za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2022

Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXIII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.
Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 23 września 2022 r.

Do Konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2021 roku:

  • prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
  • rozprawy doktorskie; prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

W budżecie Województwa Łódzkiego w roku 2022 na nagrody w konkursie zarezerwowano kwotę 100.000 zł.

     
  • Składanie rozpraw/prac na konkurs odbywa się w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (zamiast dotychczasowej formy papierowej rozprawy/pracy);
  • w przypadku samodzielnego wystąpienia o przyznanie nagrody przez autora pracy, potwierdzenia daty obrony rozprawy/pracy na formularzu wniosku dokonuje promotor pracy (zamiast odrębnego potwierdzenia/zaświadczenia wydanego przez uczelnię/podmiot doktoryzujący).

 

  • Szczegóły dotyczące Konkursu oraz formularze do wypełnienia zobacz