Listy kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia

 
Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

   
 • studia stacjonarne 1 stopnia pobierz
 • studia stacjonarne 2 stopnia pobierz
 • studia niestacjonarne 1 stopnia pobierz

 
Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

   
 • studia stacjonarne 1 stopnia pobierz
 • studia stacjonarne 1 stopnia – przeniesienia pobierz
 • studia stacjonarne 2 stopnia pobierz

 
Wydział Sztuk Scenicznych

   
 • studia stacjonarne 1 stopnia pobierz
 • studia stacjonarne 1 stopnia – przeniesienia pobierz
 • studia stacjonarne 2 stopnia pobierz
 • studia niestacjonarne 1 stopnia pobierz
 • studia niestacjonarne 2 stopnia pobierz

 
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

   
 • studia stacjonarne 1 stopnia pobierz
 • studia stacjonarne 2 stopnia pobierz
 • studia niestacjonarne 1 stopnia pobierz
 • studia niestacjonarne 2 stopnia pobierz

 
Study in English

 
Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
 • studia stacjonarne 2 stopnia pobierz
Wydział Sztuk Scenicznych
 • studia stacjonarne 2 stopnia pobierz

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia
W systemie rekrutacyjnym znajdą Państwo informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
Listy osób przyjętych na studia niestacjonarne zostaną ogłoszone po rekrutacji wrześniowej.

Przypominamy, że aby studia niestacjonarne zostały uruchomione wymagana jest minimalna liczba studentów na 1 roku studiów:

 • MUZYKOTERAPIA studia pierwszego stopnia
  minimum 16 osób przyjętych na 1 rok
 • CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA studia pierwszego stopnia
  minimum 15 osób przyjętych na 1 rok
 • TANIEC NOWOCZESNY studia pierwszego stopnia
  minimum 10 osób przyjętych na 1 rok
 • CHOREOGRAFIA studia drugiego stopnia
  minimum 10 osób przyjętych na 1 rok
 • SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII studia drugiego stopnia
  minimum 14 osób przyjętych na 1 rok
 • WOKALISTYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia
  minimum 8 osób przyjętych na 1 rok
 • WOKALISTYKA ESTRADOWA studia drugiego stopnia
  minimum 5 osób przyjętych na 1 rok
UWAGA!
  Osoby, które zdały egzaminy na studia stacjonarne ale nie zostały przyjęte na specjalności (lub kierunki):
 • choreografia i techniki tańca
 • choreografia
 • muzykoterapia
 • wokalistyka estradowa
 • mogą starać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na podstawie wyników ze studiów stacjonarnych.
  Wówczas pod koniec sierpnia należy przesłać do nas podanie skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z taką prośbą.

 

Wydział Sztuk Scenicznych
 • Uchwała nr 1/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku
  Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pobierz plik .pdf