Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji
Miejsce rytmiki we współczesnym świecie
Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu 65-lecia specjalności rytmika w Akademii Muzycznej w Łodzi

2-4 października 2022, niedziela-wtorek
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a

 

The 4th International Scholarly Conference
Eurhythmics in Education of Musicians, Actors, Dancers and in Rehabilitation
The Place Of Eurhythmics In The Modern World
Alumni Jubilee Reunion on the occasion of the 65th anniversary of the eurhythmics specialization at the University of Music in Lodz

2-4 October 2022, Sunday-Tuesday
The Concert Hall of the University of Music in Lodz, 2a Zubardzka St.

 
NIEDZIELA, 2 PAŹDZIERNIKA 2022 | SUNDAY, 2nd OCTOBER 2022
 • 14.00-15.30 – Rejestracja uczestników konferencji | Registration of conference participants
  Akademia Muzyczna w Łodzi, ul. Żubardzka 2a | University of Music in Lodz, 2a Zubardzka St.
 • 16.00 – OTWARCIE KONFERENCJI | OPENING OF THE CONFERENCE
  JM Rektor Akademii Muzycznej dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
   
  KONCERT INAUGURACYJNY | OPENING CONCERT
    
  • Program Koncertu Inauguracyjnego zobacz
 • 18.00 – BANKIET Z OKAZJI JUBILEUSZU 65-LECIA SPECJALNOŚCI RYTMIKA W AKADEMII MUZYCZNEJ W ŁODZI
  BANQUET BANQUET ON THE OCCASION OF THE 65TH ANNIVERSARY OF THE EURHYTHMICS SPECIALIZATION AT THE UNIVERSITY OF MUSIC IN LODZ

 

 • Z ARCHIWUM R – dla absolwentów specjalności rytmika Akademii Muzycznej w Łodzi
  The R-Files – for graduates of the eurhythmics specialization of the University of Music in Lodz

  Prezentacja archiwalnych nagrań audio-video z koncertów specjalności rytmika
  Presentation of archival audio and video collections captured at concerts of the eurhythmics speciality
 • 20.00-23.00 WIECZORNE OGLĄDANIE | EVENING WATCHING
  Sala -1.28 | Room -1.28

 

PATRONAT HONOROWY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński
Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński
 
Marszałek Województwa Łódzkiego Tobiasz Grzegorz Schreiber
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska
 
Rektor

 

PATRONAT MEDIALNY
Wychowanie Muzyczne