Szanowni Państwo Pedagodzy,
Drodzy Studenci,
Droga Społeczności Akademicka,

Z radością i dumą przekazuję informację o uzyskanej kategorii w ewaluacji naukowej za lata 2017-2021. Nasza Uczelnia osiągnęła bardzo wysoki wynik w dyscyplinie sztuki muzyczne – kategorię A. Pragnę również podkreślić, że uzyskane punkty w obydwu ocenianych kryteriach przekraczają wartości referencyjne.

Sukces to składowa wszystkich Państwa działań w obszarach artystycznym i artystyczno-naukowym. Jakość przedsięwzięć jest dowodem ciężkiej pracy, który przyniósł wysoko satysfakcjonujący efekt podsumowujący cały zakres podejmowanych wyzwań. Wynik oceny jakości działalności jednostek naukowych ma ogromne znaczenie dla rozwoju oraz prestiżu Uczelni.

Składam serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w proces ewaluacyjny, szczególnie kierując słowa uznania do Zespołu ds. parametryzacji nadzorującego właściwy i efektywny jego przebieg. Wierzę, że otrzymana kategoria będzie motywacją do dalszych wspaniałych działań i sukcesów naszej Alma Mater.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi