Image
Image

Waltorniowy Kurs Mistrzowski

7-12 lipca 2024
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32

 

Waltorniowy Kurs Mistrzowski

 

WYKŁADOWCY
Dariusz Mikulski
prof. dr hab. Dariusz Mikulski
AM Łódź | Polska
Peter Arnold
prof. Peter Arnold
Niemcy
Tomasz Bińkowski
dr hab. Tomasz Bińkowski
UMFC Warszawa | Polska
Dávid Bagoly
mgr Dávid Bagoly
Państwowa Filharmonia Košice | Węgry
Monika Paprocka-Całus
mgr Monika Paprocka-Całus
Filharmonia Poznańska | Polska
 
PIANISTKA

Joanna Kowalewska – AM Łódź | Polska

 
INFORMACJE

Katedra Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zaprasza na wakacyjny Waltorniowy Kurs Mistrzowski, który odbędzie się w dniach 7-12 lipca 2024 roku (niedziela-piątek) w Pałacu Akademii Muzycznej przy ul. Gdańskiej 32. Kurs jest skierowany do uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów uczelni muzycznych w specjalności waltornia.

Każdy uczestnik kursu bierze udział w sześciu wspólnych rozgrzewkach waltorniowych i ma zagwarantowanych co najmniej sześć 45-minutowych lekcji indywidualnych obejmujących pracę nad repertuarem oraz zagadnieniami technicznymi i warsztatowymi (m.in.: łączenie skali, tryle wargowe, podwójne i potrójne staccato, technika zatykania, technika oddechowa oraz przygotowanie do egzaminu do orkiestry).

 
HARMONOGRAM KURSU
07 lipca 2024, niedziela
Sala 31, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
 • godz. 17.00 | spotkanie organizacyjne, wspólna „rozgrzewka waltorniowa” oraz krótki recital każdego z uczestników
 • 08-11 lipca, poniedziałek-czwartek
  Sale 12 i 31, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
 • godz. 10.00-12.00 | wspólna „rozgrzewka waltorniowa”
 • godz. 12.00-17.00 | zajęcia indywidualne i grupowe z poszczególnymi pedagogami
 • 12 lipca, piątek
  Sala 12, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
 • godz. 10.00-12.00 | wspólna „rozgrzewka waltorniowa”, recital w wykonaniu wszystkich uczestników oraz zamknięcie kursu
 •  
  TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

  5 lipca 2024
  Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
  KOSZT

 • dla uczestników czynnych – 1000 złotych
 • dla uczestników biernych – 400 złotych
 •  
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   
  REGULAMIN

  Waltorniowy Kurs Mistrzowski 2024

  1. Organizatorem Waltorniowego Kursu Mistrzowskiego, zwanego dalej WKM 2024 jest Katedra Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, zwana dalej Akademią oraz Fundacja MikulskiART zwana dalej Fundacją.
   Dyrektorem organizacyjnym i merytorycznym jest prof. dr hab. Dariusz Mikulski.
  2. Waltorniowy Kurs Mistrzowski jest organizowany w specjalności waltornia.
  3. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w WKM pod warunkiem dostarczenia Akademii wraz z formularzem zgłoszeniowym, wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
  4. Zajęcia w ramach WKM odbywają się w okresie od 7 do 12 lipca 2024 roku w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
  5. Każdy uczestnik ma zagwarantowanych sześć 45-minutowych lekcji indywidualnych obejmujących pracę nad repertuarem oraz nad zagadnieniami technicznymi i warsztatowymi (m.in. łączenie skali, tryle wargowe, podwójne i potrójne staccato, technika zatykania, technika oddechowa). Każdego dnia odbywać się będzie dodatkowo codzienna wspólna „rozgrzewka waltorniowa“. W ramach kursu zaplanowana jest praca nad fragmentami studiów orkiestrowych, zajęcia z kameralistyki oraz praca z akompaniatorem, odbędą się również „mini” recitale i prezentacje muzyczne. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie otwartej.
  6. Uczestnicy we własnym zakresie zobowiązani są zagwarantować materiał nutowy dla pianistki-akompaniatorki.
  7. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatną rejestrację fotograficzną, fonograficzną lub audiowizualną zajęć/koncertów z ich udziałem w ramach trwania WKM dla celów reklamowych lub archiwizacyjnych Akademii oraz Fundacji. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku w mediach społecznościowych.
  8. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w ramach WKM.
  9. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie w terminie do 05 lipca 2024 roku (decyduje data wpłynięcia) wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości nazwę: WKM-WALTORNIA 2024
   Do formularza należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego za wybrany kurs.
  10. Wysokość wpisowego dla uczestników czynnych i biernych wynosi:
   • dla uczestników czynnych – 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych)
   • dla uczestników biernych – 400 zł (słownie: czterysta złotych)
  11. Wpisowe należy wpłacić na rachunek:
   Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
   Bank PEKAO SA II O/ Łódź
   97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
   Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko + Waltorniowy Kurs Mistrzowski 2024
   • Kwota, wpłacana na konto tytułem opłaty za uczestnictwo, winna być dokładnie tej samej wysokości, jak podana w regulaminie.
   • Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.
   • Wszystkie koszty związane z obsługą przelewu bankowego ponoszą uczestnicy.
   • Akademia oraz Fundacja nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.
   • Akademia oraz Fundacja nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników.
  12. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  13. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
  14. Liczba czynnych uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
  15. Dodatkowe informacje dotyczące WKM można uzyskać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając w temacie wiadomości: WKM 2024
  16. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza dobrowolną zgodę na przekazanie Akademii oraz fundacji danych osobowych oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku w mediach społecznościowych. Administratorem danych jest Akademia oraz Fundacja. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnej obsługi organizacyjnej kursu.

   

   

  DYREKTOR ARTYSTYCZNY I MERYTORYCZNY

  prof. dr hab. Dariusz Mikulski

  www.mikulski.me

  www.meetmikulski.com

  www.mikulskiart.com

   

  Akademia Muzyczna w Łodzi

   

  MEETMIKULSKI

  FUNDACJA MIKULSKI-ART

  Hans Hoyer

  ZM Concept

  ECOAE

   

   
  KONTAKT

  Dariusz Mikulski
  telefon: +48 507 222 558
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Waltorniowy Kurs Mistrzowski