Nasza Uczelnia przystąpiła do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU) w dniu 2 czerwca 2022 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ta inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Edukacji. Szczególna rola uczelni, jako miejsc tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.

Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisało 2 czerwca kolejnych 77 uczelni z całej Polski, co sprawiło, że łączna liczba sygnatariuszy Deklaracji SOU wynosi 160 uczelni.

 

  • Konferencja o Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
    „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni”
    zobacz na YouTube
  • Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni pobierz plik .pdf