Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Daty publikacji i aktualizacji
 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis internetowy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, a także część treści na nim zamieszczonych powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Główne niezgodności i wyłączenia:

 • brak napisów alternatywnych,
 • brak napisów w udostępnianych filmach,
 • kolejność nagłówków na stronie,
 • możliwość pomijania bloków (skip linki),
 • zrozumiałość linków oraz ich cel (w kontekście).

Strona jest sukcesywnie dostosowywana do nowych wymagań.
Trwają prace nad nową wersją strony internetowej dostosowanej do wymagań dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15

 
Dostępność architektoniczna
  Jest zapewniona poprzez:
 • brak progów/uskoków przekraczających 2 cm,
 • drzwi do pomieszczeń o szerokości min. 90 cm,
 • na każdej kondygnacji toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażone w system przyzywowy,
 • komunikacja pionowa zapewniona windą osobową o wymiarach dostosowanych do wózków inwalidzkich,
 • sale koncertowe wyposażone w pochylnie i wydzielone miejsca na wózek inwalidzki,
 • parkingi z wydzielonymi, oznakowanymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością, oraz obniżonymi krawężnikami do 2 cm,
 • brak barier architektonicznych i przeszkód na drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

https://dostepnastrona.pl/artykuly/deklaracja-dostepnosci-warunki-techniczne
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/