JOY DIVISION – TWÓRCY ZIMNEJ FALI
w ramach 79. sesji MUSICA MODERNA

28 kwietnia 2022, czwartek, godz. 11.00
Sala 3.9, ROKEiDM, al. 1 Maja 4 oraz online
wstęp wolny

 

 

ARTUR TERZYK

Profesor nauk chemicznych związany z Katedrą Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem ponad dwustu publikacji naukowych. Współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami, w tym z najważniejszymi w Japonii i Australii. Od 2018 roku był członkiem zespołu stałego Narodowego Centrum Nauki, aktualnie jest ekspertem NCK oceniającym wnioski grantowe. Interesuje się muzyką chłodnofalową, akwarystyką i karate.

Artur Terzyk

Artur Terzyk
fot. Andrzej Romański, zbiory UMK w Toruniu

 

79. sesja Musica Moderna