Image
Image

IX Uczelniany Konkurs Kompozytorski „Mała symfonia” 2023

 
Mała Symfonia

 

Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego oraz Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej ogłaszają konkurs kompozytorski na utwór orkiestrowy. Szczegóły dotyczące obsady, długości trwania i sposobu zgłoszenia partytury są dostępne w regulaminie poniżej. Konkursowe kompozycje należy składać w Sekretariacie Dziekanów do dnia 30 czerwca 2023 roku. Nagrodą w konkursie jest wykonanie utworu podczas jednego z koncertów Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w roku akademickim 2023/2024.

 

REGULAMIN

Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego oraz Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej ogłaszają konkurs kompozytorski na utwór orkiestrowy.

I. KONKURS
 1. Udział w konkursie mogą wziąć studenci kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
II. TEMAT
 1. Przedmiotem konkursu jest utwór na orkiestrę symfoniczną.
 2. Skład orkiestry przedstawia się następująco:
  – kwintet smyczkowy (8-10 vni I, 6-8 vni II, 6-8 vle, 4-6 vc., 2-4 cb.),
  – instrumenty dęte drewniane (2 fl., 2 ob., 2 cl., 2 fg.),
  – instrumenty dęte blaszane (2-4 cor., 2 tr., 2 tbn., tb.),
  – instrumenty perkusyjne (do 3 wykonawców).
 3. Czas trwania kompozycji max. 12 minut [należy określić w partyturze].
III. NAGRODY
 1. Jury wybierze jeden utwór do wykonania podczas koncertu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, który odbędzie się w roku akademickim 2023/2024.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku 2023 roku.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego przydziału nagród lub nierozstrzygnięcia konkursu.
IV. JURY
  Pracom Jury przewodniczy prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski.
V. ZGŁOSZENIA
 1. Partytura winna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Na odrębnej kartce należy podać:
  – rok studiów,
  – telefon, adres e-mailowy.
 2. Partytury należy składać do Sekretariatu Dziekanów (do Pana Rafała Maciejewskiego), najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 roku.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Kompozytor wybranego utworu zobowiązany jest do sporządzenia materiałów nutowych i przekazania ich w wymaganym przez Dziekana Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego terminie.

 

REGULAMIN
IX Uczelnianego Konkursu Kompozytorskiego „Mała symfonia” pobierz