Jury w składzie:
  • prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski – przewodniczący
  • dr hab. Wojciech Kubica, prof. AM
  • dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
  • dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM

zdecydowało wyróżnić dwie kompozycje: Egzaltacje Piotra Grzelaka oraz Halve Michała Wiosny.
Obydwa utwory zostaną wykonane 24 marca 2024 roku na koncercie w ramach Święta Uczelni.