XX ŁÓDZKIE EUREKA

W tym roku, już po raz dwudziesty, wręczone zostaną wyróżnienia honorowe Łódzkie Eureka. Nagrody przyznawane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi wyróżniają laureatów za wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne i artystyczne. Celem wyróżnienia jest promocja twórców lub zespołów działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.

Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia nagrodzone na arenie międzynarodowej i krajowej w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, nagrody i wyróżnienia w konkursach lub inne znaczące osiągnięcia. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: nauka, technika i sztuka. Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: Rektor uczelni, Dyrektor instytutu naukowego PAN, Prezes Oddziału Łódzkiego PAN, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 pracowników posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, jeśli zgłoszenie dotyczy pracy nie afiliowanej na uczelni bądź w instytucji badawczej.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia wraz z ich dokumentacją należy składać do dnia 20 lutego 2023 r., w wersji papierowej i elektronicznej (na adresy podane w Regulaminie).

W poprzednich latach, wśród wyróżnionych związanych z łódzką Akademią Muzyczną, znaleźli się: dr Tomasz Szczepanik, dr hab. Łukasz Wójcicki, dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM i prof. dr hab. Marcin Stańczyk.

 

  • Więcej informacji, regulamin oraz wniosek zgłoszeniowy zobacz