INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 października 2018 r. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawy 2.0) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami), przewody doktorskie i habilitacyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy są prowadzone na zasadach dotychczasowych z tym, że jeżeli nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Przewody doktorskie i habilitacyjne wszczęte w okresie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych z tym, że stopień nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego wszczęte po dniu 30 września 2019 r. otwiera się i prowadzi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz unormowań Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), zgodnie z nową procedurą przyjętą Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i nadania stopnia doktora habilitowanego oraz Regulamin Komisji ds. nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, określa Uchwała Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z dn. 20 września 2019 r. zmieniona Uchwałą z dn. 13 listopada 2019 r.

 • Uchwała Nr 9/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  dot.: postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
  oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  pobierz plik .pdf
 • Uchwała nr 58/2020 z dnia 28 października 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie Regulaminu Komisji ds. nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
  w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Komisji
  ds. nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki

  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 6/2021 JM Rektor z dnia 2 lutego 2021
  w sprawie przeprowadzania nostryfikacji
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 4/2022 JM Rektor z dnia 20 maja 2022
  w sprawie procedury ubiegania się o pokrycie przez uczelnię kosztów postępowań pobierz

 
Postepowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi prowadzi Komisja do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki powołana Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Skład Komisji ds. nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
 • prof. dr hab. Agata Jarecka – przewodnicząca
 • dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM – zastępca przewodniczącej
 • prof. dr hab. Janusz Ratajczak
 • dr hab. Olga Hans, prof. AM
 • dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
 • dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 • dr hab. Ewa Mrowca-Kościukiewicz, prof. AM
 • dr hab. Jacek Owczarek
 • dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM

 
Sekretariat komisji:

 • Daria Jelińska – Dział Kadr
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Doktoraty i habilitacje – ZAWIADOMIENIA

Kinga BOROWSKA

dokumenty
 • Recenzja prof. dra hab. Jarosława Bręka pobierz
 • Recenzja dr hab. Anny Radziejewskiej pobierz

Wiktoria SZUBELAK

dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Wiktorii Szubelak pobierz
 • Recenzja dra hab. Tomasza Spalińskiego pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Wandy Palacz pobierz

 
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne.

 
Doktoraty i habilitacje – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
 • Zakres egzaminu z dyscypliny podstawowej instrumentalistyka
  w postępowaniu o nadanie tytułu doktora sztuki pobierz
 • Zakres i zasady przeprowadzania egzaminu z języka obcego dla doktorantów pobierz
 • Zagadnienia i literatura z psychologii do egzaminu doktorskiego pobierz

 
 

Postępowania o tytuł profesora – ARCHIWUM

Aleksandra NAWE

 • 19 lutego 2020   |   Uchwała Senatu pobierz

Mariusz DRZEWICKI

 • 19 lutego 2020   |   Uchwała Senatu pobierz

Aleksandra BUBICZ-MOJSA

 • 19 lutego 2020   |   Uchwała Senatu pobierz

Ryszard Wiesław BEDNAREK

 • 28 września 2016   |   Uchwała Rady Wydziału pobierz

 

Doktoraty – ARCHIWUM

Małgorzata SYREK

20 lutego 2023 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Syrek pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Syrek pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Małgorzaty Greli pobierz
 • Recenzja dra hab. Katarzyny Suskiej-Zagórskiej, prof. AM pobierz

Magdalena Renata GĄSIOR

25 stycznia 2023 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Magdaleny Renaty Gąsior pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Magdaleny Renaty Gąsior pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Małgorzaty Skorupy pobierz
 • Recenzja dra hab. Stanisława Kuka, prof. UMFC pobierz

Mateusz WOJTKIW

23 stycznia 2023 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Mateusza Wojtkiwa pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Mateusza Wojtkiwa pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Zbigniewa Kamionki pobierz
 • Recenzja dr hab. Urszuli Janik-Lipińskiej, prof. UMFC pobierz

Michał KLUSKA

1 grudnia 2022 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Michała Kluski pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Michała Kluski pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej pobierz
 • Recenzja dra hab. Roberta Morawskiego, prof. UMFC pobierz

Witold JANIAK

11 października 2022 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Witolda Janiaka pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Witolda Janiaka pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Jakuba Stankiewicza pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Zubka pobierz

Ayham HAMMOUR

21 kwietnia 2022 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Ayhama Hammoura pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Ayhama Hammoura pobierz
 • Recenzja dr hab. Magdaleny Lisak, prof. AM pobierz
 • Recenzja dr. hab. Michała Szczepańskiego pobierz

