Dokumenty akademii
 

 • UWAGA! ABY POBRAĆ Z TEJ PODSTRONY PLIKI PDF
  PO KLIKNIĘCIU W LINK DO PLIKU NALEŻY PODAĆ LOGIN I HASŁO
 • Statut
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  tekst jednolity z dnia 24 lutego 2021 pobierz
 • Uchwała nr 54/2020 z dnia 29 września 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie zmiany w Statucie Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 •  
 • Regulamin organizacyjny
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin porządkowy
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin pracy
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin studiów 2020/2021
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin studiów podyplomowych
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz\
 • Regulamin studium pedagogicznego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Samorządu Studenckiego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Samorządu Doktorantów
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Senackiej Komisji Wydawniczej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów pobierz
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych
  obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
  oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
  wyników badań naukowych i prac rozwojowych

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Cyfrowego Archiwum Muzycznego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin korzystania ze stanowisk studenckich
  w Pracowni Kształcenia Słuchu

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenia JM Rektora
  w sprawie zachowania wymogu finansowania wydarzeń artystycznych
  z pozyskanych na ten cel środków
  pobierz
 • Zarządzenie JM Rektora
  w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowych
  pobierz
 •  
 • Zarządzenie JM Rektora
  w sprawie Regulaminu wykonywania nagłośnień i nagrań
  pobierz
 • Regulamin wykonywania nagłośnień i nagrań
  przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

  załącznik do zarządzenia Nr 3/2017 JM Rektora AM pobierz
 •  
 • Zarządzenie JM Rektora
  w sprawie obiegu informacji na terenie Akademii
  i rozpowszechniania informacji o Uczelni
  pobierz
 • Zarządzenie nr 21/2019 JM Rektora
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 22/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania jednostek organizacyjnych naukowo-dydaktycznych

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 23/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania Rad Instytutów

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 24/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania Rad Instytutów

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 25/2019 JM Rektora
  w Regulamin pracy pedagogów akompaniatorów

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
   
 • Uchwała Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
  z dn. 20 września 2019 r. ze zmianą z dn. 13 listopada 2019 r.,
  dotyczącą postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
  oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  pobierz plik .pdf
 • Regulamin Komisji ds. nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
  w zakresie sztuki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  pobierz plik .pdf
 • Wzór podania ws. wyznaczenia promotora, promotorów
  lub promotora pomocniczego
  pobierz plik .pdf
 • Koncepcja pracy doktorskiej pobierz plik .pdf
   
 • Zarządzenie nr 27/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania członków Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 28/2019 JM Rektora
  w sprawie Regulaminu Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Regulamin
  Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 29/2019 JM Rektora
  w sprawie Regulaminu organizowania wydarzeń i korzystania z sal koncertowych

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Regulamin
  organizowania wydarzeń i korzystania z sal koncertowych

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 32/2019 JM Rektora
  w sprawie aktualizacji Regulaminu Domu Studenckiego

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Regulamin
  Domu Studenckiego

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
   
 • Regulamin
  potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

  obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
   
 • Zarządzenie nr 4/2020 JM Rektora
  w sprawie zmiany zarządzenia na 10/2019

  (powołanie Zespołu ds. ewaluacji jednostek) pobierz
 • Zarządzenie nr 5/2020 JM Rektora
  w sprawie wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów
  studentów, doktorantów i pracowników AM w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 6/2020 JM Rektora
  w sprawie odwołania zajęć w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa pobierz
 • Zarządzenie nr 7/2020 JM Rektora
  w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń
  z wykorzystaniem technologii informatycznych pobierz
 • Załącznik do Zarządzenia nr 7/2020 JM Rektora
  Procedura uzyskania hasła do studenckiego konta pocztowego pobierz
 • Zarządzenie nr 8/2020 JM Rektora
  w sprawie szczególnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 10/2020 JM Rektora
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 11/2020 JM Rektora
  w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 12/2020 JM Rektor
  w sprawie powołania jednostek organizacyjnych naukowo-dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • UCHYLONE | Zarządzenie nr 13/2020 JM Rektor z dnia 15 września 2020
  w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz
 • Zarządzenie nr 14/2020 JM Rektor z dnia 24 września 2020
  w sprawie Regulaminu organizacji wydarzeń artystyczno-naukowych
  w Sali Koncertowej i Sali Kameralnej z zachowaniem procedur sanitarnych pobierz
 • Zarządzenie nr 15/2020 JM Rektor z dnia 30 września 2020
  w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz
 • Zarządzenie nr 16/2020 JM Rektor z dnia 30 września 2020
  w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii COVID-19 pobierz
 • Zarządzenie nr 18/2020 JM Rektor z dnia 5 października 2020
  w sprawie wprowadzenia regulaminu porządkowego
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 19/2020 JM Rektor z dnia 12 października 2020
  w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z przenośnego sprzętu audio
  przez studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 20/2020 JM Rektor z dnia 19 października 2020
  w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej
  w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 pobierz
 • Zarządzenie nr 21/2020 JM Rektor z dnia 26 października 2020
  w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej
  w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 pobierz
 • Zarządzenie nr 22/2020 JM Rektor z dnia 29 października 2020
  w sprawie Misji, Wizji i Strategii Rozwoju
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 26/2020 JM Rektor z dnia 18 grudnia 2020
  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
  obowiązującego w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz

 

 • Zarządzenie nr 1/2021 JM Rektor z dnia 20 stycznia 2021
  w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin przyznawania nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich
  obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 2/2021 JM Rektor z dnia 20 stycznia 2021
  w sprawie aktualizacji Regulaminu przyznawania nagród rektorskich dla pracowników
  niebędących nauczycielami akademickimi
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin przyznawania nagród rektorskich
  dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 3/2021 JM Rektor z dnia 20 stycznia 2021
  w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 4/2021 JM Rektor z dnia 1 lutego 2021
  w sprawie sposobu realizacji zajęć w II semestrze roku akademickiego 2020/2021
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 pobierz
 • Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz
 • Harmonogram zajęć w trybie hybrydowym
  dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
  w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz
 • Zarządzenie nr 5/2021 JM Rektor z dnia 1 lutego 2021
  w sprawie realizacji projektu "Akademia Muzyczna w Łodzi uczelnią dostępną!"
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz
 • Zarządzenie nr 6/2021 JM Rektor z dnia 2 lutego 2021
  w sprawie przeprowadzania nostryfikacji
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 7/2021 JM Rektor z dnia 2 lutego 2021
  w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 8/2021 JM Rektor z dnia 15 lutego 2021
  w sprawie powołania Rad Instytutów
  w ramach Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej pobierz
 • Zarządzenie nr 9/2021 JM Rektor z dnia 15 lutego 2021
  w sprawie powołania Rady Instytutu
  w ramach Wydziału Sztuk Scenicznych pobierz
 • Zarządzenie nr 13/2021 JM Rektor z dnia 10 maja 2021
  w sprawie Regulaminu przyznawania Dyplomów "Primus in artibus" pobierz
 • Zarządzenie nr 14/2021 JM Rektor z dnia 1 czerwca 2021
  w sprawie powołania Pracowni w ramach Instytutu Choreografii i Technik Tańca pobierz
 • Zarządzenie nr 15/2021 JM Rektor z dnia 10 czerwca 2021
  w sprawie aktualizacji zasad naboru oraz realizacji mobilności studentów i pracowników
  w ramach Programu Erasmus+ w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz