Nauka harmonii Johann Joachim Quantz
 
Łódź 2012
wyd. I
tłumaczenie: Marek Nahajowski
redakcja: Marta Szoka
 
cena: 40 zł
 
NAKŁAD WYCZERPANY

 

ZAWARTOŚĆ

 • Wstęp
 • Zasady przekładu
 • Uwagi terminologiczne
 • Podziękowania
 • Dedykacja
 • Przedmowa
 • Wprowadzenie. O cechach, jakie powinny posiadać osoby, które pragną poświęcić się muzyce
 • Rozdział I. Krótka historia i opis fletu poprzecznego
 • Rozdział II. O trzymaniu fletu i rozmieszczeniu palców
 • Rozdział III. O aplikaturze i skali fletu
 • Rozdział IV. O zadęciu
 • Rozdział V. O nutach, ich wartościach, metrum, pauzach i innych muzycznych oznaczeniach
 • Rozdział VI. O użyciu języka w grze na flecie
  Część I. O użyciu języka na sylabach ti lub di
  Część II. O użyciu języka na słowie tiri
  Część. III. O użyciu języka na słowie did’ll lub tak zwanym „podwójnym języku”
  Dodatek. Kilka uwag ku pożytkowi oboistów i fagocistów
 • Rozdział VII. O braniu oddechu w grze na flecie
 • Rozdział VIII. O przednutkach i innych niewielkich ozdobnikach
 • Rozdział IX. O trylach
 • Rozdział X. O tym, czego powinien przestrzegać muzyk początkujący podczas samodzielnego ćwiczenia
 • Rozdział XI. Ogólne uwagi o dobrym wykonaniu muzyki głosem i na instrumencie
 • Rozdział XII. O sposobach wykonywania Allegro
 • Rozdział XIII. O ornamentacji w stylu swobodnym
 • Rozdział XIV. O sposobach wykonywania Adagio
 • Rozdział XV. O kadencjach
 • Rozdział XVI. O czym flecista powinien pamiętać podczas publicznych występów
 • Rozdział XVII. O powinnościach tych, którzy akompaniują albo wykonują partie towarzyszące lub ripieno związane z partią koncertującą
  Część I. O cechach, którymi powinna wyróżniać się osoba prowadząca zespół muzycznych
  Część II. O skrzypkach orkiestrowych
  Część III. O altowiolistach
  Część IV. O wiolonczelistach
  Część V. O kontrabasistach
  Cześć VI. O klawesyniście
  Część VII. O powinnościach wszystkich instrumentalistów wykonujących partie akompaniujące
 • Rozdział XVIII. O tym, jak oceniać muzyków i kompozycje muzyczne
 • Bibliografia

 

FRAGMENT WSTĘPU

Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen autorstwa Johanna Joachima Quantza, niemieckiego flecisty, kompozytora i teoretyka muzyki, należy do najważniejszych źródel dokumentujących praktykę wykonawczą muzyki XVIII wieku. Traktat ten ukazał się po raz pierwszy w 1752 roku w Berlinie i niemal natychmiast uzyskał znaczną popularność. Aż do końca XVIII wieku rozprawa Quantza była wielokrotnie wznawiana i tłumaczona, w całości bądź we fragmentach, na większość języków Zachodniej Europy, miedzy innymi: angielski, francuski, włoski i niderlandzki. […] Uniwersalny charakter dzieła Quantza sprawia, że stanowi ono znakomity punkt wyjścia dla wszystkich osób zainteresowanych zgłębianiem wiedzy na temat stylu i estetyki muzyki późnego baroku oraz stylu galant.