Szanowni Państwo,

decyzją Władz Uczelni informuję, że od 28 lutego 2022 r. do odwołania, zajęcia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia odbywać się mogą w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni.
Wyjątek stanowią zajęcia prowadzone przez pedagogów w trybie online i hybrydowym od 1 października 2021 r.

Sposób realizacji przedmiotów określa plan zajęć na rok akademicki 2021/2022.

Ponadto informuję, że :

  1. Fakultety humanistyczne, społeczne i przedmioty międzywydziałowe będą prowadzone online, z wyjątkiem Historii muzyki filmowej (tryb hybrydowy).
  2. Zajęcia w ramach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu będą odbywać się stacjonarnie.
  3. Zajęcia w ramach Studium Pedagogicznego mogą odbywać się w trybie hybrydowym (szczegóły do ustalenia z pedagogami prowadzącymi).
  4. Zajęcia w ramach Studium Nauki Języków Obcych mogą odbywać się stacjonarnie na terenie Uczelni (o trybie zajęć decyduje pedagog prowadzący).

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się zgodnie z ustalonym planem.

Z upoważnienia Rektora,
prof. dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds. nauki i dydaktyki