Wojciech KOPCZAK

25 marca 2022 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Wojciecha Kopczaka pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Wojciecha Kopczaka pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Janusza Skowrona pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Jerzego Sterczyńskiego pobierz

Maciej KĄDZIELA

21 lutego 2022 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Macieja Kądzieli pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Macieja Kądzieli pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Macieja Grzywacza pobierz
 • Recenzja dra hab. Zbigniewa Wrombla, prof. AMP pobierz

Radosław BOLEWSKI

9 lutego 2022 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Radosław Bolewskiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Radosława Bolewskiego pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Krzysztofa Przybyłowicza pobierz
 • Recenzja dra hab. Łukasza Żyta pobierz

Paweł PUSZCZAŁO

9 lutego 2022 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Pawła Puszczało pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Pawła Puszczało pobierz
 • Recenzja dra hab. Mariusz Bogdanowicza, prof. UMCS pobierz
 • Recenzja dra hab. Dariusza Ziółka, prof. UR pobierz

Maciej TUBIS

7 lutego 2022 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Macieja Tubisa pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Macieja Tubisa pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Katarzyny Stroińskiej-Sierant pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Bogdana Kułakowskiego pobierz

Joanna KLISOWSKA

27 grudnia 2021 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Joanny Klisowskiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Joanny Klisowskiej pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Hanny Michalak pobierz
 • Recenzja dr hab. Anny Radziejewskiej, prof. UMFC pobierz

Mateusz STRZELECKI

16 grudnia 2021 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Mateusza Strzeleckiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Mateusza Strzeleckiego pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Bartosza Bryły pobierz
 • Recenzja dra hab. Christiana Danowicza pobierz

Olena SHEVCHENKO-MIKHALOVSKA

24 listopada 2021 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Shevchenko-Mikhalovskiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Oleny Shevchenko-Mikhalovskiej pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Agaty Zubel-Moc pobierz
 • Recenzja dr hab. Moniki Kędziory, prof. AMP pobierz

Krzysztof SUWALD

3 listopada 2021 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Suwalda pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Suwalda pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Grzegorza Biegasa pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Mirosława Herbowskiego pobierz

Joanna SOCHACKA

3 listopada 2021 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Joanny Sochackiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Joanny Sochackiej pobierz
 • Recenzja dr hab. Magdaleny Lisak, prof. AM pobierz
 • Recenzja dr hab. Joanny Marcinkowskiej, prof. AMP pobierz

Justyna MŁYNARCZYK

26 października 2021 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Justyny Młynarczyk pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Justyny Młynarczyk pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Urszuli Bartkiewicz pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Marcina Zalewskiego pobierz

Sylwia STRUGIŃSKA-WOCHOWSKA

18 marca 2021 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Sylwii Strugińskiej-Wochowskiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Sylwii Strugińskiej-Wochowskiej pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Małgorzaty Greli pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Leszka Skrla pobierz

Jakub BRAWATA

1 marca 2021 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Jakuba Brawaty pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Jakuba Brawaty pobierz
 • Recenzja dr hab. Małgorzaty Krzemińskiej-Sribniak pobierz
 • Recenzja dra hab. Grzegorza Biegasa pobierz

Wei SHUANBAO

28 października 2020 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Wei Shuanbao pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Wei Shuanbao pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Katarzyny Nowak-Stańczyk pobierz
 • Recenzja dr hab. Gabrieli Silva pobierz

Feng GAO

27 października 2020 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Gao Feng pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Gao Feng pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Ryszarda Wiesława Bednarka pobierz
 • Recenzja dr hab. Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej, prof. AS pobierz

Jie BAI

26 października 2020 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Bai Jie pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Bai Jie pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Grażyny Flicińskiej-Panfil pobierz
 • Recenzja dr hab. Małgorzaty Ratajczak pobierz

Dariusz SPRAWKA

23 października 2020 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Dariusza Sparwki pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Dariusza Sprawki pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Zdzisława Stolarczyka pobierz
 • Recenzja dra hab. Michała Mazurkiewicza, prof. AM pobierz

Grzegorz WARZECHA

15 października 2020 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Grzegorza Warzechy pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Grzegorza Warzechy pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Mariusza Dereweckiego pobierz
 • Recenzja dra hab. Szymona Krzeszowca pobierz

