z kandydatem.

WOKALISTYKA ESTRADOWA | studia stacjonarne I stopnia

 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów nagrań
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY

badanie predyspozycji wokalnych
wykonanie dwóch utworów – w języku polskim i języku angielskim

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo (obraz + dźwięk). Pliki należy przesłać do dnia 22 czerwca 2021 roku na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online.

  Nagranie musi zawierać:
 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi, lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą; imię i nazwisko kompozytora, autora tekstu oraz tytuł utworu.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: wokalistyka estradowa w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” (np. z pianistą), może dokonać nagrania wykorzystując półplaybacki.
 3. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 4. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata oraz pianistę (jeśli mu towarzyszy). Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości 1,5 metra od źródła dźwięku.
 5. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 6. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 7. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 8. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 9. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku do jednego z dwóch wskazanych formatów wideo . Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_fortepian_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

Badanie predyspozycji muzycznych
Test odbędzie się online, indywidualnie, za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do testu z kształcenia słuchu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.
Kandydaci dostaną zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące trybu przeprowadzania egzaminu badającego predyspozycje muzyczne (II etap) na dwa dni przed jego terminem.
Kandydat ma za zadanie odpowiedzieć na zadane pytania, lub powtórzyć głosem sekwencje dźwięków oraz wyklaskać zadany schemat rytmiczny.

Dykcja, recytacja
Należy przygotować 30-40 sekundowy fragment utworu prozą w pierwszej osobie. Należy go zaprezentować w trzech wariacjach:

 • Interpretacja własna.
 • Przedstawić jako wyznanie miłosne.
 • Powiedzieć ze złością i irytacją w głosie.
 • W samym tekście nie należy niczego zmieniać – zmienia się tylko przekaz intencjonalny.

Rozmowa kwalifikacyjna
Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem, tuż po egzaminie z dykcji i recytacji.
Pytania skierowane do Kandydata obejmą obszar szeroko rozumianej muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem wokalnej muzyki estradowej oraz literatury, poezji, filmu, etc.

WOKALISTYKA ESTRADOWA | studia stacjonarne II stopnia

 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów nagrań
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo (obraz + dźwięk). Pliki należy przesłać do dnia 23 czerwca 2021 roku na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online.

 
EGZAMIN KIERUNKOWY

badanie predyspozycji wokalnych
wykonanie trzech utworów – w języku polskim (minimum 1) i języku angielskim

Tegoroczni absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) Akademii Muzycznych w Polsce mogą na potrzeby egzaminu przedstawić nagranie wideo licencjackiego egzaminu dyplomowego.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: wokalistyka estradowa w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” (np. z pianistą), może dokonać nagrania wykorzystując półplaybacki
 3. .
 4. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 5. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata oraz pianistę (jeśli mu towarzyszy). Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości 1,5 metra od źródła dźwięku.
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 8. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku do jednego z dwóch wskazanych formatów wideo . Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_fortepian_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

Dykcja, recytacja
Należy przygotować 30-40 sekundowy fragment utworu prozą w pierwszej osobie. Należy go zaprezentować w trzech wariacjach:

 • Interpretacja własna.
 • Utwór należy powiedzieć z patosem, jak mowa oskarżycielska w sądzie.
 • Monolog należy przedstawić szeptem, konfidencjonalnie, jakby się zdradzało wielką tajemnicę, której nikt inny nie powinien znać.
 • Wszystkie trzy wariacje muszą być powiedziane na tym samym fragmencie tekstu.

Rozmowa kwalifikacyjna
Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem, tuż po egzaminie z dykcji i recytacji.
Pytania skierowane do Kandydata obejmą obszar szeroko rozumianej muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem wokalnej muzyki estradowej oraz literatury, poezji, filmu, etc.

WOKALISTYKA ESTRADOWA | studia niestacjonarne I stopnia

 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów nagrań
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY

badanie predyspozycji wokalnych
wykonanie dwóch utworów – w języku polskim i języku angielskim

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo (obraz + dźwięk). Pliki należy przesłać do dnia 22 czerwca 2021 roku na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online.

  Nagranie musi zawierać:
 1. Autoprezentację kandydata, w której kandydat podaje: swoje imię i nazwisko, nazwę miejscowości z której pochodzi, lub w której obecnie mieszka.
 2. Informację o zaprezentowanym w nagraniu programie zawierającą; imię i nazwisko kompozytora, autora tekstu oraz tytuł utworu.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: wokalistyka estradowa w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” (np. z pianistą), może dokonać nagrania wykorzystując półplaybacki.
 3. Podkład fortepianowy, o którym mowa w punkcie 2. kandydat organizuje we własnym zakresie.
 4. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 5. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata oraz pianistę (jeśli mu towarzyszy). Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości 1,5 metra od źródła dźwięku.
 6. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 7. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 8. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 9. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 10. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku do jednego z dwóch wskazanych formatów wideo . Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_fortepian_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

Badanie predyspozycji muzycznych
Test odbędzie się online, indywidualnie, za pomocą połączenia wideo z kandydatem.
Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do testu z kształcenia słuchu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o godzinie połączenia. Otrzymają także link pozwalający na dołączenie do rozmowy wideo i ewentualną instrukcję postępowania.
Kandydaci dostaną zaproszenie na spotkanie organizacyjne dotyczące trybu przeprowadzania egzaminu badającego predyspozycje muzyczne (II etap) na dwa dni przed jego terminem.
Kandydat ma za zadanie odpowiedzieć na zadane pytania, lub powtórzyć głosem sekwencje dźwięków oraz wyklaskać zadany schemat rytmiczny.

