Rekrutacja na staż odbywa się wyłącznie poprzez
system Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK)

   
 • System Internetowej Rekrutacji Kandydata przejdź

 

CELE STAŻU
 • doskonalenie warsztatu wykonawczego,
 • praca nad interpretacją i repertuarem,
 • rozwój artystyczny.
RODZAJE ZAJĘĆ
 • indywidualne w zakresie gry solowej na instrumencie,
 • indywidualne w zakresie gry solowej na instrumencie z akompaniatorem,
 • indywidualne w zakresie śpiewu solowego z akompaniatorem,
 • grupowe z języka angielskiego (tylko dla obcokrajowców).
KANDYDACI
  O przyjęcie na staż artystyczny mogą ubiegać się osoby, które:
 • posiadają ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • pozytywnie zdały egzamin kwalifikacyjny,
 • terminowo złożyły wymagane dokumenty.
KOSZT ROCZNEGO STAŻU ARTYSTYCZNEGO DLA OBYWATELI POLSKICH
 • 30 godz. bez akompaniatora - nie mniej niż  6 300 PLN
 • 30 godz. z akompaniatorem – nie mniej niż 9 450 PLN
KOSZT ROCZNEGO STAŻU ARTYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMNCÓW
  w języku angielskim (przedmiot główny, język angielski 1 godzina tygodniowo)
 • 30 godz. bez akompaniatora - nie mniej niż  17 000 PLN
 • 30 godz. z akompaniatorem – nie mniej niż 22 000 PLN
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. nagrania DVD z prezentacją dowolnego programu, czas trwania 20-30 min.,
 2. podpisane podanie z prośbą o przyjęcie na staż artystyczny (do pobrania z systemu IRK),
 3. podpisane podanie do Dziekana z prośbą o przydział do pedagoga przedmiotu głównego,
 4. życiorys,
 5. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem,
 6. kopię paszportu lub dowodu osobistego (w celu sporządzenia umowy),
 7. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł (płatność przez system IRK).
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • nagrania i skany dokumentów w systemie IRK – do 30 czerwca 2023 r.
 • dokumenty w formie papierowej (tylko dla przyjętych osób) – do 20 października 2023 r.
UWAGA!
  Na rok akademicki 2023/2024 Uczelnia ustaliła następujący limit przyjęć kandydatów:
 • 5 osób na Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego,
 • 5 osób na Wydział Sztuk Scenicznych.