Zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 lutego 2023 roku kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim) otrzymał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów.

Cieszymy się ogromnie z wyróżnienia i gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego otrzymania – zwłaszcza władzom i pracownikom całego Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej, a w szczególności Katedry Edukacji Muzycznej.

 

  • OFERTA DYDAKTYCZNA
    kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ zobacz

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