Briefing prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
i Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 
We wtorek 24 maja 2022 roku podpisano list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy między Województwem Łódzkim a Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Wspólne działania łódzkiej uczelni muzycznej i Województwa Łódzkiego skoncentrowane będą na realizacji projektu edukacyjno-artystycznego na terenie województwa.

W ramach projektu Akademii Muzycznej zaplanowanych jest szereg koncertów popularyzujących sztukę wysoką wśród mieszkańców regionu. Wśród nich znajdą się przede wszystkim wydarzenia o charakterze edukacyjnym, jak również koncerty wykorzystujące elementy rytmikoterapii i muzykoterapii aktywnej i receptywnej, mające terapeutyczny wpływ na osoby dotknięte między innymi chorobami onkologicznymi. Koncerty zostały przygotowane przez studentów i pedagogów Akademii z kilku jednostek: Instytutu Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej, Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i Instytutu Wokalno-Aktorskiego.

Celem projektu jest także integracja społeczności regionu łódzkiego. Publiczność w miastach takich, jak: Skierniewice, Sieradz, Piotrków Trybunalski czy Tomaszów Mazowiecki, będzie mieć okazję do lepszego poznania muzyki poważnej i przekonania się o jej wartości nie tylko jako istotnej dziedziny dziedzictwa kulturowego, ale również zapozna się z jej pozytywnym wpływem na zdrowie. Najbliższy koncert pod tytułem Muzyczny atlas zwierząt przeznaczony dla najmłodszych odbiorców zaplanowany jest już na 31 maja 2022 w Muzeum Skierniewic.

List intencyjny dotyczący współpracy podpisali: Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz prof. AM dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Spotkanie odbyło się w Sali Balowej Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedziby łódzkiej Akademii Muzycznej. Krótka prezentacja muzyczna w wykonaniu studentów Instytutu Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej zawierała wybrane numery z koncertu pt. „Co słychać w muzyce” przygotowanych w ramach projektu. W spotkaniu wzięli udział również pedagodzy Instytutu Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej: dr Barbara Dominiak (kierownik Instytutu, specjalność: rytmika) oraz mgr Bartłomiej Tarkowski (muzykoterapia).

Program prezentacji muzycznej:

  • Prezentacja wybranych melodycznych instrumentów perkusyjnych (poznamy nazwy, brzmienie i sposób wydobycia dźwięku) – studenci kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
  • Interpretacja przestrzenno-ruchowa utworu francuskiego kompozytora Erika Satiego (De Podophthalma. Un peu vif z cyklu Embryons desséchés) – studentki specjalności: rytmika oraz rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia.
  • Relaksacyjne ćwiczenie głosowe – studenci kierunku: muzykoterapia.

 

1
2
3
4
5