Dykcja, recytacja
Należy przygotować 30-40 sekundowy fragment utworu prozą w pierwszej osobie. Należy go zaprezentować w trzech wariacjach:

 • Interpretacja własna.
 • Przedstawić jako wyznanie miłosne.
 • Powiedzieć ze złością i irytacją w głosie.
 • W samym tekście nie należy niczego zmieniać – zmienia się tylko przekaz intencjonalny.

Rozmowa kwalifikacyjna
Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem, tuż po egzaminie z dykcji i recytacji.
Pytania skierowane do Kandydata obejmą obszar szeroko rozumianej muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem wokalnej muzyki estradowej oraz literatury, poezji, filmu, etc.

WOKALISTYKA ESTRADOWA | studia niestacjonarne II stopnia

 • 13-15 września 2021 r.
  termin nadsyłania przez kandydatów nagrań
 • 17-19 września 2021 r.
  egzaminy wstępne
 
EGZAMIN KIERUNKOWY

badanie predyspozycji wokalnych
wykonanie trzech utworów – w języku polskim (minimum 1) i języku angielskim

Tegoroczni absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) Akademii Muzycznych w Polsce mogą na potrzeby egzaminu przedstawić nagranie wideo licencjackiego egzaminu dyplomowego.

Ocena kandydatów przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną na podstawie przesłanych materiałów wideo (obraz + dźwięk). Pliki należy przesłać do dnia 23 czerwca 2021 roku na wskazany przez Uczelnię adres/link, który każdy kandydat otrzyma po zakończeniu rejestracji online.

Wymogi dotyczące nagrania

  Nagranie wideo przedstawione na potrzeby przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: wokalistyka estradowa w Akademii Muzycznej w Łodzi musi spełniać następujące kryteria:
 1. Całe nagranie wykonane z jednego ujęcia, bez zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerwanie nagrywania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienie nagrywania po przerwie.
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od kandydata (w tym związanych z zaleceniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym COVID-19) nie ma on możliwości sporządzenia nagrania „na żywo” (np. z pianistą), może dokonać nagrania wykorzystując półplaybacki.
 3. Wszystkie utwory muszą być wykonane przez kandydata z pamięci.
 4. Odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze widać było sylwetkę kandydata oraz pianistę (jeśli mu towarzyszy). Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające powinno być umieszczone w odległości 1,5 metra od źródła dźwięku.
 5. Przez cały czas trwania nagrania urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk muszą znajdować się w tym samym miejscu i położeniu.
 6. Nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania.
 7. Nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo (kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania wideo itp.).
 8. Akceptowane będą jedynie pliki wideo zgodne z poniższym formatem:
  • Format pliku: mp4
  • Akceptowalne standardy:
   – HDTV 720p, potocznie zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px
   – HDTV, potocznie zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px
   – HDTV, potocznie zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px
  • Zastosowany kodek: H.264 (MPEG-4 AVC)
  • Liczba klatek na sekundę: 25 (25fps)
 9. Plik z nagraniem należy nazwać według schematu:
  NazwiskoKandydata_ImięKandydata_kodKandydata_nazwę_ specjalności_egzamin kierunkowy.rozszerzenie pliku
  Rozszerzenie pliku nadawane jest automatycznie podczas zapisu pliku do jednego z dwóch wskazanych formatów wideo . Nazwisko i imię oraz nazwa specjalności i egzaminu rozdzielone są tzw. podkreślnikiem. Numer kandydata jest numerem nadanym podczas elektronicznej rejestracji.
  Przykładowo plik może mieć więc nazwę:
  Nowak_Jan_567_fortepian_egzaminkierunkowy.mp4
  Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata lub egzaminu nie będą rozpatrywane.
 
EGZAMINY PODSTAWOWE

Dykcja, recytacja
Należy przygotować 30-40 sekundowy fragment utworu prozą w pierwszej osobie. Należy go zaprezentować w trzech wariacjach:

 • Interpretacja własna.
 • Utwór należy powiedzieć z patosem, jak mowa oskarżycielska w sądzie.
 • Monolog należy przedstawić szeptem, konfidencjonalnie, jakby się zdradzało wielką tajemnicę, której nikt inny nie powinien znać.
 • Wszystkie trzy wariacje muszą być powiedziane na tym samym fragmencie literackim.

Rozmowa kwalifikacyjna
Egzamin odbędzie się online za pomocą połączenia wideo z kandydatem, tuż po egzaminie z dykcji i recytacji.
Pytania skierowane do Kandydata obejmą obszar szeroko rozumianej muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem wokalnej muzyki estradowej oraz literatury, poezji, filmu, etc.