Flaga i godlo

 

Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich
 
Adaptacja strychu Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi na sale dydaktyczne

 

Informujemy, że Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi dzięki dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań:

 • „Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich”,
 • „Adaptacja strychu Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi na sale dydaktyczne”,
 • kontynuuje prace modernizacyjne kampusu akademickiego.

W ramach projektu zadania „Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich” realizowane są następujące prace:

 • Przebudowa pomieszczeń przyziemia w skrzydle południowym i zachodnim, w zakresie:
  • przebudowy pomieszczeń technicznych,
  • przebudowy przyłącza ciepłowniczego do budynków,
  • wykonania i modernizacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, modernizacji elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,
  • modernizacji istniejącej kuchni i jadalni na potrzeby bufetu.

Natomiast zadanie „Adaptacja strychu Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi na sale dydaktyczne”, polegające na pracach modernizacyjnych, pozwoli na oddanie nowych przestrzeni, które będą stanowiły dodatkowe zaplecze dydaktyczne Uczelni.

Wartość dotacji wynosi 7 500 000,00 zł.