Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oferuje udogodnienia w studiowaniu osobom niepełnosprawnym:

Infrastruktura

Nowoczesne obiekty Uczelni dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynki mają szerokie korytarze, windy (z komunikatorem głosowym) i przystosowane toalety. Wszyscy studenci mogą korzystać z sieci wi-fi.

Dział Nauczania

Obsługę bieżącą studentów niepełnosprawnych oraz kandydatów na studia prowadzą pracownicy Działu Nauczania.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Uczelnia zapewnia studentom niepełnosprawnym pomoc materialną. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student lub doktorant  z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po przedłożeniu w Dziale Nauczania, Studiów i Spraw Bytowych Studentów odpowiedniego dokumentu wraz z wnioskiem. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności studenta/doktoranta (tj. stopień znaczny, umiarkowany, lekki). Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej, ustala Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Pomoc psychologiczna

Uczelnia zapewnia studentom niepełnosprawnym pomoc psychologiczną.

Biblioteka

Budynek w którym znajduje się Biblioteka pozbawiony jest barier architektonicznych. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w tym wypożyczalni i czytelni zlokalizowanych na I piętrze ułatwiają: winda oraz szerokie korytarze.
Stanowiska do pracy w czytelni pozwalają na dowolne ich przestawienie, a także regulowanie wysokości stolików, dzięki czemu można je dostosować np. dla potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
Oprogramowanie komputerów w czytelni standardowo pozwala na dostosowanie ich dla osób słabo widzących lub nie mogących korzystać z myszy lub klawiatury.
Każdy użytkownik Biblioteki ma możliwość skorzystania z Internetu poprzez wifi, istnieje także w razie potrzeby możliwość podłączenia własnego sprzętu oraz łącza stałego.
Osoby niepełnosprawne w każdej chwili mogą skorzystać z asysty pracowników Biblioteki w dostępie do zbiorów i usług (np. zaniesienie materiałów do skopiowania).

Fonoteka

Biblioteka i Fonoteka usytuowane są w tym samym nowoczesnym budynku Akademii.
Szerokie drzwi, brak progów oraz konferencyjny układ stołów odsłuchowych z bocznym dostępem do stanowisk słuchawkowych, umożliwia bezproblemowe skorzystanie ze zbiorów na miejscu, tym bardziej, że cała obsługa techniczna pozostaje w gestii pracownika Fonoteki.
Podobnie ustawione są stanowiska do samodzielnego digitalizowania nagrań z płyt analogowych do formatu mp3 oraz zamawiania kopii płyt CD dla potrzeb edukacyjnych.