Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 3 kwietnia 2021 roku zmarł Kazimierz Wiencek – dyrygent, waltornista, wieloletni Pedagog naszej Uczelni.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 14 kwietnia (środa) o godzinie 14.20 na Cmentarzu Doły w Łodzi.

 

mgr Kazimierz Maria Wiencek

mgr Kazimierz Maria Wiencek Urodzony 25 maja 1946 roku w Krakowie. Uczęszczał do liceów muzycznych w Krakowie i Wrocławiu. W 1969 roku ukończył studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, gdzie uczył się w klasie waltorni Edwina Golnika. Jeszcze w czasie studiów podjął pracę w łódzkim Teatrze Muzycznym. Profesję muzyka orkiestrowego kontynuował w Teatrze Wielkim w Łodzi. W latach 1971-1976 studiował dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie Bogusława Madeya w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W 1974 roku rozpoczął pracę asystenta, a następnie wieloletniego dyrygenta Teatru Wielkiego w Łodzi. Współpracował z wieloma scenami w Polsce, między innymi z Operą Państwową we Wrocławiu, Państwowym Teatrem Muzycznym w Szczecinie, Teatrem Muzycznym w Łodzi i Polską Operą Kameralną. Był kierownikiem muzycznym wielu przedsięwzięć artystycznych organizowanych w kraju i za granicą (między innymi w Niemczech, Holandii i Szwajcarii).
Jak wspominają Go pracownicy Teatru Wielkiego w Łodzi, „był dyrygentem niezwykle solidnym i wszechstronnym (…), człowiekiem budzącym zaufanie i sympatię współpracowników, pełnym zrozumienia dla innych (…), artystą, który doskonale znał oczekiwania publiczności”.
Kazimierz Wiencek prowadził ożywioną pracę pedagogiczną. Z naszą Uczelnią był związany od 1976 do 2008 roku. Prowadził zajęcia z dyrygentury oraz czytania partytur. Uczył także w Państwowym Liceum Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.
Był odznaczony Brązowym Medalem Gloria Artis.

 
fot. Chwalisław Zieliński, Teatr Wielki w Łodzi