dot. zawieszenia funkcjonowania Uczelni, wprowadzenia pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce oraz wydanych rozporządzeń w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 w Akademii oraz ogólnie panującą sytuacją epidemiczną w kraju zawieszam funkcjonowanie Uczelni i wprowadzam obowiązek pracy zdalnej od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 14 marca 2021 roku włącznie. Komunikat dotyczy zajęć dydaktycznych, działalności artystycznej i korzystania z ćwiczeniówek.
Działy administracyjne pełnią dyżury w budynkach Akademii w godz. 9.00–14.00.

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi