Szanowni Kandydaci,
Informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia
znajdują się w systemie rekrutacyjnym
na indywidualnym koncie kandydata.

 

UWAGA!

Z uwagi na brak minimalnej ilości osób, koniecznej do uruchomienia studiów, w roku akademickim 2023/2024 Akademia nie uruchamia pierwszego roku:

  • kierunek muzykoterapia – studia niestacjonarne pierwszego stopnia,
  • specjalność taniec nowoczesny – studia niestacjonarne pierwszego stopnia,
  • specjalność somatyka w tańcu i terapii – studia niestacjonarne drugiego stopnia.