Image
Image

LABORATORIUM FORMY PLASTYCZNEJ

Wystawa prac studentów Akademii Muzycznej

Foyer Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
czas trwania wystawy: 6 marca – 30 kwietnia 2024

Wystawa pt. Laboratorium formy plastycznej jest przeglądem prac studentów Akademii Muzycznej ze wszystkich wydziałów i specjalności, ze studiów I, II i III stopnia, zrealizowanych w latach 2022-2024 pod kierunkiem dr hab. Alicji Habisiak-Matczak, prof. uczelni. Oprócz studentów polskich w wystawie biorą udział studenci zagraniczni, między innymi z Chin, Portugalii i Turcji. Prezentowane są wybrane prace plastyczne ilustrujące część programu trzech przedmiotów fakultatywnych: Laboratorium formy plastycznej, prowadzonego od 2013 roku dla studentów studiów I stopnia, Struktury wizualne – przedmiotu prowadzonego od października 2014 roku, przeznaczonego dla studentów studiów II i III stopnia oraz Forms of Visual Art, prowadzonego w języku angielskim.

Celem fakultetów jest rozwijanie twórczych zdolności studentów poprzez działania w dziedzinie szeroko pojętych sztuk wizualnych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej w oparciu o praktyczne doświadczenia i wiedzę teoretyczną. Podczas zajęć studenci mają okazję zmierzyć się z klasycznymi tematami malarskimi i rysunkowymi, takimi jak martwa natura czy pejzaż, a także zapoznać się z podstawami różnorodnych technik rysunkowych (ołówek, węgiel, patyk, rysunek lawowany, rysunek białym tuszem na czarnym papierze) oraz malarskich (akwarela, gwasz, tempera). Celem zajęć jest też przekazanie podstawowej wiedzy o prawach budowy dzieł sztuki, o psychofizjologii procesu postrzegania oraz zaznajomienie z podstawami nauki o barwie. Nadrzędnym celem zajęć jest pobudzanie kreatywnego myślenia i zachęcenie do indywidualnego poszukiwania powiązań między różnymi dziedzinami sztuki oraz wszechstronne rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych studentów.

Na wystawie można zobaczyć przykłady kompozycji rytmicznych, takich jak szlaki i desenie, szkice przedmiotów w różnych technikach rysunkowych, barwne martwe natury, rysunki z wyobraźni, czy impresje architektoniczne. Nowym zadaniem w ostatnich latach było wprowadzenie do techniki frotażu z wykorzystaniem różnorodnych gotowych faktur. Studenci chętnie też rysowali i malowali instrumenty muzyczne, stworzyli ciekawe kompozycje inspirowane kwiatami, malowali realistyczne i wyobrażone drzewa. Odbiorcy mogą też rozpoznać na rysunkowych i malarskich szkicach elementy architektury budynku Sali Koncertowej Akademii Muzycznej.

Doktor habilitowana Alicja Habisiak-Matczak od 2002 roku jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie obecnie prowadzi Pracownię Technik Wklęsłodrukowych w Instytucie Grafiki Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych. Zajmuje się rysunkiem i grafiką artystyczną, tworzy obiekty rysunkowo-rzeźbiarskie oraz książki artystyczne. Jest autorką 38 wystaw indywidualnych oraz uczestniczką ponad 300 wystaw zbiorowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w różnych częściach świata oraz laureatką 16 nagród i wyróżnień na konkursach grafiki i rysunku w Polsce i zagranicą.

 

Laboratorium Formy Plastycznej