Alina ADAMSKI

24 września 2020 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Aliny Adamski pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Aliny Adamski pobierz
 • Recenzja dr hab. Anny Fabrello pobierz
 • Recenzja dr hab. Ewy Biegas, prof. AM pobierz

Anna WYTYCH-WIERZGACZ

17 grudnia 2020 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Anny Wytych-Wierzgacz pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Anny Wytych-Wierzgacz pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Ewy Wycichowskiej pobierz
 • Recenzja dr hab. Bożeny Klimczak pobierz

Krzysztof KRACIŃSKI

15 stycznia 2020 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Kracińskiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Kracińskiego pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Wojciecha Maciejowskiego pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Katarzyny Rymarczyk pobierz

Karol HILLA

11 marca 2020 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Karola Hilla pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Karola Hilla pobierz
 • Recenzja dra hab. Witolda Zabornego pobierz
 • Recenzja prof. Romana Peruckiego pobierz

Małgorzata KOŁODZIEJCZYK

dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Kołodziejczyk pobierz
 • Recenzja dr hab. Róży Wilczak-Płaziuk, prof. AM pobierz
 • Recenzja prof. nadzw. dra hab. Michała Mickera pobierz

Katarzyna KRASZEWSKA-WIRASZKA

dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Katarzyny Kraszewskiej-Wiraszki pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Marioli Cieniawy-Puchały pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Jerzego Sterczyńskiego pobierz

Aleksandra MAŃKOWSKA

4 grudnia 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Aleksandry Mańkowskiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Aleksandry Mańkowskiej pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Dariusza Samóla pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Rzymkowskiego pobierz

Marcin HABELA

30 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Marcina Habeli pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Marcina Habeli pobierz
 • Recenzja dr hab. Anny Radziejewskiej pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza pobierz

Bartosz SZULC

30 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Bartosza Szulca pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Bartosza Szulca pobierz
 • Recenzja dr hab. Iwony Hossa-Dereweckiej pobierz
 • Recenzja dra hab. Jacka Greszty pobierz

Julia KOCIUBAN

27 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Julii Kociuban pobierz
dokumenty
 • Recenzja prof. dr hab. Marioli Cieniawy-Puchały pobierz
 • Recenzja prof. dr hab Anny Organiszczak pobierz

Xi ZHANG

27 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Xi Zhang pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Xi Zhang pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Heleny Furmanowicz-Kurzyriskiej pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Anny Organiszczak pobierz

Kamil GRABOWSKI

27 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Kamila Grabowskiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Kamila Grabowskiego pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Heleny Furmanowicz-Kurzyńskiej pobierz
 • Recenzja dr hab. Katarzyny Kling pobierz

Daniel RYBAK

25 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Daniela Rybaka pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Daniela Rybaka pobierz
 • Recenzja dra hab. Macieja Pabicha pobierz
 • Recenzja dra hab. Mariusza Sielskiego pobierz

Tadeusz DIXA

25 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Tadeusza Dixy pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Tadeusza Dixy pobierz
 • Recenzja dr hab. Olgi Hans, prof. AM pobierz
 • Recenzja prof. Aleksandra Lasonia pobierz

Anna KOKOCIŃSKA

25 września 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Anny Kokocińskiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Anny Kokocińskiej pobierz
 • Recenzja dr hab. Ewy Wojtygi, prof. AM pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Barbary Grubernd-Bernackiej pobierz

Sandra JAKUBOWIAK

29 czerwca 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Sandry Jakubowiak pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Sandry Jakubowiak pobierz
 • Recenzja dra hab. Janusza Szroma pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Piotra Kusiewicza pobierz

Paweł WYTRĄŻEK

10 czerwca 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Pawła Wytrążka pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Pawła Wytrążka pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Janusza Ratajczaka pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Tadeusza Pszonki pobierz

Iwona KMIECIK

24 kwietnia 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Iwony Kmiecik pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Iwony Kmiecik pobierz
 • Recenzja dra hab. Janusza Szroma pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Piotra Kusiewicza pobierz

Jakub DERA

6 marca 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Jakuba Dery pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Jakuba Dery pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Alicji Kledzik pobierz
 • Recenzja dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prof. UMFC pobierz

Krzysztof MATUSZAK

6 marca 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Matuszaka pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Marka Kądzieli pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Włodzimierza Zalewskiego pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Iwony Kowalkowskiej pobierz

Marek KĄDZIELA

9 stycznia 2019 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Marka Kądzieli pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Marka Kądzieli pobierz
 • Recenzja dra hab. Macieja Grzywacza, prof. AM pobierz
 • Recenzja prof. Karola Ferfeckiego pobierz

Kamil KLIMEK

28 listopada 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Kamila Klimka pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Kamila Klimka pobierz
 • Recenzja prof. Alicji Palety-Bugaj pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Beaty Cywińskiej pobierz

Judyta TUPCZYŃSKA

28 listopada 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Judyty Tupczyńskiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Judyty Tupczyńskiej pobierz
 • Recenzja dr hab. Aleksandry Rupocińskiej pobierz
 • Recenzja dr hab. Agaty Sapiecha pobierz

Kamil ZAWADZKI

12 września 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Kamila Zawadzkiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Kamila Zawadzkiego pobierz
 • Recenzja prof. Krzystyny Jureckiej pobierz
 • Recenzja dra hab. Tomasza Bartosiaka pobierz

Piotr CŁAPINSKI

4 lipca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Piotra Cłapińskiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Piotra Cłapińskiego pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Krystyny Hussar-Moczulskiej pobierz

Friederike MEINEL

28 czerwca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Friederike Meinel pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Friederike Meinel pobierz
 • Recenzja dra hab. Jarosława Bręka pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Jadwigi Rappé pobierz

Dominika PRZECH

27 czerwca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Dominiki Przech pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Dominiki Przech pobierz
 • Recenzja dra hab. Piotra Tarcholika pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Bartosza Bryły pobierz

Anna BARAŃSKA

27 czerwca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Anny Barańskiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Anny Barańskiej pobierz
 • Recenzja dr hab. Doroty Sroczyńskiej, prof. UMFC pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Jolanty Kukuły-Kopczyńskiej pobierz

Dorota MAKULEC

11 czerwca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Doroty Makulec pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Doroty Makulec pobierz
 • Recenzja prof. UMFC Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Włodzimierza Zalewskiego pobierz

Marcin KAWCZYŃSKI

16 maja 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Marcina Kawczyńskiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Marcina Kawczyńskiego pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Grzegorza Kurzyńskiego pobierz
 • Recenzja dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prof. UMFC pobierz

Joanna BOŚLAK-GÓRNIOK

18 kwietnia 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Joanny Boślak-Górniok pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Joanny Boślak-Górniok pobierz
 • Recenzja dr hab. Marii Banaszkiewicz-Bryły, prof.AM pobierz
 • Recenzja dr hab. Małgorzaty Skotnickiej pobierz

Tomasz DAROCH

28 marca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Tomasza Darocha pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Tomasza Darocha pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Urszuli Marciniec-Mazur pobierz
 • Recenzja dra hab. Piotra Janosika, prof. AM pobierz

Paweł KRASIŃSKI

14 marca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Pawła Krasińskiego pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgra Pawła Krasińskiego pobierz
 • Recenzja dra hab. Karola Szymanowskiego, prof. nadzw. pobierz
 • Recenzja dra hab. Jorge Luisa Valcarcela Gregorio pobierz

Beata KONIUSZY-LITWINIUK

14 marca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Beaty Koniuszy-Litwiniuk pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Beaty Koniuszy-Litwiniuk pobierz
 • Recenzja dra hab. Edwarda Wolanina pobierz
 • Recenzja prof. dra hab. Mirosława Herbowskiego pobierz

Julia LASKOWSKA

7 marca 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Julii Laskowskiej pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Julii Laskowskiej pobierz
 • Recenzja prof. Krystyny Hussar-Moczulska pobierz
 • Recenzja prof. Andrzeja Pikula pobierz

Anna WERECKA-GRYĆ

21 lutego 2018 roku
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Anny Wereckiej-Gryć pobierz
dokumenty
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr Anny Wereckiej-Gryć pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Grażyny Flicińskiej-Panfil pobierz
 • Recenzja prof. dr hab. Beaty Zawadzkiej-Kłos pobierz

 

Habilitacje – ARCHIWUM

Bernadetta GRABIAS

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
16 marca 2022 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Dorota STANISŁAWSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
20 października 2021 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Marek Mikołaj PACHOLCZYK

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz

Rafał SARNECKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
24 lutego 2021 roku
 • Uchwała Komisji Habilitacyjnej pobierz
19 marca 2021 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Michał ROT

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
15 marca 2021 roku
 • Uchwała Komisji Habilitacyjnej pobierz
19 marca 2021 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Konrad BONIŃSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
24 lutego 2021 roku
 • Uchwała Komisji Habilitacyjnej pobierz
19 marca 2021 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Agnieszka PRZYBYLSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
22 stycznia 2020 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Magdalena KLING-FENDER

