XXI Edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2022/2023
Ogłoszenie dotyczy maturzystów 2022 roku, którzy ukończyli liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 roku.

 
Aby uzyskać stypendium 7.000,00 zł rocznie należy spełnić 4 warunki:

 1. zdać dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskać odpowiednią liczbę punktów: tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu)
 2. zostać przyjęty w roku akademickim 2022/2023 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich
 3. mieszkać na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców
 4. pochodzić z niezamożnej rodziny, w której dochód na osobę wyliczony w czerwcu 2022 roku nie przekracza 2107 zł brutto

oraz spełniać dodatkowo przynajmniej jeden z poniżej wymienionych warunków:

 1. pochodzić z rodziny (być dzieckiem) byłego pracownika PGR (SEGMENT I A)
 2. być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej (SEGMENT I B)
 3. być członkiem rodziny wielodzietnej lub wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka (SEGMENT I C)
 4. mieć rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu (SEGMENT II).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspomaga organizacyjnie FEP przy rekrutacji do Programu tegorocznych maturzystów wyłącznie w SEGMENCIE I A, tj. maturzystów 2022r., którzy wywodzącą się ze środowisk popegeerowskich – są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat.

Wnioski wypełnianie są wyłącznie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja będzie aktywna w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 roku do godz. 16.00.

Dokumentację w wersji papierowej w ramach należy dostarczyć najpóźniej do 25 sierpnia 2022 roku:

 1. do Oddziału KOWR najbliższego miejsca zamieszkania – dotyczy SEGMENTU I A
 2. do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – dotyczy SEGMENTU i B I C
 3. do Organizacji Lokalnej, od której maturzysta otrzymał rekomendację – dotyczy SEGMENTU II.

telefon Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: 42 632 59 91
telefon OT KOWR w Łodzi: 42 636 53 26

 

 

XII edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi

 
XII edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi

O stypendia mogą wnioskować osoby będące laureatami bądź finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych, które planują rozpoczęcie w październiku 2022 roku studiów na łódzkich uczelniach.

Nabór wniosków do programu stypendialnego potrwa do 20 września 2022 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość stypendium uzależniona jest od osiągnięć stypendysty, w ostatniej edycji wynosiły odpowiednio – 1500, 1350 oraz 1200 zł/mc i są wypłacane przez 9 miesięcy.
Elektroniczny wniosek stypendialny wraz wykazem olimpiad uprawniających do wzięcia udziału w programie stypendialnym dostępny jest na stronie www.mlodziwlodzi.pl.
W dotychczasowych XI edycjach stypendystami Prezydenta Miasta Łodzi zostało łącznie niemal 250 studentów, a na stypendia przeznaczono łącznie ponad 3,5 mln złotych (3 545 036 zł).

Lista laureatów wraz z przyznanymi kwotami stypendiów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w październiku 2022 r.

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu: +48 42 638 44 64 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..