SZKOŁA DOKTORSKA

UWAGA! Kandydaci zobowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową.
LINK DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
KLIKNIJ

 

Tryb rekrutacji w drodze konkursu do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi został zawarty w Regulaminie Rekrutacyjnym Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi zamieszczonym poniżej oraz w zakładce Struktura – Szkoła Doktorska.

W roku akademickim 2022/2023 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej
Akademii Muzycznej w Łodzi wynosi – 2 miejsca.
 
OPŁATA REKRUTACYJNA

Rekrutacja do SDAMŁ wiąże się z wniesieniem jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony na potrzeby rekrutacji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

WYKAZ DOKUMENTÓW,
które zobowiązani są złożyć Kandydaci do Szkoły Doktorskiej:

a) do weryfikacji formalnej:

 • wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie do SDAMŁ (po ukończeniu rejestracji online),
 • dyplom magistra sztuki lub równorzędny lub zgodnie z §2 Regulaminu Rekrutacyjnego,
 • certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego zgodnie z §2 Regulaminu Rekrutacyjnego,
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki kształcenia i prowadzonej działalności,
 • jedna aktualna fotografia zgodna z wymogami przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej do SDAMŁ;

b) do weryfikacji merytorycznej:

 • spis dokonań artystycznych/naukowych wraz z dokumentami poświadczającymi ten dorobek oraz ewentualnymi rekomendacjami, a także krótką informacją o dalszym kierunku rozwoju i tematyce planowanej pracy doktorskiej.

Dodatkowo dla specjalności:

 • muzyka w mediach: minimum 4 teksty dziennikarskie lub 2 teksty i 1 audycja (audio, video) wraz z dokumentacją ich publikacji / prezentacji w mediach;
 • zarządzanie produkcją muzyczną: opis zrealizowanego projektu (organizacja bądź współorganizacja) wraz z dokumentacją;
 • realizacja dźwięku: 6-8 nagrań o zróżnicowanym instrumentarium (w tym jedno o większym składzie); maksymalnie 3 nagrania można zastąpić prezentacjami audiowizualnymi lub słuchowiskami.

 

 • TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  do 16 września 2022 roku
 • TERMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
  22-24 września 2022 roku

WSZELKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ
PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Uchwała nr 6/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie korekty Regulaminu rekrutacyjnego Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin rekrutacyjny Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  na rok akademicki 2022/2023 pobierz

 

Szkoła doktorska – rekrutacja 2021/2022

WYNIKI REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
 
WYNIKI NABORU DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 

Tryb rekrutacji w drodze konkursu do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi został zawarty w Regulaminie rekrutacyjnym Szkoły Doktorskiej zamieszczonym poniżej oraz w zakładce Struktura – Szkoła Doktorska.

W roku akademickim 2021/2022 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej
Akademii Muzycznej w Łodzi wynosi – 3 miejsca.
 
OPŁATA REKRUTACYJNA

Rekrutacja do SDAMŁ wiąże się z wniesieniem jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej
w wysokości 150 zł.
Wpłat dokonuje się na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju, kandydaci Do Szkoły Doktorskiej zobowiązani są dokonać rejestracji on-line i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skany następujących dokumentów:

  do weryfikacji formalnej:
 • wydrukowanego i podpisanego podania o przyjęcie do SDAMŁ (po ukończeniu rejestracji online),
 • dyplomu magistra sztuki lub równorzędnego lub zgodnie z §2 Regulaminu rekrutacyjnego,
 • certyfikatu znajomości nowożytnego języka obcego zgodnie z §2 Regulaminu rekrutacyjnego,
 • życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki kształcenia i prowadzonej działalności,
 • jednej aktualnej fotografii zgodnej z wymogami przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej do SDAMŁ;
 • do weryfikacji merytorycznej:
 • spisu dokonań artystycznych/naukowych wraz z dokumentami poświadczającymi ten dorobek oraz ewentualnymi rekomendacjami, a także krótkiej informacji o dalszym kierunku rozwoju i tematyce planowanej pracy doktorskiej.
 • Dodatkowo dla specjalności:
  • muzyka w mediach: minimum 4 teksty dziennikarskie lub 2 teksty i 1 audycja (audio, video) wraz z dokumentacją ich publikacji / prezentacji w mediach;
  • zarządzanie produkcją muzyczną: opis zrealizowanego projektu (organizacja bądź współorganizacja) wraz z dokumentacją;
  • realizacja dźwięku: 6-8 nagrań o zróżnicowanym instrumentarium (w tym jedno o większym składzie); maksymalnie 3 nagrania można zastąpić prezentacjami audiowizualnymi lub słuchowiskami.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym Kandydat do SDAMŁ przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym AM w Łodzi obowiązany jest zapoznać się z listą promotorów ogłoszoną na stronie internetowej AM w Łodzi. Funkcję promotora może pełnić również osoba spoza listy, współpracująca z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, ze zm.) i Regulaminie Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej. 

 
DO POBRANIA
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej pobierz
 • Lista potencjalnych promotorów pobierz
 • Regulamin rekrutacyjny Szkoły Doktorskiej pobierz