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
22 stycznia 2020 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Karina GIDASZEWSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
22 stycznia 2020 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Łukasz WÓJCICKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
18 grudnia 2019 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Marek NAHAJOWSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
18 grudnia 2019 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Robert FENDER

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
18 grudnia 2019 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Michał Adam DREWNOWSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
18 grudnia 2019 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Agata Zuzanna PIOTROWSKA-BARTOSZEK

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
18 grudnia 2019 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Małgorzata Marta ZARĘBIŃSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
18 grudnia 2019 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Dorota CEGIELSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
18 grudnia 2019 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Jarosław DOMAGAŁA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
18 grudnia 2019 roku
 • Uchwała Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pobierz

Brian FENTRESS

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
29 czerwca 2019 roku

Wojciech KUBICA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
24 kwietnia 2019 roku

Kamila KUŁAKOWSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład Komisji Habilitacyjnej pobierz
 • Uchwała Komisji Habilitacyjnej pobierz
24 kwietnia 2019 roku

Leszek KOŁODZIEJSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
24 kwietnia 2019 roku

Marcin CISZEWSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
24 kwietnia 2019 roku

Kinga FIRLEJ-KUBICA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
20 lutego 2019 roku

Mariusz BARSZCZ

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
23 stycznia 2019 roku

Anna KAMALSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
9 stycznia 2019 roku

Joanna ŻÓŁKOŚ-ZAGDAŃSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
9 stycznia 2019 roku

Przemysław REZNER

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
9 stycznia 2019 roku

Patrycja KRZESZOWSKA-KUBIT

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
28 listopada 2018 roku

Stanisław KIERNER

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
28 listopada 2018 roku

Łukasz KWIATKOWSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
28 listopada 2018 roku

Wiesława Witosława FRANKOWSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
17 października 2018 roku

Ewa RZETECKA-NIEWIADOMSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
6 lipca 2018 roku

Anna LISZEWSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
4 lipca 2018 roku

Małgorzata KELLIS

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
11 czerwca 2018 roku

Ewelina ZAWIŚLAK

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
23 maja 2018 roku

Artur ZAGAJEWSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Zmiana recenzenta pobierz
 • Autoreferat pobierz
26 stycznia 2018 roku

Dorota CAŁEK

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji habilitacyjnej pobierz
 • Uchwała komisji habilitacyjnej pobierz
18 stycznia 2018 roku

Maciej STASZEWSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
27 listopada 2017 roku

Robert STEFAŃSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
27 września 2017 roku

Agnieszka HOSZOWSKA-JABŁOŃSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Zmiana recenzenta pobierz
 • Autoreferat pobierz
26 czerwca 2017 roku

Piotr OLECH

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
22 lutego 2017 roku

Anna Maria FABRELLO

 • Formularz postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
23 listopada 2016 roku

Sylwia BURNICKA-KALISCHEWSKA

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
19 października 2016 roku

Krzysztof URBANIAK

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
1 czerwca 2016 roku

Radosław ŁUCZKOWSKI

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnegopobierz
 • Skład komisjipobierz
 • Skład komisji – zmianapobierz
 • Autoreferatpobierz
20 kwietnia 2016 roku

Grzegorz LEWANDOWSKI

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
27 kwietnia 2016 roku

Dominik POŁOŃSKI

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnegopobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
27 kwietnia 2016 roku

Beata STRÓŻYŃSKA

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
17 lutego 2016 roku

Marcin STAŃCZYK

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
20 stycznia 2016 roku

Małgorzata KRZEMIŃSKA-SRIBNIAK

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferatpobierz
20 stycznia 2016 roku

Mirosław KŁYS

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
20 stycznia 2016 roku

Magdalena WITCZAK

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
13 stycznia 2016 roku

Katarzyna SUSKA-ZAGÓRSKA

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
13 stycznia 2016 roku

Bogusław SZYNALSKI

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
9 grudnia 2015 roku

Gabriela SILVA

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
9 grudnia 2015 roku

Sławomir CICHOR

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
23 września 2015 roku

Tomasz ZAGÓRSKI

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
2 lipca 2015 roku

Katarzyna DONDALSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
2 lipca 2015 roku

Liliana GÓRSKA

 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
18 marca 2015 roku

Dariusz MIKULSKI

 • Harmonogram postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego pobierz
 • Skład komisji pobierz
 • Autoreferat pobierz
 • 10 września 2014 roku