Osoby, które nie zostały przyjęte na studia z powodu braku miejsc mogą zostać przyjęte w terminie wrześniowym w razie zwolnienia się miejsc na danej specjalności.

 

 
Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

 

 
Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

 

 
Wydział Sztuk Scenicznych

 

 
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej