Image
Image

Konteksty Kształcenia Muzycznego

 

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
z cyklu

KONTEKSTY KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO

Transgresja w edukacji muzycznej

 
14-15 marca 2024, czwartek i piątek
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4

 
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa malarstwa Waldemara Tłuczka „Waldziora”
Muzyka w obrazach

 

 

 
PATRONAT HONOROWY

JM Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz

 
PATRONAT MEDIALNY

Wychowanie Muzyczne

 
KOMITET HONOROWY KONFERENCJI
 • prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz ( AM Łódź)
 • prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (UMFC Warszawa)
 
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
 • prof. dr hab. Agata Jarecka (AM Łódź)
 • prof. dr hab. Rafał Majzner (UBB Bielsko-Biała)
 • prof. dr hab. Joanna Glenc (UŚ Katowice)
 • dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS (UMCS Lublin)
 • dr hab. Małgorzata Kaniowska, prof. UŚ (UŚ Katowice)
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ (UZ Zielona Góra)
 • dr hab. Ewa Kochanowska, prof. UBB (UBB Bielsko-Biała)
 • dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. WSA (WSA Bielsko-Biała)
 • dr hab. Aleksandra Zeman, prof. UŚ (UŚ Katowice)
 • dr hab. Grzegorz Mania, prof. AM (AM Bydgoszcz)
 • dr Ewa Kumik, prof. AM (AM Łódź)
 • dr Dominika Lenska (AM Katowice)
 • dr Marcin Michalak (UWM Olsztyn)
 • dr Magdalena Micherda (WSPS Dąbrowa Górnicza)
 
KOMITET ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWY KONFERENCJI
 • dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM, Dziekan Wydziału I
 • dr hab. Dawid Ber, prof. AM, Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej
 • dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM
 • dr Ewa Kumik, prof. AM – przewodnicząca
 • mgr Aleksandra Bęben
 • mgr Katarzyna Kłys
 • mgr Aleksandra Pawłowska

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI

 
14 marca 2024 | czwartek
 • 10.00 | OTWARCIE KONFERENCJI
  • JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz
  • Dziekan Wydziału I dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
  • Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej dr hab. Dawid Ber, prof. AM
 • 10.15-11.15 | WYKŁAD
  • Transgresja jako motyw refleksji nad współczesną edukacją. Między teorią a praktyką.
   dr hab. Ewa Kochanowska, prof. UBB
 • 11.15-12.00 | DYSKUSJA, PRZERWA KAWOWA
 • 12.00-14.00 | PANEL I
  moderatorzy:
  dr hab. Ewa Kochanowska, prof. UBB
  dr Ewa Kumik, prof. AM
  • Muzyka jako środek terapii w formach receptywnych i odtwórczych
   dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. WSA
  • Znaczenie etiud w kształceniu instrumentalisty
   prof. dr hab. Agata Jarecka
  • Technologia AI w edukacji muzycznej – szanse i zagrożenia
   dr hab. Małgorzata Maria Kaniowska, prof. UŚ
  • Współczynnik niepełnosprawności głosowej nauczycieli. Doniesienia z badań
   prof. dr hab. Rafał Majzner
  • Pomiędzy obrazem i dźwiękiem. Muzealne partytury – inspiracje, realizacja. Projekt edukacyjny Muzeum im. L. Wyczółkowskiego i Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy
   dr hab. Anna Szarapka
 • 14.00-15.30 | PRZERWA OBIADOWA
  • Zwiedzanie zabytkowego Pałacu Karola Poznańskiego – siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi (ul. Gdańska 32)
 • 15.30-17.30 | PANEL II
  moderatorzy:
  prof. dr hab. Rafał Majzner
  dr hab. Aleksandra Zeman, prof. UŚ
  • Sylwetka absolwenta kierunku Edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej – efekt kompilacji metod kształcenia na studiach
   prof. dr hab. Joanna Glenc
  • Interdyscyplinarne działania studentów wspomagające rozwój dziecka poprzez słuchowiska słowno-muzyczne na podstawie książki Bogusława Zemana „Przygody słonika Bombika”
   dr hab. Aleksandra Zeman, prof. UŚ
  • Muzyka we współczesnej, ogólnokształcącej przestrzeni edukacyjnej
   dr hab. Mirosław Kisiel
  • W kręgu problemów czy w kręgu rozwiązań? Możliwości zastosowania podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z uczniem
   mgr Aleksandra Pawłowska
  • Karol Mroszczyk - przed pięćdziesiątą rocznicą śmierci
   dr Rafał Gzella
 • 18.00 | KONCERT
  wykonawcy:
  • Klaudia Kosik, Michał Słowikowski, Natalia Darkowska, Wioletta Liber, Julia Anuszewska, Kinga Czech, Marta Lasecka, Monika Piecka, Hubert Stachura – śpiew
  • Michał Bolkowski – klarnet
  • Anna Nocuń – fortepian
  • Rafał Gzella – fortepian
  program:
  • utwory fortepianowe i wokalne Karola Mroszczyka
  • Bajka Pani Tramwajarzowa według opowiadania Ireneusza Iredyńskiego autorstwa Rafała Gzelli, w reżyserii Beaty Redo-Dobber i współpracy Michała Kocimskiego

  PROGRAM KONCERTU

 
15 marca 2024 | piątek
 • 9.30-11.30 | PANEL III
  moderatorzy:
  dr hab. Małgorzata Maria Kaniowska, prof. UŚ
  dr hab. Anna Szarapka
  • Szkolnictwo muzyczne w Polsce – reforma czy stagnacja?
   dr hab. Jarosław Domagała
  • Szkolnictwo artystyczne na zakręcie? Refleksje o (braku) korelacji przedmiotów teoretycznych i praktycznych
   dr hab. Grzegorz Mania, prof. AM
  • Wartości indywidualizacji metod nauczania instrumentu w kontekście współczesnych problemów edukacyjnych
   mgr Zofia Dynak-Chwałko
  • Uczniowie szkół muzycznych I stopnia o indywidualnej nauce śpiewu, na podstawie badań własnych
   mgr Paulina Wójcik-Ilnytska
  • Narzędzia dydaktyczne w nauczaniu teorii muzyki w warunkach globalizacji i mobilności: projekt HarMA HUB
   mgr Agata Krawczyk
  • Ogólnopolski Konkurs dla szkół podstawowych DO HYMNU, jako istotny element wielokierunkowego wzbudzania aktywności szerokiej grupy dzieci
   mgr Krzysztof Kozłowski
 • 11.30-12.00 | DYSKUSJA, PRZERWA KAWOWA
 • 12.00-14.00 | PANEL IV
  moderatorzy:
  dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
  dr Stella Kaczmarek
  • Terapeutyczna funkcja muzyki a specjalne potrzeby edukacyjne
   dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
  • Kształcenie muzyczno-matematyczne jako stymulator w rozwoju dzieci
   dr Anna Łuczak
  • Specyfika pracy muzykoterapeutycznej z pacjentem onkologicznym
   dr Małgorzata Stańczyk
  • Wartości terapeutyczne w nauczaniu muzyki
   mgr Jolanta Szewczyk-Kwitkowska
  • Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka a terapia muzyką
   mgr Tomasz Dobrowolski
  • Aktywność muzyczna uczniów w szkole podstawowej
   mgr Anita Dolata
 • 14.00-15.00 | PRZERWA OBIADOWA
 • 15.00-16.30 | PANEL V
  moderatorzy:
  dr Marcin Michalak
  dr Dominika Lenska
  • Muzyczne spotkania Orientu i Okcydentu w piśmiennictwie Joganandy jako przykład interkulturowej transgresji
   dr Marcin Michalak
  • Różne aspekty kreatywności w zmieniającym się świecie edukacji
   dr Dominka Lenska
  • Rola pamięci ruchowej w kształtowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej dziecka w wieku przedszkolnym
   mgr Katarzyna Kierzkowska
  • Wielka księga rytmiki (2023) Mariana Kani jako przykład funkcjonalnego wykorzystania zasad transgresji w umuzykalnianiu dzieci w wieku przedszkolnym
   mgr Marian Kania
  • Socjalizacja muzyczna a uczestnictwo w kulturze wysokiej. Wartość i przyszłość edukacji muzycznej
   dr Stella Kaczmarek
 • 16.30 | DYSKUSJA
 • 17.00 | ZAMKNIĘCIE OBRAD
 • 18.00 | KONCERT Absolwenci z batutą
  Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
  dyrygenci:
  • Maria Hubluk-Kaszuba
  • Kamil Gruszczyński
  • Mariusz Lewy
  • Natalia Kaźmierczak
  zespoły:
  • Kameralny Chór Żeński Rebelové
  • Chór Mieszany Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia
  • Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej
  • Gminna Orkiestra Dęta w Górze św. Małgorzaty

