Biuro Karier Akademii Muzycznej w Łodzi to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej i artystycznej studentów i absolwentów Uczelni. Biuro w nowej formule zostało powołane Zarządzeniem Rektora Nr 12/2013 z dnia 30 września 2013 roku.Zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną oraz przedmiot i zakres działalności określa Regulamin.Działalność akademickich Biur Karier stanowi ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z. późn. zm.).

Zachęcamy wszystkie osoby do zapisywania się na nasz newsletter. Raz w tygodniu przesyłany będzie biuletyn informujący o najnowszych ofertach pracy, warsztatach, szkoleniach, konkursach i festiwalach muzycznych odbywających się na całym świecie.

Aby zapisać się na newsletter prosimy wysłać email pod adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W temacie wiadomości prosimy wpisać:  newsletter AM.