Od poniedziałku 28 marca 2022 r. został zniesiony obowiązek noszenia maseczek oraz obowiązek izolacji i kwarantanny.

W przypadku maseczek wyjątki dotyczą wyłącznie podmiotów leczniczych oraz aptek. Zgodnie z tą informacją noszenie maseczki na terenie Uczelni nie jest juz obligatoryjne.

Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM