Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji
Miejsce rytmiki we współczesnym świecie
Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu 65-lecia specjalności rytmika w Akademii Muzycznej w Łodzi

2-4 października 2022, niedziela-wtorek
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a

 

The 4th International Scholarly Conference
Eurhythmics in Education of Musicians, Actors, Dancers and in Rehabilitation
The Place Of Eurhythmics In The Modern World
Alumni Jubilee Reunion on the occasion of the 65th anniversary of the eurhythmics specialization at the University of Music in Lodz

2-4 October 2022, Sunday-Tuesday
The Concert Hall of the University of Music in Lodz, 2a Zubardzka St.

 
WTOREK, 4 PAŹDZIERNIKA 2022 | TUESDAY, 4th OCTOBER 2022
Organizatorzy konferencji zawiadamiają, że warsztaty i wykład pani Anke Zapf-Vaknin z Staatliche Hochschule fur Music Trossingen zostają odwołane z przyczyn zdrowotnych prowadzącej.
 
9.00-10.30

wycieczka po zrewitalizowanym Pałacu Karola Poznańskiego
(główna siedziba Akademii, ul. Gdańska 32)
A tour of the revitalized Karol Poznański Palace
(the main building of the University, 32 Gdanska St.)

11.00-14.00 PANEL IV – Sala Koncertowa | The Concert Hall

Prowadzenie | Chairperson: prof. dr hab. Anna Galikowska-Gajewska

 • 11.00-11.30 prof. dr hab. Barbara Ostrowska, AM Łódź i PWSFTviT Łódź
  Kształcenie ruchowe aktora drogą do miniatur rytmiczno-aktorskich (wykład)
  Movement Training as an Actor's Path to Rhythmic-Acting Miniatures (lecture)
 • 11.30-12.00 prof. dr hab. Barbara Ostrowska, AM Łódź i PWSFTviT Łódź
  Koncert miniatur rytmiczno-aktorskich
  Concert of Rhythmic-Acting Miniatures
 • 12.00-13.30 Anke Zapf-Vaknin, Staatliche Hochschule für Musik Trossingen
  Kiedy zaczyna się dotyk (warsztat)
  Starting from the Moment of Touch (workshop)
 • 13.30-14.00 Anke Zapf-Vaknin, Staatliche Hochschule für Musik Trossingen
  Zastosowanie koncepcji ruchu w improwizacji taneczno-ruchowej (wykład)
  The Application of Movement Concepts in Dance/Movement Improvisation (lecture)

przerwa obiadowa | lunch break

15.00-18.00 PANEL V – Sala Koncertowa | The Concert Hall

Prowadzenie | Chairperson: prof. dr hab. Barbara Ostrowska

 • 15.00-15.30 dr hab. Marzena Kamińska, prof. AM, AM Gdańsk
  Zastosowanie elementów metody Émile’a Jaques’a-Dalcroze’a, muzykoterapii i choreoterapii w pracy z seniorami (wykład)
  The Use of Elements of Émile Jaques-Dalcroze's Method, Music Therapy and Choreotherapy in Work with Seniors (lecture)
 • 15.30-16.00 prof. dr hab. Anna Galikowska-Gajewska, AM Gdańsk
  Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych – z praktyki własnej (wykład)
  Music and Movement in Therapeutic Activities – from Personal Practice (lecture)
 • 16.00-16.30 dr hab. Barbara Dutkiewicz, prof. AM, AM Katowice
  The Resilience in Resonance – kilka słów o międzynarodowym projekcie realizowanym w Polsce, na Cyprze i w Belgii, który ma na celu wspieranie rozwoju dzieci poprzez ruchowe doświadczenie muzyki w nauczaniu gry na instrumencie
  The Resilience in Resonance – a Few Words about an International Project Implemented in Poland, Cyprus and Belgium, which Aims to Support the Development of Children through the Movement Experience of Music in Instrumental Teaching
 • 16.30-17.00 dr hab. Małgorzata Malgeri, AM Gdańsk
  Wspomaganie i rozwijanie kreatywności uczniów na zajęciach rytmiki (wykład)
  Supporting and Developing Creativity in Students during Eurhythmics Classes (lecture)
 • 17.00-17.30 dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC, UMFC Warszawa
  Wykorzystanie technik relaksacji na zajęciach z rytmiki (wykład)
  The Use of Relaxation Techniques in Eurhythmics Classes (lecture)
 • 17.30-18.00 prof. dr hab. Małgorzata Kupsik, AM Poznań
  Zasady nauczania w realizacji przedmiotu rytmika (wykład)
  Teaching Principles in the Implementation of the Eurhythmics (lecture)
18.00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI | CLOSING OF THE CONFERENCE

 

PATRONAT HONOROWY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński
Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński
 
Marszałek Województwa Łódzkiego Tobiasz Grzegorz Schreiber
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska
 
Rektor

 

PATRONAT MEDIALNY
Wychowanie Muzyczne