  PROGRAM KONCERTU

 

Konteksty Kształcenia Muzycznego

 

 

 

 

Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zaprasza w dniach 14-15 marca 2024 roku do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Konteksty kształcenia muzycznego pt. Transgresja w edukacji muzycznej.

Konferencji towarzyszyć będzie specjalnie przygotowana wystawa malarstwa pt. Muzyka w obrazach wybitnego polskiego artysty plastyka Waldemara Tłuczka „Waldziora”.

Celem konferencji jest dyskusja nad przekraczaniem granic w edukacji muzycznej zarówno w teorii, jak i w praktycznych działaniach. Zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że przed edukacją, także muzyczną, pojawiają się nowe wyzwania związane z koniecznością jak najlepszego przygotowania młodych ludzi do życia i pracy w nowych realiach. Konferencja ma być platformą wymiany doświadczeń poglądów, dyskursu naukowego (szczególnie pedagogicznego), a także stanowić formę dokształcania dla słuchaczy środowisk akademickich, nauczycielskich, samorządowców oraz osób zarządzających instytucjami kultury. Zachęcamy do udziału w konferencji osoby zajmujące się zarówno zagadnieniami teoretycznymi, jak również praktycznymi aspektami kształcenia muzycznego.

Proponowane grupy zagadnień:

 • Wartości edukacji muzycznej w zmieniającym się świecie
 • Praktyczny wymiar zajęć muzycznych na różnych etapach edukacyjnych
 • Nauczycielskie transgresje w edukacji muzycznej
 • Uwarunkowania interakcji edukacyjnych w przestrzeni szkolnej
 • Terapeutyczna funkcja muzyki a specjalne potrzeby edukacyjne
 • Wykorzystanie multimediów w stymulowaniu aktywności muzycznej dzieci i młodzieży

Jesteśmy także otwarci na propozycje tematów wykraczających poza zaprezentowane powyżej zagadnienia.

 

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia prosimy nadsyłać do dnia 27 stycznia 2024 roku na adres organizatorów:
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów
90-716 Łódź, ul. Gdańska 32

z dopiskiem: dr Ewa Kumik, prof. AM, VIII OKN Konteksty kształcenia muzycznego
lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, koszt druku publikacji pokonferencyjnej z artykułem autora (po uzyskaniu pozytywnej recenzji tekstu) oraz poczęstunek. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.

Opłatę uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 22 lutego 2024 roku na konto bankowe:
Bank PEKAO SA II O/Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
dopiskiem: VIII OKN Konteksty kształcenia muzycznego

Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o podanie następujących danych: nazwę, adres oraz NIP instytucji.

 
HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ DO VIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
 • Wstępne zgłoszenie uczestnictwa oraz tematu wystąpienia – do 27 stycznia 2024 roku
 • Wpłata opłaty konferencyjnej – do 22 lutego 2024 roku
 • Komunikat nr 2 wraz z programem konferencji – do 10 marca 2024 roku

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KARTA ZGŁOSZENIOWA