W związku z utrzymującą się sytuacją pandemiczną Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zawiesza prowadzenie kursów p.n. „Młodzieżowa Akademia Muzyki” w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz wakacyjnych kursów mistrzowskich p.n. „Letnia Akademia Muzyki”.

Rektor
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM