Raport z prowadzonej modernizacji budynków Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

W Pałacu zrealizowano m. in. przebudowę przyłącza ciepłowniczego i kanalizacyjnego oraz zakończono etap konstrukcyjny związany z pogłębieniem piwnic i wzmocnieniem stropu nad piwnicami oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym stropu; dobiega końca układanie podziemnych rurociągów wentylacyjnych, kanalizacji sanitarnej i technologicznej kuchni przyszłej stołówki.

W Kordegardzie wykonano m.in. nowe przyłącza pod szlabanem dla centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepła, cyrkulacji, energetyczne i teletechniczne; wymieniono lub wzmocniono całą konstrukcję drewnianą i stalową stropu i dachu, która była w stanie przed awaryjnym; trwają prace dekarskie, elewacyjne i renowacja okien.

Ww. prace wymagają szczegółowych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ponadto, w zaistniałej sytuacji zewnętrznej pojawiają się komplikacje logistyczne, kadrowe, ograniczenia w prowadzeniu robót uciążliwych, brak dostępności materiałów, nieprzewidziane kolizje, zły stan elementów konstrukcyjnych budynków. Problemy rozwiązywane są na bieżąco, jednak powodują wydłużenie niektórych prac, co skutkuje przesunięciami w całym procesie budowlanym. Od dnia 26 września 2022 r. parking będzie czynny jak w czasie roku akademickiego.

Kanclerz
mgr Agnieszka Grochulska