Do Rektoratu Uczelni spływają gratulacje z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2022/2023. Dzielimy się najważniejszymi z nich.

 
List prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
List prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego List prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
List dr. hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL, Ministra Edukacji i Nauki
List dr. hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL, Ministra Edukacji i Nauki List dr. hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL, Ministra Edukacji i Nauki
 
List prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
List prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
 
List prof. dr. hab. Krystiana Kiełba, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA)
List prof. dr. hab. Krystiana Kiełba, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA)
 
List Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego
List Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego