Z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne, w dniach 11 lipca – 30 września 2022 roku przejście łącznikiem od portierni głównej do skrzydła południowego Pałacu (sale 13-21) będzie zamknięte. Przejście do skrzydła południowego będzie możliwe przez Salę koncertową nr 12.

Agnieszka Grochulska
Kanclerz Akademii Muzycznej