Udostępniamy treść Uchwały Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych z dnia 15 września 2022 roku.