Dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w ’s‑Hertogenbosch.

14 marca 2022, poniedziałek, godz. 17.00
Sala 31, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
wstęp wolny

Spotkanie w języku angielskim, tłumaczone na język polski, dostępne będzie na platformie ClickMeeting.
https://amuzlodz.clickmeeting.com/spotkanie-z-ivanen-van-kalmthoutem

W dniu 14 marca 2022 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi organizuje spotkanie z Ivanem van Kalmthoutem, dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w ’s-Hertogenbosch, skierowane do młodych adeptów sztuki muzycznej planujących swoją karierę zawodową.
Czerpiąc z bogatego doświadczenia gościa wielowarstwowo przyjrzymy się kształtowaniu kolejnych etapów rozwoju zawodowego, uwzględniając aspekty promocyjne, marketingowe, prawne, m.in.:

 • Jak planować rozwój zawodowy po uzyskaniu dyplomu?
 • Jak rozwijać repertuar?
 • Czego oczekiwać od współpracy z agencjami artystycznymi?
 • Na co zwracać uwagę zawierając umowy dotyczące działań artystycznych?
 • Jak zaplanować działania promocyjne?
 • Czy warto promować się w mediach społecznościowych?

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „Nowe głosy, ponownie odkryte opery”, realizowanego przez Akademię Muzyczną w Łodzi oraz Trondheim Symphony Orchestra.

 
Nowe głosy, ponownie odkryte opery. Powołanie Polsko-Norweskiej Akademii Operowej

 
Projekt

Nowe głosy, ponownie odkryte opery.
Powołanie Polsko-Norweskiej Akademii Operowej
 
New voices, rediscovered operas.
Establishing of the Polish-Norwegian Opera Academy

 
 

Wspólnie działamy na rzecz Europy
sprzyjającej integracji społecznej i konkurencyjnej.

 

Spotkanie z Ivanem van Kalmthoutem

 

Meeting with Ivan van Kalmthout
General Manager of the International Vocal Competiton ‘s-Hertogenbosch

Monday, March 14th, 2022 at 05:00 pm
Room 31, The Poznanski Palace, University of Music in Lodz, 32 Gdanska St.

The meeting in English, translated into Polish, also will be available online on the ClickMeeting platform.

On March 14th, the Grazyna and Kiejstut Bacewicz University of Music in Lodz held meeting with Ivan van Kalmthout, director of the International Vocal Competition 's-Hertogenbosch, aimed at students & graduates planning for their professional career.

Topics:

 • How to plan professional development after graduation?
 • How to develop a repertoire?
 • What to expect from cooperation with artistic agencies?
 • What is essential in artistic contracts?
 • How to plan promotional activities?
 • Is it worth promoting in social media?

The event will take place as part of the project "New voices, rediscovered operas", organized by the G. & K. Bacewicz University of Music in Lodz and the Trondheim Symphony Orchestra.

 
Nowe głosy, ponownie odkryte opery. Powołanie Polsko-Norweskiej Akademii Operowej

 
Projekt

Nowe głosy, ponownie odkryte opery.
Powołanie Polsko-Norweskiej Akademii Operowej
 
New voices, rediscovered operas.
Establishing of the Polish-Norwegian Opera Academy

 
 

Wspólnie działamy na rzecz Europy
sprzyjającej integracji społecznej i konkurencyjnej.