newsletter

Najświeższe wiadomości oraz aktualny informator koncertowy

 

W wieku 79 lat zmarła Małgorzata Badziak-Szulewa, długoletni pracownik Biblioteki Akademii Muzycznej, absolwentka Wydziału Teorii, Kompozycji i Dyrygentury PWSM w Łodzi.

Nasza Uczelnia przystąpiła do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU) w dniu 2 czerwca 2022 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ta inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Edukacji. Szczególna rola uczelni, jako miejsc tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.

Briefing prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
i Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 
We wtorek 24 maja 2022 roku podpisano list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy między Województwem Łódzkim a Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Wspólne działania łódzkiej uczelni muzycznej i Województwa Łódzkiego skoncentrowane będą na realizacji projektu edukacyjno-artystycznego na terenie województwa.

Podczas tegorocznej edycji „Studenckiej Wiosny Teatralnej” w Lublinie (18–21 maja) spektakl dyplomowy studentów Katedry Musicalu Akademii Muzycznej w Łodzi zdobył dwie nagrody. „Przesilenia” w reżyserii Kingi Pudełek i Huberta Fiebiga otrzymały Grand Prix Festiwalu za „umiejętne połączenie tradycji ludowej ze współczesnym językiem teatralnym oraz odnalezienie atrakcyjnej formy plastycznej”. Dodatkowo Jagoda Stanicka, odpowiedzialna za muzykę do przedstawienia, została wyróżniona „za odważną fuzję muzyki tradycyjnej ze współczesnymi gatunkami”.

W związku z prowadzeniem prac modernizacyjnych w Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi oraz koniecznością przeniesienia zajęć dydaktycznych z modernizowanych pomieszczeń, zostały podjęte następujące decyzje:

W dniach 17-19 października 2022 roku Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej im. Elżbiety Chojnackiej zaprasza do udziału w II Konkursie Klawesynowym im. Elżbiety Chojnackiej w Pałacu w Rybnej, który odbędzie w 5. rocznicę śmierci Patronki Konkursu – wybitnej interpretatorki muzyki współczesnej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II st. oraz studentów studiów licencjackich.

Decyzją JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi dr hab. Elżbiety Aleksandrowicz, prof. AM dzień 2 maja jest dniem rektorskim.
Ponadto w dniach 1, 2 i 3 maja 2022 roku wszystkie budynki Akademii będą czynne w godzinach 9.00-16.00. W tych godzinach możliwe jest korzystanie z sal do ćwiczeń.

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym kursie, organizowanym przez specjalistów z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie we współpracy z Fundacją Młodej Nauki, pod auspicjami Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczącym zagadnień z zakresu dbałości o zdrowie, zdrowie publiczne oraz szeroko pojętą profilaktykę.

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2021/2022 w terminie 14-19 kwietnia 2022 roku trwają ferie wiosenne.
W dniu 14 kwietnia (Wielki Czwartek) i 19 kwietnia (wtorek poświąteczny) wszystkie budynki Akademii będą czynne w godz. 6.30-21.30.
Z kolei w dniach 15-16 kwietnia (Wielkie Piątek i Sobota) wszystkie budynki Uczelni będą otwarte w godz. 9.00-18.00 i tylko w tym czasie będzie możliwość korzystania z sal do ćwiczeń.

Ze względu na Święta, w dniach 17-18 kwietnia (Niedziela i Poniedziałek Wielkanocne) Akademia jest zamknięta.

W dniach 14 i 15 kwietnia 2022 roku łazienka na parterze przy sali nr 17 w Pałacu będzie nieczynna z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt wypełniających serca wiosennym optymizmem. Niech to będzie czas wiary, nadziei i miłości obfitujący w radosne spotkania w rodzinnym gronie.

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.03.2022 zmarła dr Mariola Świderska-Kapszewicz. Prowadziła zajęcia w naszej Uczelni ze studentami Muzykoterapii i Rytmiki.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 4 kwietnia 2022 o godzinie 14.10 na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim, ul. Ogrodowa 43 w Łodzi.

Od poniedziałku 28 marca 2022 r. został zniesiony obowiązek noszenia maseczek oraz obowiązek izolacji i kwarantanny.

W przypadku maseczek wyjątki dotyczą wyłącznie podmiotów leczniczych oraz aptek. Zgodnie z tą informacją noszenie maseczki na terenie Uczelni nie jest juz obligatoryjne.

Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

W załączeniu przesyłam dokument opisujący procedurę ewakuacji w naszej Uczelni z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nim.

Decyzją JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi dr hab. Elżbiety Aleksandrowicz, prof. AM ze względu na uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi, które odbędzie się w ramach Święta Uczelni, w dniu 24 marca (czwartek) obowiązują godziny rektorskie w godzinach 10.00-15.00.

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r., poz. 473), niniejszym informuję o wpływie nowych regulacji na funkcjonowanie Uczelni:

W dniu 18 marca 2022 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi organizuje indywidualne lekcje dla osób chcących rozwinąć swoje umiejętności wokalne w zakresie śpiewu estradowego. Szczególnie zapraszamy osoby pochodzenia ukraińskiego i białoruskiego oraz osoby należące do mniejszości narodowych.

Społeczność Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zdecydowanie potępia autorytarny akt agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Informację o inwazji zbrojnej wojsk rosyjskich i naruszeniu integralności terytorialnej Ukrainy przyjęliśmy z głębokim zaniepokojeniem i poruszeniem.

Szanowni Państwo,

decyzją Władz Uczelni informuję, że od 28 lutego 2022 r. do odwołania, zajęcia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia odbywać się mogą w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni.
Wyjątek stanowią zajęcia prowadzone przez pedagogów w trybie online i hybrydowym od 1 października 2021 r.

Od 1 marca 2022 roku kasa biletowa Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a będzie czynna od wtorku do piątku w godzinach 14.00-18.00 oraz na godzinę przed każdym koncertem.

Płatność wyłącznie gotówką.

Informacje podatkowe PIT-11 za rok 2021 zostały rozesłane drogą mailową na służbowe skrzynki poczty elektronicznej w domenie akademickiej, zarówno do pracowników dydaktycznych, pracowników administracji oraz osób na umowach cywilno-prawnych.

W dniach 4 i 5 marca 2022 roku Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi organizuje indywidualne lekcje dla osób chcących rozwinąć swoje umiejętności wokalne. Szczególnie zapraszamy osoby pochodzenia ukraińskiego i białoruskiego oraz osoby należące do mniejszości narodowych.

W dniach 16-17 lutego 2022 roku, w formie online, odbędzie się 4. Forum Akademicko Gospodarcze „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu”. Tematem wiodącym będzie hasło: Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu.

Zimowa sesja egzaminacyjna zostaje przedłużona do 28 lutego 2020 roku.

do 55. edycji International Vocal Competition OPERA/ORATORIO 's-Hertogenbosch
PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Spośród 26 prac nadesłanych na konkurs, którego przedmiotem był muzyczny motyw przewodni Europejskich Igrzysk Akademickich European Universities Games (EUSA) 2022 w Łodzi, wyłoniono kompozycję Bartosza Grzelaka, studenta specjalności klarnet. Jury wybrało również dwa dżingle Igrzysk, które stworzyli: Wiktor Kuna (specjalność kompozycja muzyki filmowej) oraz, ponownie, Bartosz Grzelak.

Dnia 13 stycznia 2022 roku (czwartek) o godzinie 12.00 odbędą się wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego.