W załączeniu przesyłam dokument opisujący procedurę ewakuacji w naszej Uczelni z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nim.

W porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną planowane jest szkolenie i ćwiczenie z zakresu ewakucji, o których poinformuję po ustaleniu terminu.