W dniu 9 grudnia, podczas posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi, powołano nową Radę Uczelni, której kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku.

W skład Rady Uczelni weszli:

  1. mgr Bartłomiej Barczyński – przewodniczący
  2. dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM
  3. mgr Agnieszka Grochulska
  4. dr Magdalena Rytwińska-Rasz
  5. dr Bianka Siwińska
  6. mgr Krzysztof Sztekmiler
  7. stud. Katarzyna Drabik – przewodnicząca samorządu studenckiego