We wtorek, 29 listopada 2022 roku, rektorzy największych łódzkich uczelni podpisali deklarację zacieśniania współpracy w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego. Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi. Sygnatariuszami deklaracji byli: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. uczelni – rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, dr Przemysław Wachowski – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego), dr hab. Milenia Fiedler, prof. uczelni – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera, prof. dr hab. Krzysztof Jóźwik – rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – rektor Uniwersytetu Łódzkiego i prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek – rektor Uniwersytetu Medycznego. W obecności władz miasta i regionu, przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki oraz firm i organizacji gospodarczych odbyła się również debata włodarzy łódzkich uczelni, której wystąpienia zostały podzielone na trzy grupy tematyczne: nauka i sztuka, kształcenie oraz społeczność i współpraca z otoczeniem.

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. uczelni
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

– Łódzkie Porozumienie Akademickie to ważny punkt na mapie integracji środowiska akademickiego, znaczący zarówno dla uczelni, jak również miasta i regionu. Obszary badań i współpracy, które nakreśla Akademia Muzyczna w planie rozwoju na przyszłość, dotyczą aspektów terapeutycznych, realizacji dźwięku i produkcji muzycznej oraz kompozycji muzyki filmowej. Przestrzeń do współpracy jest wciąż otwarta, aby wyznaczać nowe kierunki współdziałania i odkrywania tego co nieznane, wspierając sztukę muzyczną wiedzą naukową. Istotnym zatem będzie łączenie nauki i sztuki, dyscyplin ścisłych i humanistycznych w celu kształcenia studentów i podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej w myśl realizacji założeń dla wiodącej uczelni europejskiej.

dr Przemysław Wachowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

– O fenomenie pracy zespołowej mówi się bardzo wiele. Jej istotą jest „duch współpracy” – to dzięki niemu osiąga się naprawdę wielkie cele. Umiejętność angażowania się w jedno przedsięwzięcie dużej grupy osób nie jest łatwe, ale nie jest niemożliwe. Wartość pracy zespołowej, w której wszyscy dążą do jednego, wspólnego celu, jest nie do przecenienia. Łódzkie Partnerstwo Akademickie jest tego najlepszym przykładem. To dzięki takim inicjatywom środowisko akademickie Łodzi ma szansę na wzmocnienie pozycji poszczególnych łódzkich uczelni, nasze wspólne działania w zakresie nauki, pozyskiwania funduszy … działają na naszą korzyść.

dr hab. Milenia Fiedler, prof. uczelni
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

– Łódzkie Porozumienie Akademickie powstaje z potrzeby dialogu i współpracy, czym Łódź – jako miasto otwarte i wielokulturowe – zawsze oddychała. Nikt tak dobrze jak my, ludzie filmu i teatru, nie rozumie, jak ważną wartością jest współpraca. Jak z połączenia przeróżnych, także tych najbardziej skrajnych energii, talentów i potencjałów powstają nowe historie, wartości i znaczenia. Szkoła Filmowa w Łodzi, stając się częścią Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego, angażuje do niego swój dorobek i potencjał artystyczny. Wierzę, że zainicjowana właśnie współpraca sześciu łódzkich uczelni, przyniesie wymierne korzyści. Cieszę się na nasze spotkania, wspólne cele i pracę nad ich realizacją.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
Rektor Politechniki Łódzkiej

– Współczesne uczelnie stoją w obliczu wielu wyzwań i dziś szczególnie widać potrzebę silnej integracji, by nasz głos był słyszalny stosownie do roli, jaką odgrywają w rozwoju społecznym i gospodarczym. Łódzkie Partnerstwo Akademickie daje nam szansę na efektywną współpracę w gronie największych uczelni naszego miasta. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa przyczyni się do wzmocnienia współpracy naukowej, otworzy nam kolejne możliwości realizowania wspólnych projektów badawczych, pozwoli na twórcze dyskusje w interdyscyplinarnych zespołach.
Uczelnie ciągle dążą do podniesienia poziomu kształcenia. Każde nowe partnerstwo daje nam kolejne narzędzia w tym obszarze. Studenci są fundamentem środowiska akademickiego i na pewno zacieśnienie współpracy łódzkich uczelni będzie i dla nich interesującą perspektywą rozwoju.

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

– Era „samotnych wysp” w nauce minęła. Najbardziej przełomowe projekty badawcze prowadzone są przez duże zespoły wybitnych naukowców. Jeśli chcemy myśleć poważnie o podnoszeniu potencjału akademickiego Łodzi, musimy działać tak samo w kontekście współpracy naszych uczelni. Nie jest to absolutną nowością, od lat współpracujemy przecież regularnie, przy wielu okazjach. Jednakże, moim zdaniem, potrzeba obecnie mocnego, wspólnego głosu akademii w wielu sprawach, nie zawsze związanych bezpośrednio z badaniami i kształceniem, ale zawsze istotnymi, zarówno dla pracowników uczelni, ich studentów, jak i mieszkańców Łodzi i regionu. Wierzę, że Łódzkie Porozumienie Akademickie jest wejściem w nową jakość funkcjonowania Łodzi Akademickiej i początkiem – jak mawiamy na UŁ za profesorem Tadeuszem Kotarbińskim – dobrej roboty.

prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

– ŁPA to sformalizowanie już istniejącej współpracy zarówno tej bilateralnej, jak i wielostronnej – przy zaangażowaniu wszystkich łódzkich uczelni publicznych. Jestem przekonany, że interakcje między nami, to co wypracujemy wspólnie może przynieść lepszy efekt niż suma naszych indywidualnych dokonań. Każda z uczelni specjalizuje się w innym obszarze, a razem z pewnością możemy więcej.
Przykłady już istniejących wspólnych inicjatyw to np. nagrody za najlepsze publikacje przyznawane wspólnie z Politechniką Łódzką czy interdyscyplinarne studia doktoranckie realizowane we współpracy z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim. A także mnóstwo mniejszych przedsięwzięć– konkursów czy zawodów sportowych. Teraz zarówno istniejące, jak i nowe projekty będziemy rozwijać pod szyldem ŁPA.

 

LPA podpisanie--01
LPA podpisanie--04
LPA podpisanie--07
LPA podpisanie--10
LPA podpisanie--22
LPA podpisanie--27
LPA podpisanie--50