Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji
Miejsce rytmiki we współczesnym świecie
Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu 65-lecia specjalności rytmika w Akademii Muzycznej w Łodzi

2-4 października 2022, niedziela-wtorek
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a

 

The 4th International Scholarly Conference
Eurhythmics in Education of Musicians, Actors, Dancers and in Rehabilitation
The Place Of Eurhythmics In The Modern World
Alumni Jubilee Reunion on the occasion of the 65th anniversary of the eurhythmics specialization at the University of Music in Lodz

2-4 October 2022, Sunday-Tuesday
The Concert Hall of the University of Music in Lodz, 2a Zubardzka St.

 
PONIEDZIAŁEK, 3 PAŹDZIERNIKA 2022 | MONDAY, 3rd OCTOBER 2022
 
8.00-11.00 PANEL I – Sala koncertowa | The Concert Hall

Prowadzenie | Chairperson: dr hab. Małgorzata Malgeri

 • 8.00-10.00 Andrea Conangla, Staatliche Hochschule für Musik Trossingen
  Field of Vision – pomosty między teatrem a śpiewem (warsztat)
  Field of Vision – Bridges between Theater and Singing (workshop)
 • 10.00-11.00 Andrea Conangla, Staatliche Hochschule für Musik Trossingen
  Field of Vision – pomosty między teatrem a śpiewem (wykład)
  Field of Vision – Bridges between Theater and Singing (lecture)

przerwa na kawę | coffee break

11.30-14.00 PANEL II – Sala koncertowa | The Concert Hall

Prowadzenie | Chairperson: dr hab. Ewa Wojtyga, prof. AM

 • 11.30-12.30 Mirosława Daniel, Institut Jaques-Dalcroze, Genève oraz Haute Ecole de Musique de Genève
  Lekcja globalna w myśl Dalcroze’a (warsztat)
  Dalcroze's Global Lesson (workshop)
 • 12.30-13.00 Mirosława Daniel, Institut Jaques-Dalcroze, Genève oraz Haute Ecole de Musique de Genève
  Rola Rytmiki XXI w. jako edukacja wolnej myśli poprzez muzykę (wykład)
  The Role of Eurhythmics in the 21st Century as an Education of Free Thought through Music (lecture)
 • 13.00-14.00 prof. dr hab. Barbara Bernacka, Akademia Teatralna w Warszawie
  Rytmika na 1 Maja i nie tylko (wykład)
  Eurhythmics on 1 st Maja Street and More (lecture)

przerwa obiadowa | lunch break

15.00-18.00 PANEL III – Sala -1.27 | Room -1.27

Prowadzenie | Chairperson: dr hab. Barbara Dutkiewicz, prof. AM
wykłady w panelu III są prowadzone równolegle z panelem dyskusyjnym i warsztatami w sali -1.20
lectures in panel III (room -1.27) and discussion panel with workshops (room -1.20) are held at the same time

 • 15.00-15.30 dr Monika Sojka, UMFC Warszawa
  Interpretacja a ponadczasowość dzieła muzycznego (wykład)
  Interpretation and Timelessness of the Work (lecture)
 • 15.30-16.00 mgr Anna Dańda, Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce
  W stronę teoretycznego, antropologiczno-filozoficznego fundamentu metody rytmiki Émile’a Jaques’a-Dalcroze’a (wykład)
  Toward Theoretical, Anthropological and Philosophical Foundations of the Émile Jaques-Dalcroze's Eurhythmics (lecture)
 • 16:00-16.30 dr Magdalena Owczarek, AM Łódź
  O potrzebie duchowości we współczesnej edukacji muzycznej (wykład z pokazem video)
  About the Need for Spirituality in Contemporary Music Education (lecture and video)
 • 16.30-17.00 dr Stella Kaczmarek, AM Łódź
  Trening mentalny rytmiczek i tancerzy (wykład)
  Mental training of Eurhythmists and Dancers (lecture)
 • 17.00-17.30 dr Anna Lipiec, AM Katowice
  Realizacja bajek muzycznych przez studentów rytmiki jako przygotowanie do twórczej pracy pedagogicznej we współczesnej szkole (wykład)
  Eurhythmics Students' Implementation of Music Fairy Tales as Preparation for Creative Pedagogical Work in a Contemporary School (lecture)
 • 17.30-18.00 dr Agnieszka Widlarz, UMCF Warszawa
  Wykorzystanie literatury muzycznej w pracy nad warsztatem improwizacji fortepianowej nauczyciela rytmiki. Propozycje realizacji (wykład)
  The Use of Musical Literature in the Work on the Improvisation Workshop of the Eurhythmics Teacher. Implementation Proposals (lecture)
15.00-17.30 PANEL DYSKUSYJNY I WARSZTATY – Sala -1.20 | Room -1.20
 • 15.00-15.45 mgr Joanna Wolańska, AM Łódź
  Panel dyskusyjny Rytmika – i co dalej? Alternatywne ścieżki kariery zawodowej absolwenta rytmiki
  Rozmowa z absolwentkami specjalności rytmika Akademii Muzycznej w Łodzi:
  • Anna Sowa – kompozytorka
  • Anna Lenarcik – konsultantka muzyczna, realizatorka dźwięku, cofounderka startupu SensiVR
  • Agata Kawełczyk-Starosta – prelegentka, edukatorka, producentka
  • Izabela Chlewińska-Bergmann – tancerka, choreografka, terapeutka
  Panel discussion Eurhythmics – and What Next? Alternative Career Paths for a Eurhythmics Graduates
  Conversation with eurhythmics graduates from the University of Music in Lodz:
  • Anna Sowa – composer
  • Anna Lenarcik – music consultant, sound engineer, cofounder of the startup SensiVR
  • Agata Kawełczyk-Starosta – speaker, educator, producer
  • Izabela Chlewińska-Bergmann – dancer, choreographer, therapist
 • 16.00-17.30 mgr Joanna Wolańska, AM Łódź
  Faktura ruchu – choreografia tańca współczesnego (warsztat mistrzowski)
  The Texture of Movement – Contemporary Dance Choreography (masterclass)
19.00 Koncert z cyklu Muzyka ruchem malowana
Concert from the series Music Painted with Movement

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
The Concert Hall of the University of Music in Lodz, 2a Zubardzka St.

   
 • Szczegółowy program koncertu zobacz

 

 • Z ARCHIWUM R – dla absolwentów specjalności rytmika Akademii Muzycznej w Łodzi
  The R-Files – for graduates of the eurhythmics specialization of the University of Music in Lodz

  Prezentacja archiwalnych nagrań audio-video z koncertów specjalności rytmika
  Presentation of archival audio and video collections captured at concerts of the eurhythmics speciality
 • 15.00-18.00 POPOŁUDNIOWE OGLĄDANIE | AFTERNOON WATCHING
  Sala -1.28 | Room -1.28

 

PATRONAT HONOROWY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński
Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński
 
Marszałek Województwa Łódzkiego Tobiasz Grzegorz Schreiber
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska
 
Rektor

 

PATRONAT MEDIALNY
Wychowanie Muzyczne