Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oferuje udogodnienia w studiowaniu osobom z niepełnosprawnościami:

Infrastruktura

Nowoczesne obiekty Uczelni są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynki mają szerokie korytarze, windy (z komunikatorem głosowym) i przystosowane toalety. Wszyscy studenci mogą korzystać z sieci wi-fi.

Dział Nauczania

Obsługę bieżącą studentów z niepełnosprawnościami oraz kandydatów na studia prowadzą pracownicy Działu Nauczania.

Stypendia dla osób z niepełnosprawnościami

Uczelnia zapewnia studentom z niepełnosprawnościami pomoc materialną. Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami może otrzymywać student lub doktorant  z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po przedłożeniu w Dziale Nauczania, Studiów i Spraw Bytowych Studentów odpowiedniego dokumentu wraz z wnioskiem. Wysokość stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnościami jest uzależniona od stopnia orzeczonej niepełnosprawności studenta/doktoranta (tj. stopień znaczny, umiarkowany, lekki). Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej, ustala Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Pomoc psychologiczna

Uczelnia zapewnia studentom z niepełnosprawnościami pomoc psychologiczną.

Biblioteka

Budynek w którym znajduje się Biblioteka pozbawiony jest barier architektonicznych. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w tym wypożyczalni i czytelni zlokalizowanych na I piętrze ułatwiają: winda oraz szerokie korytarze.
Stanowiska do pracy w czytelni pozwalają na dowolne ich przestawienie, a także regulowanie wysokości stolików, dzięki czemu można je dostosować np. dla potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
Oprogramowanie komputerów w czytelni standardowo pozwala na dostosowanie ich dla osób słabo widzących lub nie mogących korzystać z myszy lub klawiatury.
Każdy użytkownik Biblioteki ma możliwość skorzystania z Internetu poprzez wifi, w razie potrzeby istnieje również możliwość podłączenia własnego sprzętu oraz łącza stałego.
Osoby z niepełnosprawnościami w każdej chwili mogą skorzystać z asysty pracowników Biblioteki w dostępie do zbiorów i usług (np. zaniesienie materiałów do skopiowania).

Fonoteka

Biblioteka i Fonoteka są usytuowane w nowoczesnym budynku Akademii.
Szerokie drzwi, brak progów oraz konferencyjny układ stołów odsłuchowych z bocznym dostępem do stanowisk słuchawkowych, umożliwia bezproblemowe skorzystanie ze zbiorów na miejscu, tym bardziej, że cała obsługa techniczna pozostaje w gestii pracownika Fonoteki.
Podobnie ustawione są stanowiska do samodzielnego digitalizowania nagrań z płyt analogowych do formatu mp3 oraz zamawiania kopii płyt CD dla potrzeb edukacyjnych.