Biblioteka udziela informacji o bazach danych oraz organizuje szkolenia z zakresu ich przeszukiwania.
 
Bazy dostępne w sieci komputerowej Akademii
Inne zasoby cyfrowe
Wyszukiwarki naukowe
Czasopisma