7 października 2022, piątek, godz. 11.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
wstęp za zaproszeniami

Program uroczystości

 • Hymn państwowy
 • Wystąpienie JM Rektor dr hab. Elżbiety Aleksandrowicz, prof. AM
 • Wystąpienie Przewodniczącego Rady Uczelni
 • Wręczenie odznaczeń pracownikom
 • Wręczenie wyróżnień absolwentom
 • Immatrykulacja studentów
 • Ślubowanie doktorantów
 • Przemówienie Przedstawiciela Samorządu Studenckiego
 • Gaude Mater Polonia
 • Prezentacja 10 lat AŻ Festiwalu
 • Koncert
   wykonawcy:
  • Julian Paprocki – klarnet
  • Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Łodzi
  • Marcin Wolniewski – dyrygent
  • w programie:
  • Gerald FinziKoncert klarnetowy op. 31
   II. Adagio ma senza rigore
   III. Allegro giocoso
  • Jean SibeliusPoemat symfoniczny „Finlandia” op. 26
 • Gaudeamus Igitur

 

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023